Acționarii Băncii Transilvania, convocați pentru aprobarea distribuirii de dividende în numerar de 902 milioane de lei

Acționarii Băncii Transilvania (TLV) au fost convocați, pe 29 septembrie, pentru aprobarea distribuirii de dividende în numerar de 902 milioane de lei, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Astfel, pe ordindea de zi este aprobarea distribuirii dividendelor în numerar din profitul anului 2022 precum şi din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 897.540.893 lei din rezervele de profit net aferente anului 2022, precum şi suma de 4.914.768,77 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenţi, astfel suma totală de 902.455.661,77 lei fiind acordată ca dividende în numerar. Acționarii vor decide aprobarea fixării unui dividend brut/acţiune de 1,13 lei.

De asemenea este propusă aprobarea datei de 23 octombrie 2023 ca dată de înregistrare și a ex-date – 20 octombrie 2023, pentru identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA și aprobarea datei de 6 noiembrie 2023 ca dată a plăţii pentru plata dividendelor.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară, se propune: 1. aprobarea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative, denominate în euro și/sau lei și/sau în altă valută, după caz, în condițiile pieței în ceea ce privește rata dobânzii, cu o scadență de maximum 10 ani, cu frecvența cuponului anuală sau semi-anuală, pentru o sumă de maximum 1.500.000.000 euro sau echivalent, pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum 5 ani, cu delegarea competențelor privind stabilirea condițiilor programului de emisiune către Consiliul de Administraţie conform punctului 5 de pe ordinea de zi („Obligațiunile”).

2. Aprobarea desfășurării unei oferte publice și/sau plasamente private având ca obiect Obligaţiunile din prima tranșă, ofertă care va fi adresată (i) investitorilor calificați și/sau (ii) unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, per stat membru, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil, cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație privind oferta de Obligațiuni aferentă tranșelor ulterioare („Oferta”).

3. Aprobarea derulării de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București și/sau pe piața reglementată și/sau u alte locuri de tranzacționare din alte jurisdicții ulterior desfășurării Ofertei („Admiterea”).

Banca Transilvania a raportat pentru 2022 un profit net de 2,5 mld. lei la nivel de grup, în creştere cu 23% faţă de anul 2021, în timp ce activele s-au majorat cu 6% la 140,5 mld. lei.

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: