Skip to content
Constanța Politică

Agenţia Naţională de Integritate: preşedintele CJ Constanţa într-o funcție incompatibilă

Agenţia Naţională de Integritate anunţă joi că preşedintele CJ Constanţa Marius Horia Ţuţuianu s-a aflat în incompatibilitate timp de peste trei ani, fiind simultan consilier judeţean şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Neptun Olimp S.A.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat faptul că ŢUŢUIANU MARIUS – HORIA, actualmente Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 decembrie 2012 – 30 martie 2016, întrucât a exercitat simultan funcţia de consilier judeţean şi pe cea de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Neptun Olimp S.A., realizând venituri de natură salarială de la societatea comercială„, transmite ANI.

De asemenea, pe perioada exercitării mandatului de consilier judeţean, între Consiliul Judeţean Constanţa şi S.C. Lantana Style S.R.L., societate în cadrul căreia soţia acestuia a exercitat calitatea de asociat unic şi administrator, s-a derulat un acord – cadru privind furnizarea de solarii complet echipate, în valoare de 100.000 lei, potrivit News.ro.

Acesta a încălcat astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome şi societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă” şi ale art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din acelaşi act normativ,potrivit căruia: „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective; (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local […]”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ŢUŢUIANU MARIUS – HORIAa depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare„, precizează ANI.

Persoana […] faţă de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, menţionează instituţia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *