Skip to content
Alba Știri locale

Alba Iulia: Proces pentru un post de director care nu mai există. Fostul şef al Poliţiei locale a câştigat în instanţă, dar nu mai are unde se întoarce

adevarul

Fostul director al Poliţiei Locale Alba Iulia, Daniel Ilcu, demis din funcţie în urmă cu circa un an în urmă a câştigat definitiv procesul cu primarul Gabriel Pleşa, potrivit adevarul.

Ilcu ar trebui să fie repus în funcţie şi să primească salariile neîncasate în perioada cât a trecut de la demitere. Problema este că funcţia de director nu mai există în cadrul Poliţiei Locale Alba Iulia, care a fost reorganizată ca serviciu în cadrul primăriei.

  „Respinge ca nefondat recursul formulat de către recurenţii-pârâţi Municipiul Alba Iulia şi Primarul Municipiului Alba Iulia împotriva Sentinţei nr. 545/CAF/2021, pronunţată de Tribunalul Alba – Secţia a II-a Civilă, de Contencios administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă. Ia act de renunţarea la judecata cererii de recurs formulată de către recurentul-reclamant Ilcu Daniel Ioan. Definitivă. Cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Curtea de Apel Alba Iulia”, se precizează în minuta hotărârii definitive pronunţată pe data de 4 mai 2022.

Daniel Ilcu a fost demis ca urmare a „unei analize amănunţite, derulate pe o mai lungă perioadă de timp”, din care a rezultat că acesta „nu îşi îndeplineşte atribuţiile din fişa postului în mod corect şi onest”.  În decursul ultimelor luni de analiză a activităţii, conducerea primăriei susţinea că au fost constatate mai multe abateri ale acestuia de la normele şi mai ales conduita pe care funcţia ce o ocupa le impuneau.    „Nu este o decizie pe care am luat-o uşor. Timp de mai multe luni am analizat situaţia domnului Ilcu şi mi-aş fi dorit ca acesta să se achite cu onoare şi profesionalism de atribuţiile sale. Din păcate, comportamentul acestuia ne-a pus în situaţia de a lua această decizie, pentru că nu putem permite ca activitatea Poliţiei Locale să fie perturbată de acţiunile, ori mai degrabă inacţiunile, unui singur om şi pentru că nu putem accepta ca prestigiul şi imaginea acestei instituţii să fie afectate în mod negativ de comportamentul domniei sale”, a declarat Primarul Gabriel Pleşa la momentul deciziei de destituire a şefului Poliţiei Locale.

Concendiat fără a fi cercetat disciplinar

Curtea de Apel a menţinut hotărârea Tribunalului Alba care, în esenţă, a stabilit că primarul nu a respectat procedura legală în ceea ce priveşte demiterea directorului Daniel Ilcu.

„Singurul act care a stat la baza emiterii acestei dispoziţii este referatul nr. 52925/11.05.2021. Instanţa apreciază fondate criticile de nelegalitate formulate de reclamant cu privire la nerespectarea de către emitentul actului a prevederilor art. 493 alin. 1 şi 4 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ care instituie obligativitatea ca aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 492 alin. (3) lit. b) – f) să poată fi dispuse numai după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite şi după audierea funcţionarului public, audiere care trebuie consemnată în scris, sub sancţiunea nulităţii.

Or, cercetând materialul probator administrat în cauză, pârâtul nu a făcut dovada că funcţionarul public ce face obiectul dispoziţiei nr. 933/12.05.2021 a făcut obiectul unei cercetări disciplinare şi mai mult că acesta a fost audiat, respectiv după caz, că acesta deşi invitat la audieri a refuzat de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare care i se impută”, se susţine în hotărârea instanţei.

Magistratul a mai afirmat că o asemenea măsură putea fi emisă „doar în urma efectuării unei cercetări disciplinare şi în baza propunerii comisiei de disciplină în situaţia în care această comisie, în baza materialului probator administrat, ar fi ajuns la concluzia că reclamantul se face vinovat de faptele care i se impută”. S-a considerat, în final, că fostului director al Poliţiei Locale i s-a încălcat dreptul la apărare prin „neparcurgerea cercetării disciplinare”.

Pe lângă anulare dispoziţiei nr. 933 din 12.05.2021 emisă de primarul Gabriel Pleşa, instanţele de judecată au dispus obligarea pârâtului la plata drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi de care ar fi putut beneficia reclamantul aferent perioadei încetării raportului de serviciu şi până la data reîncadrării efective. Reprezentanţii Primăriei nu au precizat cum vor pune în aplicare hotărârea instanţei de judecată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *