Skip to content
Politică

Amendamente juridice grele. Gata cu defilările în cătușe și cu scurgerile din dosare!

nasul.tv

Parlamentari ai coaliției PSD-ALDE, dar și ai PNL și UDMR au depus recent mai multe amendamente grele la legile justiției.

Printre ele se numără prevederi ce pun capăt plimbării suspecților cu cătușe prin fața presei (situația prezentă fiind de natură a induce în mentalul colectiv ideea vinovăției a priori a celor anchetați), precum și năravului unor procurori de a da pe surse jurnaliștilor de casă date NEpublice din dosarele pe care le instrumentează.

Iată câteva modificări propuse la Legea 135 din 2010 privind Codul de Procedura Penală, așa cum au fost ele inventariate de Hotnews.ro:

Amendament PSD-ALDE

La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) În cursul urmăririi penale și al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară sunt interzise comunicările publice, declarațiile publice precum și furnizarea de alte informații, direct sau indirect, provenind de la autorități publice sau orice alte persoane fizice sau juridice referitoare la faptele și persoanele ce fac obiectul acestor proceduri. Încălcarea acestei obligații reprezintă infracțiune și se pedepsește, potrivit legii penale.

(4) În cursul procesului penal este interzisă prezentarea publică a persoanelor suspectate de săvârșirea unor infracțiuni purtând cătușe sau alte mijloace de imobilizare sau afectate de alte modalități de natură a induce în percepția publică că acestea ar fi vinovate de săvârșirea unor infracțiuni”.

Amendamente PSD-ALDE

La art. 83, după litera b) se introduc două  noi litere, literele b1) și b2), cu următorul cuprins (referitor la drepturilor inculpatului):

„b1) dreptul să participe la audierea oricărei persoane de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, să formuleze plângeri, cereri, memorii și obiecțiuni;

b2) poate solicita să fie încunoştinţat de data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi. Încunoştinţarea se face prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. Absența sa nu împiedică efectuarea actului”.

Amendament PNL (autori: senatorii Alina Gorghiu și Daniel Fenechiu – ambii avocați):

Art. 88 alin. (1) va avea următorul cuprins:

„Avocatul asistă sau reprezintă, în procesul penal, părţile ori subiecţii procesuali principali, în condiţiile legii. Avocatul poate asista martorii chemați de organele judiciare, iar aceștia au dreptul să se consulte cu avocatul atât înainte, cât şi în timpul audierii”.

Amendament PNL. Condamnari mai greu de obtinut

Autori: Alina Gorghiu si Daniel Fenechiu. Art. 103 alin. (3) va avea următorul cuprins: „Hotărârea de condamnare, de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei nu se poate întemeia în măsură determinantă pe declarațiile investigatorilor, ale colaboratorilor, ale denunțătorilor ori ale martorilor protejați sau ale altor persoane care au obținut nepedepsirea sau reducerea pedepsei în schimbul declarațiilor date”.

Amendament PSD – ALDE. Mai usor cu perchezitiile!

La articolul 168, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (151)  cu următorul cuprins: „(151)  Datele obţinute dintr-un sistem informatic sau dintr-un sistem de stocare a datelor informatice care nu au legătură cu infracţiunea pentru care se efectuează urmărirea penală și pentru care a fost autorizată percheziția în acea cauză se şterg definitiv din copiile efectuate în baza alin. (9) şi nu pot fi folosite în alte cauze penale și pentru dovedirea altor fapte”.

Amendament PSD ALDE. Suspectii de coruptie nu mai pot fi arestati preventiv, întrucât faptele de corupție nu intră în categoria faptelor comise cu violență 

La articolul 223, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune prin care s-a cauzat vătămarea corporala sau moartea unei persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal si alte legi speciale, o infracțiune de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, de terorism şi care vizează acte de terorism, falsificare de monede ori alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate, ultraj, ultraj judiciar  sau o altă infracțiune comisă cu violență si, cumulativ, pe baza evaluării gravitații faptei, a modului si a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale si a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constata ca privarea sa de libertate este absolut necesara pentru înlăturarea unei stări de pericol concret pentru ordinea publica”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *