Skip to content
Economie Societate

ANCOM propune actualizarea modalităţii de raportare a datelor aferente serviciilor poştale

gandul.info

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a anunţat, vineri, că propune actualizarea indicatorilor ce trebuie raportaţi anual de către furnizorii de servicii poştale activi pe piaţa din România, potrivit news.ro.

Modificările propuse reflectă evoluţiile pieţei şi necesităţile ANCOM, vor duce la optimizarea indicatorilor statistici şi vor crea totodată un cadru de raportare mai uşor de utilizat de către furnizori.” a declarat Eduard Lovin, vicepreşedintele ANCOM.

Pentru a înlesni raportările şi a evita posibilele confuzii, ANCOM propune raportarea pe grupe de trimiteri poştale, organizate în funcţie de calitatea furnizorului (trafic realizat în nume propriu, trafic realizat în calitate de subcontractor, respectiv trafic realizat în calitate de revânzător) şi de destinaţia trimiterii poştale (trafic intern, trafic internaţional intrat, respectiv trafic internaţional ieşit).

”Pentru traficul realizat în nume propriu sunt evidenţiate principalele categorii de servicii poştale prestate, precum şi treptele de greutate. În scopul asigurării unei raportări uniforme, această structură a fost aplicată în mod similar pentru principalele categorii de trimiteri poştale. Totodată, informaţiile au fost comasate într-un singur formular de raportare, iar o trimitere poştală, indiferent de tipul ei, se va regăsi raportată o singură dată în cadrul unui singur indicator”, se arată în comunicat.

Noua reglementare va permite ANCOM să urmărească evoluţiile indicatorilor atât pe ansamblul sectorului serviciilor poştale, cât şi separat, pe anumite segmente de piaţă, inclusiv evidenţierea distinctă a sferei serviciului universal.

Indicatorii raportaţi de furnizorii de servicii poştale constituie informaţii necesare pentru monitorizarea situaţiei şi a dinamicii concurenţiale a pieţei serviciilor poştale, pentru elaborarea şi actualizarea reglementărilor în domeniu, pentru întocmirea rapoartelor statistice şi pentru raportarea către diverse organisme europene şi internaţionale din domeniu (ca de exemplu, către Comisia Europeană, Uniunea Poştală Universală, Grupul Reglementatorilor Europeni de Poştă).

”Furnizorii de servicii poştale trebuie să raporteze informaţiile generale destinate identificării lor şi a serviciilor prestate, date privind reţeaua poştală deţinută, resursele umane implicate în procesele derulate şi valoarea investiţiilor realizate, date privind trimiterile poştale gestionate atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional (trimiteri de corespondenţă, imprimate, pachete mici, colete poştale, mandate, cecograme, publicitate prin poştă, taloane de plată a drepturilor de protecţie socială şi a documentelor de informare întocmite de Casa Naţională de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor), serviciile conexe serviciilor poştale (trimiteri de publicitate neadresată, trimiteri hibrid), precum şi cu privire la reclamaţiile primite de la utilizatorii serviciilor poştale”, se arată în comunicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *