Skip to content
Societate

ANDPDCA: Aproape 860.000 de persoane cu dizabilităţi, în România, la finalul anului trecut

turnulsfatului.ro
" "

Numărul total de persoane cu dizabilităţi la nivel naţional comunicat la 31 decembrie 2020 Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului a fost de 857.638 persoane, potrivit datelor publicate de instituţie.

Dintre acestea, 98,03% (840.727 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituţionalizate), iar 1,97% (16.911 persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin ANDPDCA.

" "
" "

Pe judeţe/municipii, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistrează în Bucureşti (73.313 persoane), urmat de judeţul Prahova (37.732 persoane), iar cel mai mic număr se înregistrează în judeţul Covasna (6.363 de persoane).

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. Potrivit Agerpres, femeile reprezintă 53,25% din totalul persoanelor cu dizabilităţi.

Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezintă 72,72% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi. Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 53,04% sunt persoane cuprinse între 18-64 ani (415.995 persoane), iar 46,96% au peste 65 ani (368.369 persoane), în total persoane adulte cu dizabilităţi.

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, gradele de handicap sunt: grav, accentuat, mediu şi uşor. Numărul persoanelor cu handicap grav reprezintă 40,09% din total (faţă de 39,92% la 31 decembrie 2019), cele cu handicap accentuat 48,21% (faţă de 48,80% la 31 decembrie 2019), iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,70% (faţă de 11,28% la 31 decembrie 2019).

Numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi la 31 decembrie 2020 este de 508 (faţă de 503 la 31 decembrie 2019), dintre care: 453 rezidenţiale (faţă de 443 la 31 decembrie 2019) şi 55 nerezidenţiale – de zi (faţă de 60 la 31 decembrie 2019).

Aproximativ trei pătrimi (73,29%) din instituţiile rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilităţi sunt: centre de îngrijire şi asistenţă (31,35%), având 6.480 de beneficiari; locuinţe protejate (32,01%), având 1.027 de beneficiari; centre de abilitare şi reabilitare (9,93%) cu 1.968 beneficiari. Aceştia reprezintă 56,03% din numărul total de 16.911 persoane aflate în instituţiile rezidenţiale.

Un număr semnificativ de beneficiari există şi în cele 52 de centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 4.755 persoane (28,12%). Din cele 453 de instituţii publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, 85 sunt centre cu peste 50 de beneficiari. Aceste centre se află în proces de restructurare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *