ANI a găsit 10 persoane în incompatibilitate şi conflict de interese. Ce funcții au

Sursă foto: ANI
Sursă foto: ANI

Agenţia Naţională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat Comisia de disciplină, în cazul a 10 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010. Este vorba de funcţionari publici în cadrul unor primării, structuri de Poliţie sau Direcţia de Protecţia Copilului, un şef de la Drumuri, un manager de spital, dar şi un director de penitenciar.

În cazul lui DROGEANU AURELIAN, Şef al Secţiei de Drumuri Naţionale Constanţa din cadrul Direcţei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa, Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 165.957 Lei între averea dobândită şi veniturile realizate de către DROGEANU AURELIAN împreună cu familia, în perioada exercitării funcţiei publice de conducere de Şef al Secţiei de Drumuri Naţionale Constanţa din cadrul D.R.D.P. Constanţa.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel  Constanţa în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către DROGEANU AURELIAN împreună cu familia, în perioada exercitării funcţiei publice de conducere.

KISS CSABA, fost Funcţionar public cu statut special în cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 decembrie 2011 – 01 februarie 2021, întrucât simultan cu deţinerea funcţiei publice cu statut special  a  exercitat şi alte funcţii în sectorul privat, atribuţiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de către acesta în calitate de funcţionar public cu statut special.

SANDU DOINA ZIZI, Manager al Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galaţi, a fost găsit în conflict de interese, În calitate de Manager al Spitalului de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galaţi, a aprobat şi semnat o serie de documente care au stat la baza schimbării funcţiei şi mutării în altă structură a soţului acesteia, angajat al spitalului. Astfel, soţul persoanei evaluate a fost schimbat din funcţia de referent, în funcţia de economist şi a fost mutat din cadrul Serviciului Managementul Calităţii, la  Serviciul resurse umane, normare, organizare şi salarizare (Serviciul R.U.N.O.S.).

LOTOROŞANU LUCIAN, Funcţionar public în cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 08 septembrie 2020 – 02 iunie 2022, întrucât simultan cu deţinerea funcţiei publice în cadrul D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin a exercitat şi alte funcţii în sectorul privat, atribuţiile exercitate în sectorul privat fiind în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de către acesta în calitate de funcţionar public.

ALEXEEV GEORGICĂ, fost Director al Penitenciarului Timişoara a fost găsit în conflict de interese administrativ, În perioada exercitarării funcţiei publice de conducere cu statut special, a participat la luarea unor decizii cu privire la o societate comercială al cărei asociat unic este creditorul unui împrumut pe care persoana evaluată l-a menţionat în declaraţia de avere completată în anul 2021.

TĂNASE GEORGE ŞERBAN, Funcţionar public cu statut special în cadrul I.P.J. Argeş, s-a aflat pottrivit ANI în stare de incompatibilitate în perioada 11 februarie 2020 – 12 octombrie 2022,  întrucât simultan cu deţinerea calităţii de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare a deţinut şi funcţia de asociat şi administrator al unei societăţi comerciale.

VASILE ANCA MARIA CĂTĂLINA, Funcţionar public în cadrul Primăriei Com. Manasia, Jud. Ialomiţa, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 ianuarie 2021 – 19 decembrie 2022, întrucât în calitate de funcţionar public în cadrul Primăriei Com. Manasia  s-a aflat în raporturi ierarhice directe cu tatăl său, Secretar general al comunei Manasia.

TOMI LUCIAN IOAN, fost Funcţionar public în cadrul Primăriei Com. Chinteni, Jud. Cluj, a fost găsit în conflict de interese administrativ de către ANI. Astfel, în calitate de consilier la Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Chinteni, a semnat o serie de autorizaţii de construire acordate unor persoane fizice/juridice, în baza documentaţiilor tehnice elaborate de  societăţi comerciale în cadrul cărora soţia persoanei evaluate deţinea calitatea de asociat şi administrator.

Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu prevederile art. 445, alin. (1),  şi art. 463 din O.U.G nr. 57/2019.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa unor indicii referitoare la posibila săvârşire de către TOMI LUCIAN IOAN a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal cu aplicarea art. 35, alin. (1) din acelaşi act normativ, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de serviciu a semnat 225 de autorizaţii de construire  acordate unor persoane fizice/juridice, având la bază documentaţii tehnice elaborate de societăţile comerciale în cadrul cărora soţia acestuia deţinea în perioada evaluată calitatea de asociat şi administrator, fiind obţinute astfel de către aceasta foloase patrimoniale constând în venituri salariale şi dividende.

POPESCU SEBASTIAN, Funcţionar public cu statut special în cadrul  I.G.P.R. – Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11 februarie 2020 – 29 aprilie 2021, întrucât a deţinut şi exercitat simultan atât calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare cât şi calitatea de persoană fizică autorizată, obţinând venituri din activităţi independente/profesii libere şi comerciale.

Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de disciplină din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române  întrucât în perioada exercitării funcţiei publice cu statut special a  desfăşurat şi activităţi în sectorul privat, obţinând venituri din activităţi independente/profesii libere şi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 45, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 360/2002  din Legea nr. 360/2002

CONDRAT FLORIN, Funcţionar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean COVASNA, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 11 februarie 2020 – 26 mai 2021, întrucât a deţinut simultan atât calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare cât şi funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 2, alin. (4) din Legea nr. 364/2004.

Persoanele în cauză au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. POPESCU SEBASTIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Autor

  • Adrian Pavel

    Adrian Pavel, redactor PS News. Cu o experienţă de peste 10 ani în presă, Adrian Pavel se descrie ca fiind un împătimit al noutăţilor, practic dependent de ştiri. Încearcă de fiecare dată să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă în ţară şi în străinătate şi să ofere cele mai calde informaţii cititorilor. Este adeptul zicalei „Nimeni nu e sărac cu duhul, e doar mai puţin informat”.

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: