Skip to content
Societate

ANI a găsit 19 foşti şi actuali aleşi locali incompatibili

https://media.monitorulsv.ro/poze/2018/05/23/515385big.jpg

Un număr de 19 foşti şi actuali aleşi locali au fost găsiţi de către ANI în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese de natură administrativă ori cu avere nejustificată. În cazul unui primar din judeţul Giurgiu, ANI a sesizat parchetul privind posibila săvârşire a unor infracţiuni de evaziune fiscală, potrivit news.ro.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă şi avere nejustificată în cazul a 19 foşti şi actuali aleşi locali, se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de ANI.

" "

Astfel, Dionisie Dumitraşcu, consilier judeţean în Consiliului Judeţean Neamţ, se află în incompatibilitate întrucât în perioada deţinerii mandatelor de consilier judeţean (2012 – 2016 şi 2016 – 2020), au fost încheiate contracte şi note de comandă de prestări de servicii între CJ Neamţ şi o societate comercială în cadrul căreia Consiliul este acţionar majoritar, iar el are funcţie de conducere.

El a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi ale art. 93, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

În incompatibilitate se află şi Simona Drăghincescu, consilier judeţean în Consiliul Judeţean Brăila.

Începând din 10 iunie 2017, ea exercită simultan funcţia de consilier judeţean şi pe cea de director general adjunct la Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Brăila”, aflată sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Brăila, arată ANI. Astfel, ea a încălcat dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza 1 din acelaşi act normativ.

Potrivit ANI, Maria Cotenescu, consilier judeţean în Consiliul Judeţean Argeş şi fost consilier local în Consiliul Local al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş, este în incompatibilitate întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier judeţean (2016 – 2020), o societate comercială la care ea este asociat şi administrator a încheiat două contracte de furnizare în valoare totală de 105.070 lei cu Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea, aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeş.

Astfel, ea a încălcat dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

Incompatibilitatea a fost constatată şi în cazul lui Vasile Sălătion, consilier judeţean în Consiliul Judeţean Cluj.

„În perioada exercitării mandatelor de consilier judeţean (2012 – 2016 şi 2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deţine funcţia de şef birou/serviciu financiar – contabil a încheiat 6 contracte comerciale de prestări servicii/executare lucrări/furnizare produse cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003”, arată ANI.

ANI a mai constatat incompatibilitatea lui Marin Mototolea, primar al comunei Valea Dragului, judeţul Giurgiu, întrucât în perioada iulie 2014 – septembrie 2017, simultan cu exercitarea funcţiei de primar a desfăşurat activităţi remunerate în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în vederea efectuării de cercetări cu privire la săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005.

În cazul lui Viorel Mitea Roşca, primar al comunei Brebu, judeţul Caraş-Severin, s-a constatat un conflic de interese administrativ.

„În calitate de primar (mandatul 2012 – 2016 şi 2016 – 2020) a semnat 2 dispoziţii, în urma cărora soţia acestuia a obţinut un avantaj patrimonial, persoana evaluată încălcând astfel dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004”, potrivit ANI.

Incompatibilitatea a fost constatată şi în cazul lui Ioan Florin Burlacu, primar al comunei Pir, judeţul Satu Mare, care, începând din 19 iunie 2012 exercită simultan funcţia de primar şi calitatea de comerciant persoană fizică, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, şi al lui Gheorghe Cenuşă, fost primar al comunei Dumbrăveni, judeţul Constanţa, întrucât, în perioada 21 iunie 2012 – 22 iunie 2016 a exercitat simultan funcţia de primar şi calitatea de persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

Felician Mihai Gherăescu, viceprimar cu atribuţii de primar al comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, şi consilier local, se află în conflict de interese administrativ.

„În calitate de consilier local (mandatul 2016 – 2020), a votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local din 23 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Oţeleni, potrivit căreia persoana evaluată a fost aleasă în funcţia de viceprimar, încălcând astfel dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispoziţiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004”, arată ANI.

Conflictul de interese administrativ a fost constatat şi în cazul lui Daniel Traian Senaci, viceprimar al comunei Cărand, judeţul Arad, care, în    calitate de consilier local, a iniţiat proiectul de hotărâre privind închirierea pajiştilor comunale în suprafaţă de 574,44 ha şi a votat în mod favorabil pentru adoptarea Hotărârii Consiliului Local Cărand din 10 aprilie 2017, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Astfel, persoana evaluată avea posibilitatea să anticipeze că adoptarea acestei hotărâri ar putea prezenta un beneficiu pentru socrul său, interes care s-a materializat întrucât, urmare a hotărârii respective, s-au încheiat două contracte în baza cărora socrul persoanei evaluate a primit în chirie de la Primăria Cărand pajişte în suprafaţă totală de 35,14 ha.

Astfel, el a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispoziţiile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

Ion Untărescu, viceprimar al oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa, s-a aflat în incompatibilitate întrucât în perioada 11 mai 2015 – 15 octombrie 2018 a deţinut funcţia de viceprimar simultan cu exercitarea următoarelor funcţii / calităţi: funcţia de adjunct Şef Şantier la o societate comercială (11 mai – 08 iunie 2015); reprezentant al Consiliului Local Găeşti în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic „Dr. C. Angelescu” Găeşti (11 mai 2015 – 12 septembrie 2016); reprezentant al Consiliului Local Găeşti în Consiliul de administraţie al Şcolii „Radu cel Mare” Găeşti (25 septembrie 2015 – 12 septembrie 2016); calitatea de persoană fizică autorizată, având ca obiect principal de activitate activităţi de consultanţă (începând cu data de 04.07.2013).

Astfel, el a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. c), d) şi g) din Legea nr. 161/2003.

Şi Csutak Gaspar, viceprimar al comunei Ciceu, judeţul Harghita, este în incompatibilitate. „Începând cu data de 23 iunie 2016 exercită funcţia de viceprimar şi pe cea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Kajoni Janos” Ciceu, judeţul Harghita, participând la deliberări, conform Procesului-verbal din data de 23 martie 2017. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003”, susţine ANI.

La rândul său, Sorin Scutariu, fost viceprimar şi fost consilier local al comunei Mitoc, judeţul Botoşani, s-a aflat în conflict de interese administrativ. În calitate de consilier local, a participat la dezbaterea şi votul pentru aprobarea Proiectului de hotărâre din 8 septembrie 2016 şi la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local din 26 octombrie 2016 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului său de consilier local, ca urmare a rămânerii definitive a raportului de evaluare prin care ANI a constatat la data de 16 decembrie 2013 conflictul de interese de natură administrativă în cazul lui acestuia.

Astfel, el a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispoziţiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

ANI a constatat că Valentin Dragomir, consilier local în Consiliul Local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, are o avere nejustificată. Astfel, ANI a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 96.737,49 lei (aproximativ 21.786,59 euro), între averea dobândită şi veniturile realizate în perioada 2012 – 2016 de către Valentin Dragomir.

Ca urmare, ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei de către acesta.

Şi Severius Florin Frăţilă, consilier local în Consiliul Local Câmpina, judeţul Prahova, se află în incompatibilitate.

„În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 – 2016 şi 2016 – 2020), o societate comercială la care persoana evaluată deţine calitatea de asociat unic şi funcţia de administrator a încheiat 41 de contracte de prestări servicii în valoare totală de 9.678,40 lei cu Spitalul de Psihiatrie Voila, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza I din acelaşi act normativ”, arată ANI.

Avram Cornea, consilier local în Consiliul Local Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa-Năsăud, se află în conflict de interese administrativ.

„În calitate de consilier local (mandatele 2012 – 2016 şi 2016 – 2020), a participat şi votat adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local din data de 08 mai 2016 privind prelungirea prin act adiţional a Contractelor de închiriere păşuni, încheiate cu deţinătorii de animale de pe raza comunei, în baza căreia a beneficiat de prelungirea prin act adiţional a contractului din data de 10 iunie 2015. De asemenea, a participat şi votat adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 28 februarie 2017 privind aprobarea închirierii păşunilor, a Regulamentului de păşunat, a caietului de sarcini referitor la închirierea suprafeţelor de păşune care constituie domeniul public al comunei, în baza căreia s-a încheiat un contract de închiriere în data de 12 mai 2017, beneficiind de o suprafaţă de păşune de 7,40 ha”, susţine ANI, menţionând că acesta a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, art. 75 şi art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 şi art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001.

Incompatibilitatea a fost constatată şi în cazul lui Nicolae Haşegan, consilier local în Consiliul Local Şelimbăr, judeţul Sibiu, care, în perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016) a încheiat un contract de lucrări de reparaţii,în 6 aprilie 2016, în valoare de 28.800 lei cu o întreprindere individuală, în cadrul căreia fiul său deţinea calitatea de titular, încălcând astfel dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

Tot în incompatibilitate au fost Dumitru Alion, fost consilier local în Consiliul Local Pianu, judeţul Alba, întrucât, în perioada 12 septembrie 2016 – 18 decembrie 2017, a deţinut simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al Primăriei Pianu, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, şi Mihai Radu, fost consilier local în Consiliul Local Cepari, judeţul Argeş, întrucât în perioada 26 iunie 2012 – 23 iunie 2016 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Compartimentului Întreţinere din aparatul de specialitate al primarului Comunei Cepari, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

ANI menţionează că persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Iulian Marin, Gheorghe Cenuşă şi Sorin Scutariu nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

" "
" "

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *