Skip to content
Societate

ANI: Şeful Secţiei Clinice de Pediatrie de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, în incompatibilitate

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă că a constatat că şeful Secţiei Clinice de Pediatrie de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, Cristina Oana Mărginean, se află în incompatibilitate din 1 august 2016, fiind simultan şef de secţie şi având funcţii sau activităţi de manager la UMF Târgu Mureş.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de ANI, Cristina Oana Mărginean, şef al Secţiei Clinice Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, se află în stare de incompatibilitate începând din 1 august 2016, întrucât exercită simultan funcţia de şef de secţie, precum şi alte funcţii sau activităţi de manager în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş.

Persoana evaluată a încălcat astfel dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare până la data de 22 noiembrie 2016), potrivit căruia «(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] b) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate», coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare până la data de 21 noiembrie 2016), potrivit căruia «(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b), c) şi d) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice», respectiv dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016), potrivit căruia «(1) Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate [..]», coroborate cu dispoziţiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2016), potrivit căruia «(15) Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice»„, scrie în comunicatul ANI.

Mărginean a fost informată despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

De altfel, ea a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare, informează news.ro.

Conform ANI, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat încălcarea obligaţiilor legale privind starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective. Totodată, acea persoană este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *