Skip to content
Economie

ANRE: Furnizorii trebuie să înmagazineze minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienţilor lor finali

ANRE a aprobat noi condiţii privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în perioada aprilie-octombrie 2022. Astfel, furnizorii trebuie să înmagazineze minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienţilor din portofoliu.

”În vederea armonizării legislaţiei secundare cu modificările şi completările aduse legislaţiei primare prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în şedinţa Comitetului de Reglementare ce a avut loc în data de 13.04.2022, ANRE a aprobat următoarele acte normative: Ordinul ANRE nr. 66/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în perioada aprilie 2022 – octombrie 2022; Ordinul ANRE nr. 68/2022 privind modificarea şi completarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013”, anunţă ANRE.

Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 a intrat în vigoare la 22 martie, ANRE a aprobat în regim de urgenţă noile prevederi care vizează în principal următoarele modificări:

– în perioada aprilie – octombrie 2022, furnizorii de gaze naturale/producătorii de energie termică (PET) clienţi direcţi au obligaţia de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale un stoc minim de gaze naturale pentru asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentarea clienţilor săi finali/asigurarea consumului propriu şi suportabilităţii preţului de către aceştia;

– cantităţile de gaze naturale reprezentând stocurile minime ce urmează a fi înmagazinate de fiecare furnizor/PET client direct vor reprezenta minimum 30% din cantitatea de gaze naturale necesară consumului clienţilor finali din portofoliu.

Furnizorii de gaze naturale/PET, după caz, îşi îndeplinesc obligaţia privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:

– înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenţei de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale şi/sau

– încheierea, până la 31 octombrie, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantităţi de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt furnizor de gaze naturale şi/sau

– încheierea de contracte de mandat cu un alt furnizor, în vederea înmagazinării gazelor naturale.

Prin Ordinul ANRE nr. 68/2022 s-au adus modificări la Codul Reţelei cu privire la tranzacţionarea în cadrul pieţei de echilibrare a cantităţilor de gaze naturale destinate consumului clienţilor casnici (CC) şi ai producătorilor de energie termică, numai pentru gazele naturale utilizate la producerea energiei termice pentru populaţie (PET).

De asemenea, aceste modificări permit utilizatorilor de reţea de gaze naturale să defalce şi să reducă dezechilibrul în cazul consumatorilor CC (clienţi casnici) şi producătorilor de energie termică care au optat pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producătorii de gaze naturale (PET) ale căror cantităţi de gaze naturale au fost achiziţionate conform prevederilor OUG nr. 27/2022.

”Noile prevederi vor contribui la constituirea stocului minim de gaze naturale care vizează interesul general public şi constituie o măsură pentru asigurarea continuităţii şi siguranţei în alimentarea clienţilor finali”, precizează ANRE.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *