Skip to content
Politică

Au început înscrierile la Universitatea din București! Ce acte îți trebuie

Au început înscrierile la Universitatea din București! Ce acte ai nevoie și care este taxa de înscriere?

Universitatea din Bucureşti pune, în acest an, la dispoziţia viitorilor studenţi un număr de 10.400 de locuri la toate facultăţile, in care 6.000 de locuri la taxă şi 4.400 de locuri la buget.

Între timp, universitatea a început înscrierea la studii universitare de licenţă sesiunea iulie 2016, persoanele interesate putând să depună documentele până cel târziu pe 20 iulie la toate facultăţile, cu excepţia facultăţii de Drept unde termenul a fost prelungit până pe 21 iulie. De asemenea, a fost stabilită şi taxa de înscriere la facultate, aceasta variind între 85 de lei şi 330 de lei.

Potrivit calendarului cadru aprobat de Universitatea din Bucureşti, admiterea la studii universitare de licenţă urmează să se desfăşoare după următorul program:

Sesiunea IULIE 2016

Înscrieri 13 – 20 Iulie
Examene 21 – 26 Iulie
Data limită de afișare a rezultatelor 29 Iulie.

Excepţie face Facultatea de Drept unde înscrierea candidaţilor se poate face până pe data de 21 iulie 2016, inclusiv.

Sesiunea SEPTEMBRIE 2016

Înscrieri 3-11 Septembrie
Examene 14-19 Septembrie
Data limită de afișare a rezultatelor 23 Septembrie.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa-tip de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale vor preciza, în fişa de înscriere, disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.

Acte necesare la înscriere:

  • fişă-tip de înscriere;
  • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2016) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma; Prin excepţie, pentru candidaţii care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2015-2016, în baza acordului scris al acestora, instituţiile de învăţământ superior se pot interconecta cu Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) în vederea preluării datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat ale acestor candidaţi, caz în care nu este necesară adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ.
  • certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici ;
  • adeverinţa medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
  • trei fotografii tip buletin de identitate;
  • B.I sau C.I în copie;
  • chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universităţii din Bucureşti;

 

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile finanţate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

TAXA DE ÎNSCRIERE la facultate variază între 85 de lei şi 330 de lei, cea mai scumpă fiind taxa de la Facultatea de Drept. La cele mai multe facultăţi, taxa de înscriere la ADMITERE 2016, studii universitare de licenţă este de 150 de lei.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *