Skip to content
Politică

Avocatul Poporului explică de ce NU atacă la CCR ordonanța lui Dragnea

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, explică de ce nu va ataca la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care permite libera migrație a aleșilor locali.

Ciorbea spune că nu vrea să fie „arbitru între autoritățile publice și nici să se substituie vreunei autorități”.

Iată răspunsul Avocatului Poporului:

„Răspunsul instituției Avocatul Poporului referitor la solicitările de sesizare a Curții Constituționale cu privire la Ordonanța de urgență nr. 55 din 28 august 2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală

În esență, din petițiile formulate, reiese că prin actul normativ menționat se încalcă prevederile constituționale referitoare la adoptarea ordonanțelor de urgență. Totodată, se invocă recomandările Comisiei de la Veneția din anul 2012, care se referă la faptul că ordonanțele de urgență nu trebuie să fie adoptate decât în situații de urgență.

În ceea ce privește petițiile formulate, precizăm următoarele:

Avocatul Poporului își exercită atribuțiile în limitele constituționale și legale stabilite în vederea îndeplinirii rolului său de apărător al drepturilor și libertăților persoanelor fizice, fără a se substitui altor autorități publice, care, la rândul lor, trebuie să-și îndeplinească propriile atribuții, astfel cum sunt acestea reglementate în legislația în vigoare.

În acest context, Avocatul Poporului își menține poziția de independență și imparțialitate adoptată în cazuri asemănătoare.

Așa cum am subliniat și în alte ocazii, Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu stabilește pentru Avocatul Poporului obligativitatea sesizării Curții Constituționale, aceasta fiind o atribuție pe care legiuitorul a lăsat-o la latitudinea sa, legitimat de rolul pe care îl îndeplinește în protecția drepturilor fundamentale ale cetățeanului, iar rațiunea acestei învestiri circumscrie obiectivele excepției funcției constituționale a Avocatului Poporului — apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

În aceste condiții, considerăm că prin posibilitatea sesizării Curții Constituționale, nu s-a urmărit ca instituția Avocatul Poporului să fie transformată într-un arbitru între autoritățile publice și nici să se substituie vreunei autorități. Tocmai din acest motiv, Avocatul Poporului are latitudinea de a stabili cazurile în care poate să intervină.

Mai mult, petiția formulată vizează în special raporturile dintre autoritățile publice, aspecte ale funcționării democrației constituționale care presupun o analiză și o abordare cu predilecție politică, ceea ce ar obliga Avocatul Poporului să-si depășească poziția sa de neutralitate și de obiectivitate și să se implice în controverse partizane.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că Avocatul Poporului trebuie să fie imparțial și obiectiv, fără a se angaja ca arbitru în diferendele cu nuanță politică dintre instituțiile statului, rolul său fundamental fiind, așa cum am precizat mai sus, acela de apărător al drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile lor cu autoritățile administrației publice.

În plus, referitor la sesizarea Curții Constituționale de către Avocatul Poporului, instanța de contencios constituțional a hotărât prin Decizia nr. 336/2013, că ‘Avocatul Poporului are exclusivitatea în privința deciziei de a ridica o excepție de neconstituționalitate, parte a independenței instituționale și funcționale de care acesta se bucură’. Totodată, prin aceeași decizie, Curtea Constituțională a decis că ‘ridicarea directă a excepției de neconstituționalitate este și rămâne la aprecierea exclusivă a Avocatului Poporului, acesta neputând fi obligat sau împiedicat de nicio autoritate publică să ridice o atare excepție’”, se arată în comunicatul instituției.

Sub acest aspect, menționăm că soluționarea problemei semnalate este de competența Parlamentului și a Guvernului, deoarece, în realitate, aceasta vizează raporturile constituționale dintre Parlament, Presedintele României și Guvern.

Fără îndoială, aspectele sesizate excedează competenței instituției Avocatul Poporului, al cărei rol este apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice, în sensul stabilit de art. 58 din Legea fundamentală.

În plus, apreciem că rezolvarea problemei sesizate revine Parlamentului, deoarece art. 115 alin. (5) din Constituție stabilește că ‘ordonanța de urgență intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă să fie sesizată și după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în

termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunță asupra ordonanței, aceasta este considerată adoptată și se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgență.’. Totodată, art. 115 alin. (7) din Constituție instituie competența Parlamentului de a aproba sau respinge printr-o lege, ordonanțele cu care a fost sesizat.

În legătură cu aspectele menționate, observăm că Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală (PL-x nr. 392/2014) a fost adoptat de Camera Deputaților, ca urmare a depășirii termenului de 30 de zile, potrivit art.115 alin. (5) din Constituția României, fiind înaintat Senatului (înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b555, adresa nr.plx392/02/10/2014).

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *