Skip to content
Politică

Avocatul Poporului răspunde solicitărilor de sesizare a CCR privind legea Educației

În urma mai multor solicitări venite din partea organizațiilor din domeniul educației, al opoziției, dar și din partea Președintelui României, Avocatul Poporului informează că nu se impune acest demers – concluzie bazată atât pe argumentele din petiţii, cât şi pe cele ale partenerilor de consultări din învăţământ, informează Mediafax.

„Având în vedere argumentele prezentate atât în petiţiile formulate, cât şi în susţinerile scrise şi orale ale partenerilor de consultări, apreciem că nu se impune sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării stiinţifice si pentru modificarea unor acte normative”, se arată într-un comunicat remis de Avocatul Poporului.

Instituţia condusă de Victor Ciorbea detaliază modul în care s-a ajuns la concluzia că nu se impune sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu OUG nr. 49 de modificare a Legii educaţiei.

Astfel, Avocatul Poporului precizează că, în perioada 4-18 iulie, a primit mai multe petiţii pentru sesizarea CC privind acest act normativ, inclusiv de la preşedintele României, Traian Băsescu.

„Cele mai multe critici cuprind însă nemulţumiri/aprecieri generale ale autorilor petiţiilor formulate, fără a se indica în mod concret în ce anume constă critica de neconstituţionalitate”, mai spune Avocatul Poporului, despre petiţiile prin care s-a cerut solicitarea CC.

Pentru a soluţiona petiţiile, Avocatul Poporului precizează că a cerut „şi punctul de vedere al personalului de specialitate din domeniul preuniversitar şi universitar, al sindicatelor si al societăţii civile, Consiliului Naţional al Rectorilor, Federaţiei Naţionale Sindicale ‘Alma Mater’, Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’ şi Federaţiei Educaţiei Naţionale cu privire la oportunitatea si necesitatea măsurilor reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014, care se circumscriu sferei învăţământului preuniversitar si universitar”.

Din răspunsurile primise de Avocatul Poporului de la sindicate reiese că acestea au o părere favorabilă modificărilor aduse Legii educaţiei. Astfel, sindicatele din educaţie consideră „oportună şi necesară modificarea acestui act normativ, inclusiv prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014”. Ordonanţa, au mai arătat sindicatele, conţine „dispoziţii prin care se soluţionează o parte dintre nemulţumirile salariaţilor şi ale beneficiarilor educaţiei, apărute după intrarea în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011” şi este „un pas înainte în edificarea unei societăţi democratice, nicidecum o ‘sindicalizare a învăţământului” „.

La rândul său, Consiliul Naţional al Rectorilor apreciază ca fiind „oportune şi necesare măsurile reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014, îndeosebi cu privire la facilitarea posibilităţilor de dezvoltare a activităţii universităţilor românesti, de întărire a autonomiei universitare, de flexibilizare a deciziilor, precum si de consolidare a statutului instituţional al universităţilor româneşti”, mai precizează Avocatul Poporului.

Referitor la justeţea adoptării modificărilor prin ordonanţă de urgenţă, Avocatul Poporului subliniază că Executivul, în preambulul OUG nr. 49, „demonstrează faptul că măsurile în cauză nu puteau fi

amânate, deoarece nu exista vreun alt instrument legislativ ce ar fi putut fi folosit în vederea asigurării cadrului legislativ necesar desfăsurării în condiţii corespunzătoare a anului scolar 2014-2015″.

În acelaşi context, Avocatul Poporului precizează că în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională „a statuat că situaţiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obisnuit sau comun, aspect întărit şi prin adăugarea, cu prilejul revizuirii Constituţiei, în anul 2003, a sintagmei a căror reglementare nu poate fi amânată. De asemenea, instanţa de contencios constituţional a mai statuat că, pentru îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constituţie, este necesară existenţa unei stări de fapt obiective, cuantificabile, independente de voinţa Guvernului, care pune în pericol un interes public”.

Despre „pretinsa nerespectare a art. 115 alin. (6) din Constituţie, referitoare la posibilitatea Guvernului de a reglementa, prin ordonanţă de urgenţă în domeniul drepturilor si libertăţilor fundamentale, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat, prin Decizia nr. 1189/2008, că interdicţia adoptării de ordonanţe de urgenţă este totală si necondiţionată atunci când menţionează că acestea nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale si că nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”, continuă Avocatul Poporului.

Potrivit Avocatului Poporului, „aşa cum rezultă din analiza efectuată, precum şi din punctele de vedere ale personalului de specialitate din domeniul preuniversitar şi universitar, al sindicatelor şi al societăţii civile, Consiliului Naţional al Rectorilor, Federaţiei Naţionale Sindicale ‘Alma Mater’, Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ si Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’, măsurile reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014 pot fi apreciate ca fiind oportune şi necesare şi având efecte pozitive în ceea ce priveşte statutul cadrelor didactice din mediul preuniversitar si universitar, facilitarea posibilităţilor de dezvoltare a activităţii universităţilor românesti, de consolidare a autonomiei universitare şi a statutului instituţional al universităţilor româneşti etc.”.

Avocatul Poporului analizează, pe rând, toate criticile concrete aduse modificărilor Legii educaţiei.

În ceea ce priveşte interpretarea dată de către autorii petiţiilor unor texte din OUG nr. 49 şi din Legea nr. 1/2011 în sensul că acestea ar oferi posibilitatea absolvenţilor de liceu fără diplomă de bacalaureat de a urma cursurile învăţământului universitar, Avocatul Poporului observă că o parte dintre prevederile legale criticate se regăsesc în forma iniţială a textului Legii nr. 1/2011.

Instituţia arată că, din coroborarea acestor prevederi legale, „reiese în mod clar existenţa a două categorii de absolvenţi de liceu, cu şi fără diplomă de bacalaureat”.

Potrivit Avocatului Poporului, prin OUG nr. 49 au fost corectate o serie de prevederi insuficient de bine reglementate de Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, se mai arată în comunicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *