Skip to content
Economie Societate

Bugetul pe 2019 este fundamentat pe o creștere economică de 5,5% și o rată a inflației de 2,8%

monitorul.fisc.md

Proiecția bugetară pentru acest an este construită pe un produs intern brut de 1.022.500 milioane lei, o țintă de creștere economică de 5,5%, o rată a inflației de 2,8% și un deficit bugetar pe cash estimat la 2,55% din PIB.

Deficitul ESA este prognozat la 2,57% din PIB, conform arată Profit.ro.

 

Sursa: Profit.ro

 

Veniturile bugetului general consolidat proiectate pentru 2019 sunt estimate la 341,4 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB.

Cele mai mari venituri sunt înregistrate la contribuțiile de asigurări sociale, 11,5%, TVA, 6,8 %, accize 3%, impozit pe salarii și pe venit 2,3 % din PIB.

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB.

Cele mai mari ponderi în PIB le au:

 Cheltuielile cu asistența socială – estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se mențin la aceeași pondere ca și în anul 2018);

 Cheltuielile de personal – în sumă de 102,5 miliarde lei (10% din PIB), pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, însă pe orizontul de referință se înregistrează o traiectorie descendentă a ponderii acestora în PIB;

 Cheltuielile cu bunuri și servicii – estimate la 46,5 miliarde lei (4,5% din PIB), în creștere cu 1,8 miliarde lei față de cele efectuate în anul 2018; din această creștere 1,5 miliarde de lei reprezintă bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

 Cheltuielile cu investițiile – preconizate la 46,8 miliarde lei (4,57 % din PIB), în creștere cu 12,5 miliarde lei față de 2018.

 Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice – estimate la 13,5 miliarde lei, au o pondere mai redusă în PIB de 1,3% în anul 2019 față de 1,4% în anul 2018.

În anul 2017 România se situa pe locul 5 printre statele membre UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare, cu o valoare a datoriei publice în PIB de 35,1%, semnificativ sub nivelul înregistrat la nivelul zonei Euro (88,9% din PIB) și Uniunii Europene (83,2% din PIB ).

Nivelul estimat al datoriei guvernamentale brute pentru sfârșitul anului 2018 este de 34,9 % din PIB, iar pe termen mediu (2019 – 2021) se va situa sub 40% din PIB, sub plafonul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht .

Pentru anul 2019 este estimat un nivel al datoriei guvernamentale brute de 35,3%. În bugetul asigurărilor sociale de stat, viramentele către sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) sunt de 8,6 miliarde de lei.

De asemenea, în proiectul de buget al Secretariatului General al Guvernului, pentru Comisia Națională de Strategie și Prognoză, sunt cuprinse:

•pentru Fondul de Dezvoltare și Investiții: plată de dobânzi 100 milioane lei și rambursări de împrumuturi în valoare de 200 milioane lei (aferente unui plafon de împrumut de 5 miliarde de lei și un plafon de trageri de 500 milioane lei).

Prin acest Program se asigură împrumuturi ale unităților administrativ-teritoriale și ale universităților din veniturile trezoreriei pentru investiții, în conformitate cu prevederile OUG nr. 114/2018.

•Programul stațiuni balneare, programul ”gROwth – investim în copii, investim în viitor”, programul ”Investește în tine”, programul Sprijinirea cinematografiei – 995 milioane lei credite de angajament și 162 milioane lei credite bugetare.

Pentru primari, Guvernul susține că sunt alocări record: 11,1 miliarde lei din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cu 5,4 miliarde lei, respectiv 95%, mai mult decât s-a alocat în anul 2018.

Această sumă se adaugă la veniturile proprii ale unităților administrativ teritoriale care se vor încasa în anul 2019 precum și excedentele acumulate până la sfârșitul anului 2018, în valoare de 13,1 miliarde lei dar și sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, adică 2,3 miliarde lei. – 100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat se repartizează bugetelor locale, respectiv 22,2 miliarde de lei, comparativ cu 71,5% (15 miliarde de lei) cât s-a repartizat în anul 2018;

– 10,9 miliarde de lei – totalul subvențiilor de la bugetul de stat care se alocă prin bugetele unor ministere pentru investiții (PNDL, spitale, școli, cofinanțate proiecte finanțate din fonduri europene, turism, mediu, etc.) și asistență socială și din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;

– La fundamentarea sumelor alocate bugetelor locale s-au avut în vedere asigurarea: o la Consiliile Județene – minim 400 lei/locuitor la nivelul județului, comparativ cu 250 lei/locuitor în anul 2018, o la municipii (cu excepția Municipiului București), orașe, comune – 1.200 lei/locuitor, comparativ cu 750 lei/locuitor în anul 2018.

De asemenea s-au stabilit plafoane minime de 2 milioane lei la comune, față de 1 milion de lei în anul 2018, 6 milioane lei la orașe, comparativ cu 3 milioane lei în anul 2018 și 20 milioane lei la municipii, de la 5 milioane lei în anul 2018.

o La Municipiul București – minim 1.450 lei/locuitor;

o La Sectoarele Municipiului București – minim 1.350 lei/locuitor.

o Finanțarea integrală din bugetul local a cheltuielilor de asistență socială aferente protecției copilului și persoanelor cu handicap, precum și contribuțiile pentru personalul neclerical, în sumă de 6,3 miliarde lei.

Astfel, totalul sumelor care se alocă din veniturile bugetului de stat și din subvenții sunt de 46,6 miliarde lei, cu 22,4% mai mari decât cele alocate în anul 2018 ceea ce reprezintă 60,5% din totalul veniturilor bugetelor locale.

 

Sursa: Profit.ro
Sursa: Profit.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *