Skip to content
Societate

CCIR, despre Actului legislativ privind serviciile digitale și a Actului legislativ privind piețele digitale pentru întreprinderi și consumatori

ccir.ro
" "

Comisia Europeană a propus în data de 15 decembrie 2020 un set de noi norme pentru mediul online cuprinse în Actul legislativ privind serviciile digitale și Actul legislativ privind piețele digitale, cu scopul de a crea un cadru de reglementare unic, clar și actual pentru toate statele membre ale Uniunii Europene (UE), informează CCIR, într-un comunicat de presă. Parlamentul European și statele membre vor discuta propunerile Comisiei în cadrul procedurii legislative ordinare. Odată adoptate, textele finale vor fi direct aplicabile în întreaga UE.

Actul legislativ privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA) se bazează pe normele prevăzute în Directiva privind comerțul electronic și abordează aspectele specifice care apar în legătură cu toți intermediarii online care își oferă serviciile pe piața unică. Până în prezent, fiecare stat membru a reglementat aceste servicii în mod diferit, ceea ce creează bariere pentru întreprinderile mai mici care doresc să se dezvolte și să se extindă în întreaga UE și duce la niveluri diferite de protecție pentru cetățenii europeni. Din aceste considerente, DSA urmărește să ofere o mai bună protecție pentru consumatori și drepturile lor fundamentale online, instituind un cadru solid pentru transparența și responsabilitatea platformelor online. Astfel, platformele online vor trebui să identifice utilizatorii lor comerciali și să clarifice cine vinde un anumit produs cu scopul de a identifica comercianții necinstiți, protejându-i în acest fel pe cumpărătorii online împotriva produselor ilegale. De asemenea, Comisia Europeană susține că noile norme odată ce vor fi armonizate și aplicate în toate statele membre UE vor stimula inovațiile digitale la nivel transfrontalier. Aceste norme prevăd:

" "
" "

– măsuri de combatere a conținutului, produselor sau serviciilor ilegale online;

– noi norme privind trasabilitatea utilizatorilor comerciali pe piețele online, pentru a identifica vânzătorii de bunuri sau de servicii ilegale;

– garanții eficace pentru utilizatorii al căror conținut a fost eliminat în mod eronat de către platforme;
măsuri de transparență pentru platformele online;

– obligații pentru platformele online foarte mari de a preveni utilizarea abuzivă a sistemelor lor;
facilitarea accesului cercetătorilor la datele platformelor-cheie;

– un proces inovator de cooperare între autoritățile publice, pentru a asigura o aplicare eficace a legislației în întreaga piață unică.

Nu în ultimul rând, DSA va urmări crearea unei metode de supraveghere publică mai strictă a platformelor online, în special a celor care atrag peste 10 % din populația UE.

Actul legislativ privind piețele digitale (Digital Markets Act – DMA) introduce norme referitoare la platformele care funcționează drept controlori ai fluxului de informații în sectorul digital. Este vorba de platforme care au un impact semnificativ asupra pieței interne, care oferă un canal important prin care întreprinderile utilizatoare se adresează clienților lor. Aceste companii controlează cel puțin un „serviciu de platformă esențial” (cum ar fi motoarele de căutare, serviciile rețelelor de socializare, anumite servicii de mesagerie, sistemele de operare și serviciile de intermediere online) și au o bază mare și stabilă de utilizatori în mai multe țări din UE. DMA urmărește să-i împiedice pe acești controlori ai fluxului de informații să impună condiții inechitabile întreprinderilor și consumatorilor și să garanteze caracterul deschis al serviciilor digitale importante. Printre condițiile inechitabile pe care controlorii fluxului de informație le impun uneori se numără interzicerea accesului întreprinderilor la propriile date atunci când operează pe aceste platforme sau situațiile în care utilizatorii ajung să fie prizonierii unui anumit serviciu și au opțiuni limitate dacă vor să renunțe la acesta în favoarea unui serviciu alternativ.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în DMA se va solda cu sancționarea controlorilor fluxului de informație cu amenzi de până la 10 % din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a întreprinderii, dar și prin alte tipuri de sancțiuni.

Aspecte de reținut:

Aceste două propuneri legislative reprezintă elementele principale care vor contribui, pe de o parte, la digitalizarea Europei în următorii zece ani și, pe de altă parte, vor crea condiții de concurență echitabilă, care vor permite întreprinderilor inovatoare din sectorul digital să se dezvolte în cadrul pieței unice și să concureze pe piața internațională.

Astfel, Actul legislativ privind serviciile digitale va permite eliminarea sarcinilor juridice inutile, favorizând un mediu mai bun pentru inovare, creștere și competitivitate, facilitând extinderea platformelor mai mici, a IMM-urilor și a start-up-urilor, care vor putea să se extindă în UE și să concureze cu actori foarte mari. În același timp, acesta va asigura o protecție egală pentru toți utilizatorii din UE, atât în ceea ce privește siguranța acestora în raport cu bunurile, conținuturile sau serviciile ilegale, cât și în ceea ce privește drepturile lor fundamentale. În plus, odată cu eliminarea factorilor care descurajează întreprinderile să realizeze comerț prin intermediul platformelor online, Comisia Europeană susține că implementarea DSA în statele membre UE va contribui la creșterea comerțului digital transfrontalier cu până la 2%.

 

Actul legislativ privind piețele digitale, pe de altă parte, va permite întreprinderilor să aibă acces la mai multe informații despre cum evoluează produsele sau serviciile lor pe platforme ale terților și (întreprinderile) vor putea să atragă mai ușor consumatorii care nu vor mai putea fi blocați de platformele cu rol de controlor al fluxului de informație. Astfel, noile norme vor facilita dezvoltarea și extinderea întreprinderilor mai mici și a noilor operatori și vor concura cu platformele cu rol de controlor al fluxului de informație. Concurența sporită va contribui la consolidarea potențialului de inovare în rândul întreprinderilor mai mici, precum și la îmbunătățirea calității serviciilor, ceea ce va însemna că va crește și bunăstarea consumatorilor.

Pe scurt, existența unor norme comune valabile la nivelul întregii piețe unice va stimula inovarea, creșterea economică și competitivitatea și va facilita expansiunea platformelor mai mici, a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor nou-înființate, care vor dispune de un cadru de reglementare unic și clar la nivelul UE.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *