Skip to content
Politică

CCR repetă 1 la 1 istoria abuzului în serviciu: impune PRAG pentru încă o infracțiune

newsbv.ro

CCR repetă 1 la 1 istoria abuzului în serviciu. Curtea Constituțională a României impune PRAG valoric pentru încă o infracțiune.

Este vorba despre neglijența în serviciu, în cazul căreia CCR a stabilit joi că ea este constituțională doar în măsura în care sintagma „îndeplinire defectuoasă” a îndatoririlor de serviciu este înțeleasă ca „îndeplinire cu încălcarea legii”. Exact aceeași regulă a fost stabilită încă din iunie 2016 în cazul abuzului în serviciu, Curtea precizând că este de datoria Parlamentului să pună în acord Codul Penal cu deciziile ei. Între timp, după cum ați văzut, Legislativul nu s-a conformat.

Redăm mai jos comunicatul integral al CCR, așa cum a fost el remis joi PSnews.ro:

„În ziua de 6 iulie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul dispozițiilor art.146 lit.d) din Constituție, ale art.11 alin.(1) pct.A lit.d) și ale art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepția de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969 și ale art.298 din Codul penal.

Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

– Art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969: «Încălcarea din culpă, de către un funcționar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituții de stat ori al unei alte unități din cele la care se referă art.145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă.»

– Art.298 din Codul penal: «Încălcarea din culpă de către un funcționar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.»

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969 și ale art.298 din Codul penal sunt constituționale în măsura în care prin sintagma «îndeplinirea ei defectuoasă» din cuprinsul acestora se înțelege «îndeplinirea prin încălcarea legii».

În argumentarea soluției de admitere, Curtea a reținut, mutatis mutandis, considerentele ce au stat la baza pronunțării Deciziei nr.405 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.517 din 8 iulie 2016, prin care a constatat că dispozițiile art.246 din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.(1) din Codul penal sunt constituționale în măsura în care prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”.

Prin urmare, Curtea a constatat că dispoziţiile art.249 alin.(1) din Codul penal din 1969 și ale art.298 din Codul penal încalcă prevederile art.1 alin.(4) și (5) din Constituţie, deoarece sintagma „îndeplinirea ei defectuoasă”, din cuprinsul acestora, nu întruneşte condiţiile calitative impuse atât de Constituţie, cât şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, nefiind enunţată cu suficientă precizie pentru a se înțelege la ce dispoziții legale se raportează încălcarea îndatoririlor de serviciu. Astfel, Curtea a reţinut că defectuozitatea îndeplinirii unui act trebuie stabilită numai prin raportare la legea în domeniu.

Totodată, Curtea a reținut că reglementarea în vigoare a infracțiunii de neglijență în serviciu permite încadrarea în conținutul său a oricărei fapte săvârșite din culpă, dacă s-a adus o atingere minimă drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.

În aceste condiții, Curtea a statuat cu privire la necesitatea complinirii de către legiuitor a omisiunii legislative constatate, sub aspectul valorii pagubei sau intensității/gravității vătămării drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice în vederea asigurării clarității și previzibilității normei penale examinate.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanțelor de judecată care au sesizat Curtea Constituțională, respectiv Curții de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, Judecătoriei Târgu Jiu – Secția penală, Curții de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori și Judecătoriei Craiova – Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *