Skip to content
Economie

Ce condiții trebuie să îndeplinești și cum poți accesa creditul IMM Invest

IMM Invest este un program guvernamental care ajută firmele mici şi mijlocii afectate de criza pandemiei de COVID-19 să asigure capital de lucru şi de investiţii în contextul economic actual.

Înscrierea în program este posibilă, începând cu data de 17.04.2020. Potențialii beneficiari își vor putea asigura lichiditățile pentru derularea activității curente sau pentru investiții, prin accesarea de finanțări garantate.

Pentru accesarea programului, întreprinzătorii trebuie sa parcurgă câțiva pași simpli:

 • IMM-ul intră în aplicația disponibila pe portalul www.imminvest.ro ;
 • Completează online datele de identificare, atașează declarația IMM in format pdf;
 • Solicita unul sau mai multe credite/ linii de credit;
 • Aplicația va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării;
 • FNGCIMM emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului si un număr de înregistrare, după verificarea informațiilor

furnizate de potențialul beneficiar;

 • FNGCIMM pune on line la dispoziția instituției de credit selectate, documentele înregistrate de IMM, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicat;
 • Instituția de credit analizează cererea de finanțare si adopta intern decizia de acordare a creditului de investiții/creditului liniei de credit, conform solicitării beneficiarului;
 • Instituţia de credit aproba creditul si transmite F.N.G.C.I.M.M. solicitarea privind acordarea garanţiei de stat.

Principalul avantaj al Programului IMM INVEST ROMÂNIA este ca asigura o finanțare rapidă, fără costuri de finanțare și de garantare, având avantajul garanției statului pentru toate categoriile de credite, dobânda si comisionul de garantare fiind suportate integral de la bugetul de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice. Subvenționarea totală a costurilor cu dobânzile și comisioanele se aplica de la data acordării creditului până la 31 martie 2021, cu posibilități de prelungire.

Avantajele creditului

Statul poate garanta pana la 90% din valoarea creditelor pe care le accesați la una din băncile partenere.

Nu plătiți dobânda, comision de garantare sau alte costuri de acordare. Costurile finanțării sunt subvenționate in procent de 100% de la bugetul de stat, pana la data de 31.12.2020, cu posibilități de prelungire.

Nu plătiți comision de rambursare anticipată. Valoarea maxima a creditelor poate fi de până la 10.000.000 lei pentru investiții și până la 5.000.000 lei pentru capital de lucru.

Condiții de eligibilitate

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului daca la data acordării creditului îndeplinește cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările și completările ulterioare si art. 4 din Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale instituției finanțatoare si, cumulativ, următoarele criterii principale:

 1. Nu se află în dificultate și nici în litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finanțelor Publice si/sau instituția de credit parteneră;
 2. Nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrat în categoriile A, B, C in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C.;
 3. Nu se afla în interdicție de a emite cecuri la data de 31 decembrie 2019 si nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie.
 4. Prezintă instituției de credit garanții colaterale care, in cazul creditelor de investiții împreuna cu garanția de stat și ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puţin 100% valoarea finanțării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru pot fi incluse in structura de garanții aferente creditului ipoteca legala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituția de credit, împreuna cu garanția de stat;
 5. Împotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
 6. Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții in cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: activități de jocuri de noroc si pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe si preparate stupefiante si psihotrope, activităţi de investigare şi protecţie, activități de protecție și gardă, activități de servicii privind sistemele de securizare, activități de investigații.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *