Skip to content
Europa Societate

Ce este raportul GRECO și cine l-a redactat

Consiliul Europei / Foto: The Moscow Times

Grupul Statelor care luptă împotriva corupţiei (în franceză: Groupe d’États contre la corruption, GRECO – n.r.) a emis două rapoarte în care critică dur Guvernul României pentru repetatele Ordonanțe de Urgență în domeniul Justiției. GRECO cere, de asemenea, desfințarea Secţiei speciale de anchetare a magistraţilor, pe care o consideră o “anomalie”.

GRECO, care funcționează sub conducerea directă a Consiliului Europei, a fost înființat în anul 1999 pentru ameliorarea capacității statelor membre de a lupta contra corupției.

Obiectivul GRECO este de a îmbunătăți capacitatea membrilor săi de a lupta împotriva corupției prin monitorizarea respectării standardelor anticorupție ale Consiliului Europei printr-un proces dinamic de evaluare și presiune reciproce.

De asemenea, ajută la identificarea deficiențelor în politicile naționale anticorupție, în scopul de a provoca reformele legislative, instituționale și practice necesare.

Potrivit Rezoluţiei Consiliului Europei nr.(99)5 din 1 mai 1999, fiecare stat membru numeşte o delegaţie pe lângă GRECO, formată din maximum 2 reprezentanţi. Unul dintre reprezentanţi este numit şef de delegaţie.
GRECO efectuează proceduri de evaluare individuale pe lângă fiecare dintre membrii săi. Evaluarea este împărţită în cicluri. Un ciclu de evaluare este o perioadă a cărei durată este fixată de GRECO, în cursul căreia o procedură de evaluare este efectuată pentru a aprecia respectarea de către membri a anumitor dispoziţii conţinute în Principiile directoare şi în celelalte instrumente juridice internaţionale adoptate conform Programului de acţiune împotriva corupţiei.

Fiecare membru furnizează o listă care conţine maximum 5 experţi. Mai departe, GRECO numeşte, dintre experţii menţionaţi, o echipă ad-hoc pentru evaluarea fiecărui membru.

Ulterior, GRECO dezbate în şedinţă plenară proiectul de raport înaintat de echipa de evaluare, iar statul membru supus evaluării are dreptul să prezinte în plen observaţii orale sau scrise. La sfârşitul dezbaterilor, GRECO adoptă, cu sau fără amendamente, raportul referitor la statul membru supus evaluării.

Raportul GRECO poate să includă recomandări adresate statului membru supus evaluării, în scopul îmbunătăţirii legislaţiei şi practicii sale în lupta împotriva corupţiei. GRECO invită statul membru respectiv să dea socoteală de măsurile luate pentru a se conforma recomandărilor.

Comitetul statutar poate face o declaraţie publică, atunci când este de părere că un stat membru nu ia măsuri suficiente pentru a pune în practică recomandările care i-au fost adresate cu privire la aplicarea Principiilor directoare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *