Skip to content
Cluj Știri locale

Cluj: Război între autorităţile locale şi personalul TESA din spitale pe tema acordării de stimulente

hotnews.ro

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, afirmă că nu doreşte acordarea de stimulente pe criterii discriminatorii pentru angajaţii din spitale, dar precizează că o parte din personalul TESA a fost exclus de către legiuitor, nu de autorităţile locale.

„Cunoaştem de mai multă vreme aceste inadvertenţe din legislaţie, care pot produce discriminări între anumite categorii de personal, toate având calitate de angajaţi ai spitalelor. Nu ne dorim aplicarea şi acordarea acestor stimulente pe criterii discriminatorii, ci către întreg personalul angajat, motiv pentru care ne-am şi adresat în trecut Ministerului Sănătăţii ca să lămurească chestiunea de definiţii, astfel încât angajaţii să nu fie discriminaţi”, se arată în răspunsul transmis de Alin Tişe către Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate.

Preşedintele CJ Cluj a precizat că, potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de specialitate din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în limita bugetului aprobat.

„Pentru ca managerii spitalelor să poată acorda stimulentele nediscriminatoriu tuturor angaiaţilor acestora, am interpelat MS, care, prin adresa nr. 16884/15 mai 2019 a comunicat următoarele: «prin sintagma personal medical şi de specialitate, se înţelege personalul care ocupa funcţiile prevăzute în Anexa nr. II sau prevăzute la lit. B, Cap. II din Anexa nr. VIII la legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile şi completările ulterioare». După cum cunoaşteţi, desigur, şi dumneavoastră, aici se includ partial şi angajaţi din TESA, parţial – în zona personalului de îngrijire şi mentenanţă, legiuitorul i-a exclus, nu autorităţile locale care acordă aceste drepturi!!”, a arătat Tişe.

Potrivit acestuia, în contextul epidemiologic actual, personalul medical şi de specialitate este suprasolicitat, astfel că este necesar să fie stimulat din punct de vedere financiar pentru a rămâne sâ lucreze în cadrul spitalului sau să fie atras pentru că există deficit de personal medical şi de specialitate.

„Mai mult, ca să se elimine această inechitate şi discriminare în interiorul personalului TESA, Consiliul Judeţean Cluj se adresează chiar şi în prezent Ministerului Sănătăţii şi solicităm să întreprindă propuneri de modificare legislativă pentru aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate, precum şi celorlalte categorii de angajaţi din cadrul spitalelor, din veniturile proprii ale acestora, în limita bugetului aprobat, cu respectarea art. 199 alin. 1 si 2 din Legea nr. 95/2006, dar mai ales să definească corect şi cuprinzător persoanele care fac parte din categoria personalului medical şi de specialitate”, mai scrie în răspunsul şefului CJ Cluj.

Conform sursei citate, propunerea de modificare legislativă constă în includerea în alin. 2 din art. 199 din Legea nr. 95/2006 şi a intregului personal prevăzut la lit. C, cap. II din anexa nr. VIII la Legea Cadru nr. 153/2017:
„(l) Autorităţile publice locale pot participa la finanţarea unor cheltuieli de administrare şi functionare, respectiv cheltuieli de personal, stabilite în condiţiile legii, bunuri şi servicii, investiţii, reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modemizare, dotări cu echipamente medicale ale unităţilor sanitare cu paturi transferate, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda personalului medical şi de specialitate, precum şi personalului care desfăşoară activitate de secretariat­ administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire din spitalele publice din reţeaua sanitară proprie stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe ţară, în baza hotărârii autorităţilor deliberative ale autorităţilor administraţiei publice locale în limita bugetului aprobat”.

„Consiliul Judeţean Cluj nu numai că nu doreşte aplicarea discriminatorie a acestor stimulente, dar dacă nu le acorda nici categoriilor care sunt îndreptăţile de actualul text al legii, doar ca să nu afecteze parte din personalul TESA pe care legiuitorul l-a exclus, i-ar fi discriminat şi afectat şi pe angajaţii care primesc acest drept în baza hotărârii autorităţii locale”, mai scrie în document.

Potrivit aceleiaşi surse, CJ Cluj acordă stimulente financiare lunare personalului medical şi de specialitate de la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca şi Spitalul de Boli Clinice Borşa, în limita a două salarii minime brute pe ţară, din veniturile proprii ale spitalului, în limits bugetului aprobat.

O propunere a preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, de acordare a unor ”stimulente financiare” personalului medical şi de specialitate din spitalele aflate în subordinea instituţiei a provocat nemulţumirea angajaţilor TESA din aceste unităţi, care au cerut public ”încetarea discriminării”.

Conform anunţului făcut de Tişe, cuantumul propus este de cel mult două salarii minime brute pe ţară, iar banii ar urma a fi asiguraţi din bugetul propriu al spitalelor. Stimulentele ar urma să fie acordate, conform propunerii, începând cu drepturile salariale din februarie şi până în luna decembrie a anului în curs. ”Acordarea stimulentelor se va face în baza unui regulament aprobat de fiecare Consiliu de Administraţie al fiecărui spital. Fiecare manager va fi responsabil de stabilirea şi acordarea stimulentelor”, a anunţat Alin Tişe pe Facebook.

Propunerea lui Alin Tişe a provocat nemulţumirea personalului TESA din spitale. Uniunea Naţională a Sindicatelor TESA din Sănătate a solicitat acordarea stimulentelor financiare şi pentru personalul TESA din spitale, acuzându-l pe şeful CJ Cluj de discriminare.

”Proiectul de hotărâre nedreptăţeşte grav personalul TESA şi muncitorii din spitale, aceste categorii de personal fiind excluse deja atât de la acordarea sporurilor, cât şi de la majorarea salariilor la nivelul anului 2022, cum se acordă deja pentru medici şi asistenţi medicali. Astfel, personalul TESA din spitale – personal cu studii superioare care lucrează în departamentele financiar-contabil, achiziţii, juridic, resurse umane, IT precum şi muncitorii, bucătarii, liftierii, magazionerii, portarii etc – sunt o dată în plus excluşi de la acordarea unor drepturi financiare pe care le merită în egală măsură cu ceilalţi colegi din spitale! Se continuă astfel discriminarea la adresa personalului TESA din spitale, în condiţiile în care salariile acestor categorii de personal au fost îngheţate la nivelul anului 2020, deşi ar fi trebuit ca în prezent să beneficieze deja de majorările la nivelul anului 2022 prevăzute în Legea-Cadru nr.153/2017”, se arăta într-un comunicat dat publicităţii de sindicaliştii din acest domeniu.

Sindicaliştii au reclamat, de asemenea, că personalul TESA nu a beneficiat nici de sporul de pericol acordat în spitalele unde se tratează cazuri pozitive COVID-19, arătând că ”presiunea generată de amploarea pandemiei asupra tuturor categoriilor de personal care lucrează în sistemul sanitar este enormă”.

”Personalul TESA are cele mai mici salarii din sănătate! Prin urmare, solicităm public încetarea discriminării cu privire la personalul TESA din spitale! Includeţi în Hotărârea de Consiliu Judeţean dreptul de a primi stimulente financiare pentru tot personalul care lucrează într-un spital!”, se mai arăta în comunicatul sindicaliştilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *