Skip to content
Europa

Comisia Europeană a aprobat o schemă de 358 de milioane euro pentru sprijinirea IMM-urilor din România

gds.ro

Comisia Europeană a anunţat miercuri că a aprobat o schemă românească în valoare de 358 de milioane euro (1,772 miliarde lei) pentru a sprijini întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile).

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 358 de milioane euro (1,772 miliarde lei) pentru a sprijini întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) afectate de pandemia de coronavirus şi de măsurile restrictive pe care guvernul român a trebuit să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului. Sprijinul public a fost aprobat în temeiul cadrului temporar privind ajutoarele de stat. În cadrul schemei, ajutorul va lua forma unor subvenţii directe pentru investiţii în activităţi productive, până la o sumă maximă de 1 milion euro (4,9343 milioane lei) per beneficiar.

Schema va fi deschisă IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele afectate în mod deosebit de epidemia de coronavirus, precum industria prelucrătoare, construcţiile, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transportul şi depozitarea. Pentru a fi eligibile, societăţile trebuie să fi fost înfiinţate în România până la 31 decembrie 2018 şi trebuie să fi înregistrat profituri din exploatare pe parcursul anului 2019.

Se preconizează că schema va aduce beneficii unui număr de 4.000 de societăţi. Comisia a constatat că schema românească respectă condiţiile prevăzute în cadrul temporar. În special, ajutorul (i) nu va depăşi 1,8 milioane euro per beneficiar; şi (ii) se acordă până la 31 decembrie 2021. Comisia a concluzionat că măsura este necesară, adecvată şi proporţională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE şi cu condiţiile prevăzute în cadrul temporar.

Pe această bază, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Mai multe informaţii cu privire la cadrul temporar şi la alte acţiuni întreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al pandemiei de COVID-19 pot fi găsite pe site-ul Comisiei Europene.

Potrivit News.ro, versiunea neconfidenţială a deciziei va fi disponibilă cu numărul de caz SA.100195 în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurenţa, de îndată ce vor fi fost soluţionate eventualele probleme legate de confidenţialitate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *