Skip to content
Europa

Comisia Europeană anunţă procedură de infringement în cazul României din cauză că nu a respectat obligaţiile în domeniul mobilităţii şi transporturilor

psnews

Comisia Europeană a trimis cinci scrisori de punere în întârziere României în domeniul mobilităţii şi transporturilor, solicitându-i să aplice corect normele privind informaţiile în materie de trafic legate de siguranţa rutieră, să aplice corect normele UE privind serviciile de informare în timp real cu privire la trafic, să aplice corect normele UE privind furnizarea la nivelul UE a serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale, să pună în aplicare normele privind serviciile de informare pentru locuri de parcare sigure şi securizate şi să respecte normele UE privind furnizarea de servicii de legături de date, informează news.ro.

Statele membre vizate au în prezent la dispoziţie patru luni pentru a oferi un răspuns preocupărilor exprimate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

„Comisia a trimis 5 scrisori de punere în întârziere României în domeniul mobilităţii şi transporturilor, solicitându-i să aplice corect normele privind informaţiile în materie de trafic legate de siguranţa rutieră, să aplice corect normele UE privind serviciile de informare în timp real cu privire la trafic, să aplice corect normele UE privind furnizarea la nivelul UE a serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale să pună în aplicare normele privind serviciile de informare pentru locuri de parcare sigure şi securizate şi să respecte normele UE privind furnizarea de servicii de legături de date”, a informat joi CE.

Pe sectorul de transport rutier, Comisia cere unui număr de zece state membre şi Regatului Unit să aplice corect normele privind informaţiile în materie de trafic legate de siguranţa rutieră.

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Croaţiei, Ciprului, Italiei, Letoniei, Maltei, Portugaliei, României, Sloveniei şi Regatului Unit pentru că au aplicat incorect normele privind informaţiile în materie de trafic legate de siguranţa rutieră. Normele respective sunt prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 adoptat în temeiul Directivei privind sistemele de transport inteligente (STI).

„Accesul la datele în materie de trafic legate de siguranţa rutieră este esenţial pentru îmbunătăţirea siguranţei pe drumurile europene şi pentru furnizarea de servicii de informare participanţilor la trafic. Această legislaţie impune statelor membre să pună la dispoziţie astfel de date în vederea schimburilor şi a reutilizării informaţiilor prin puncte de acces naţionale unice. Acest lucru contribuie la asigurarea faptului că serviciile de informare sunt compatibile şi coerente la nivelul întregii UE. Ţările în cauză au în prezent la dispoziţie patru luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate lua în considerare adoptarea unui aviz motivat„, arată CE.

De asemenea, Comisia solicită unui număr de şapte state membre şi Regatului Unit să aplice corect normele UE privind serviciile de informare în timp real cu privire la trafic.

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Belgiei, Bulgariei, Croaţiei, Letoniei, Poloniei Portugaliei, României şi Regatului Unit pentru că au aplicat incorect normele UE privind furnizarea serviciilor de informare în timp real cu privire la trafic la nivelul UE.

Normele respective sunt prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 2015/962 adoptat în temeiul Directivei privind sistemele de transport inteligente (STI). Acest regulament urmăreşte să îmbunătăţească accesibilitatea, schimbul, reutilizarea şi actualizarea datelor necesare pentru furnizarea de servicii de informare în timp real neîntrerupte şi de bună calitate cu privire la trafic în întreaga UE prin intermediul punctelor unice de acces naţionale.

Serviciile de informare în timp real cu privire la trafic contribuie la reducerea congestionării traficului, a poluării aerului şi a poluării fonice generate de transporturi. Informaţiile în timp real sunt, de asemenea, esenţiale pentru realizarea de hărţi digitale exacte şi actualizate, care sunt indispensabile pentru aplicaţiile de mobilitate inteligentă. Ţările în cauză au în prezent la dispoziţie patru luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate lua în considerare adoptarea unui aviz motivat.

Mai mult, Comisia îndeamnă insistent zece state membre să aplice corect normele UE privind furnizarea la nivelul UE a serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale.

Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere Bulgariei, Croaţiei, Ciprului, Greciei, Italiei, Letoniei, Maltei, Portugaliei, României şi Sloveniei pentru că au aplicat incorect normele UE privind furnizarea serviciilor de informare cu privire la călătoriile multimodale la nivelul UE. Normele sunt prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/1926, care a fost adoptat în temeiul Directivei privind sistemele de transport inteligente (STI). De multe ori, persoanele care călătoresc în Europa nu dispun de informaţii referitoare la întreaga călătorie, de la punctul de plecare la cel de destinaţie.

„Din acest motiv, statele membre au obligaţia de a institui puncte naţionale de acces care să pună la dispoziţie informaţii referitoare la călătoriile multimodale. În cele din urmă, serviciile de informare cu privire la călătoriile multimodale vor contribui la furnizarea unei imagini de ansamblu a tuturor opţiunilor de deplasare pe care le au la dispoziţie călătorii, evidenţiindu-le în acelaşi timp pe cele mai sustenabile. Aceste informaţii îi vor ajuta totodată pe călători să fie mai bine pregătiţi în eventualitatea unor perturbări şi vor veni în sprijinul călătorilor cu handicap sau cu mobilitate redusă. Ţările în cauză au în prezent la dispoziţie patru luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate lua în considerare adoptarea unui aviz motivat”, arată CE.

La Transport rutier, Comisia cere unui număr de şapte sstate membre şi Regatului Unit să pună în aplicare normele privind serviciile de informare pentru locuri de parcare sigure şi securizate.

Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Bulgariei, Estoniei, Greciei, Italiei, Letoniei, României, Sloveniei şi Regatului Unit pentru că nu au comunicat informaţii privind parcarea sigură şi securizată. Mai precis, aceste state membre nu au pus la dispoziţie în format digital, prin intermediul punctelor naţionale de acces, informaţii referitoare la locurile de parcare (de exemplu, amplasarea zonelor de parcare şi instalaţiile şi facilităţile disponibile), precum şi la spaţiile de parcare care furnizează informaţii dinamice (de exemplu, despre locurile disponibile sau zonele prioritare). Acest lucru este prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 885/2013, care a fost adoptat în temeiul Directivei privind sistemele de transport inteligente (STI).

Şoferii de camioane din Europa se confruntă adesea cu problema locurilor de parcare insuficiente şi a informaţiilor precare cu privire la astfel de facilităţi şi, prin urmare, parchează de multe ori în zone nesecurizate sau în locuri nesigure. Ţările în cauză au în prezent la dispoziţie patru luni pentru a răspunde la scrisoarea de punere în întârziere; în caz contrar, Comisia poate lua în considerare adoptarea unui aviz motivat.

Nu în ultimul rând, Comisia îndeamnă insistent 11 state membre să respecte normele UE privind furnizarea de servicii de legături de date.

Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere Bulgariei, Ciprului, Finlandei, Franţei, Greciei, Lituaniei, Maltei, Portugaliei, României, Slovaciei şi Sloveniei pentru că nu au asigurat furnizarea şi funcţionarea serviciilor de legături de date pentru toţi operatorii de aeronave care efectuează zboruri în spaţiul aerian aflat în responsabilitatea lor şi care sunt capabili de comunicaţii prin legături de date. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 29/2009 al Comisiei impune tuturor statelor membre să furnizeze aceste servicii.

Serviciile de legături de date sunt comunicaţii între aeronave şi sol care sunt transmise prin legături de date, completând comunicaţiile de voce utilizate în mod tradiţional în cadrul controlului traficului aerian. Implementarea acestei tehnologii interoperabile în Europa este esenţială pentru îmbunătăţirea eficienţei comunicaţiilor între piloţi şi controlori, sporind astfel capacitatea de control al traficului aerian.

Termenul limită pentru ca furnizorii de servicii de trafic aerian să pună la dispoziţie şi să opereze servicii de legături de date a expirat la 5 februarie 2018. Lipsa echipamentelor în anumite centre de control împiedică operatorii de aeronave să utilizeze serviciile de legături de date, pentru care operatorii au fost obligaţi să instaleze echipamente începând cu 5 februarie 2020.

Prin pachetul periodic de decizii în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, Comisia Europeană continuă demersul juridic împotriva statelor membre care nu şi-au îndeplinit obligaţiile care le revin în temeiul legislaţiei UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor.

Totodată, Comisia închide 70 de cazuri în care diferendele cu statele membre vizate au fost soluţionate fără a fi necesară continuarea procedurii de către Comisie.

La 30 ianuarie 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat epidemia de COVID-19 o „urgenţă de sănătate publică de importanţă internaţională”, iar la 11 martie a calificat-o drept pandemie. Deşi Comisia a arătat clar că va continua să aplice procedurile în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor în cazurile pe care le consideră necesare, ea a recunoscut, de asemenea, că pandemia de COVID-19 şi măsurile corespunzătoare de combatere a pandemiei au pus la grea încercare administraţiile naţionale. În special în anumite cazuri, criza poate afecta şi capacitatea administraţiilor statelor membre de a asigura punerea în aplicare a legislaţiei UE.

„Ţinând cont de cele de mai sus, Comisia a informat recent statele membre că au fost prelungite perioadele de timp pentru trimiterea răspunsurilor la actualele proceduri în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, lansate de la începutul anului. Iar astăzi, s-a decis să se ofere statelor membre posibilitatea de a răspunde fiecărei scrisori de punere în întârziere şi fiecărui aviz motivat din prezentul pachet de proceduri în termen de patru luni, în locul celor două luni obişnuite”, arată CE.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *