Skip to content
Societate

Comisia Naţională de Arheologie ameninţă Ministerul Culturii cu grevă pe perioadă nelimitată şi îndeamnă arheologii să se alăture demersului

www.rfi.ro

Comisia Naţională de Arheologie ameninţă, într-o scrisoare deschisă, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale cu o grevă pe perioadă nelimitată, începând de vineri. Motivul îl reprezintă anumite puncte incluse în proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional. În acest context, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă – CulturMedia a anunţat că va fi solidară cu demersul Comisiei şi cheamă alături toate sindicatele muzeale, scrie News.ro.

Situaţia de criză a patrimoniului cultural naţional, semnalată în scrisoarea deschisă trimisă ministrului Valer-Daniel Breaz de membrii Comisiei Naţionale de Arheologie (CNA), la care se adaugă „gravele atacuri la adresa sectorului cultural, printr-o politică iresponsabilă cu urmări pe termen lung (diminuarea cu 30% a bugetelor instituţiilor de cultură, asediul asupra Aministraţiei Fondului Cultural Naţional, acţiunile de transformare a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale într-o «entitate pe persoană fizică», refuzul unui dialog social real, perpetuarea unui sistem clientelar ce blochează dezvoltarea infrastructurii şi resursei culturale şi nu încurajează actul cultural de calitate) se constituie în tot atâtea motive pentru a realiza solidaritatea cu lucrătorii din acest domeniu, indiferent dacă sunt din sectorul bugetar sau din cel independent”, se arată într-un comunicat transmis News.ro de Decebal Vleja, preşedinte FNS CulturMedia.

" "

Pe 14 iunie 2019, toţi vom purta o banderolă neagră în timpul programului de lucru. Totodată, vom iniţia demersul pentru obţinerea autorizaţiei de protest la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale. Este timpul să punem punct acestei stări de lucruri şi să luăm totul de la capăt pe baze sănătoase! Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale trebuie să îşi respecte misiunea publică pentru apărarea patrimoniului cultural naţional, domeniu de importanţă strategică a României europene”.

Comisia Naţională de Arheologie este un organism cu funcţie consultativă pe lângă Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Ea reuneşte specialişti propuşi din institutele de arheologie ale Academiei Române, marile universităţi ale ţării şi muzeele cele mai importante, inclusiv din interiorul celor subordonate direct ministerului.

Pe site-ul MCIN a fost propus pe 20 mai, spre consultare publică, un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OG privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional.

Acest proiect de lege redactat acum în interiorul instituţiei pe care o conduceţi a fost întocmit, din păcate, fără consultarea şi fără orice altă notificare prealabilă a comisiei de specialitate”, se arată în scrisoarea deschisă semnată de 21 de profesori universitari şi cercetători.

Câteva dintre modificările legislative propuse „sunt aşteptate de mai multă vreme şi au efect administrativ pozitiv”.

A atras atenţia însă un nou articol care susţine că debutanţii, specialiştii şi experţii din domeniul cercetării arheologice vor fi atestaţi de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală. „În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se aprobă prin ordine ale ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale de Arheologie, procedura de acordare a autorizaţiilor pentru cercetarea arheologică şi metodologia pentru înscrierea în Registrul Arheologilor, care se publică în Monitorul Oficial al României”.

Conţinutul acestui articol este absolut inacceptabil din perspectiva CNA şi a comunităţii arheologice. El scoate din lege rolul de evaluare profesională al CNA asupra celor care doresc să devină debutant/specialist/expert arheolog, transferându-l INCFC, entitate subordonată direct MCIN şi care are drept obiect de activitate cursuri de «formare continuă». Cu alte cuvinte, cei 21 membri CNA provenind din cele mai importante muzee ale ţării, din universităţile unde sunt educaţi viitorii arheologi potrivit unei curricule specializate, din institutele Academiei Române sunt puşi într-o situaţie de inferioritate profesională faţă de un organism subsidiar şi minor, care mai rămâne doar să asume şi acordarea titlurilor de doctor în arheologie, pe viitor. (…) Reglementarea legală incriminată aduce atingere gravă programelor universitare derulate de principalele universităţi din ţară, inclusiv de Universitatea «1 Decembrie 1918» din Alba-Iulia, al cărei rector sunteţi. Această propunere de modificare a OG 43/2000 exprimă o gândire profund greşită şi periculoasă la adresa profesiunii noastre”, îi transmit specialiştii lui Breaz.

Ei susţin că, astfel, „transpare dorinţa de control absolut, în mâna unor funcţionari ministeriali şi la discreţia decidentului politic, oricare va fi el în anii următori. Prin consecinţele sale directe şi cumulative, modificarea reprezintă o vulnerabilizare asumată a patrimoniului cultural naţional cu care nu putem fi de acord, fără a ne descalifica profesional”.

Comisia anunţă că se opune cu fermitate modificării OG prin adăugarea acestui articol, dar şi că respinge propunerea ca MCIN să îi distribuie rolul decorativ de a „propune criterii de atestare în Registrul arheologilor”, prin comparaţie de vechea formulare din lege: „… (CNA) stabileşte criteriile şi avizează atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul cercetării arheologice, înscrişi în Registrul arheologilor”.

În plus, semnatarii au evidenţiat 13 puncte pe care le consideră prioritare pentru buna funcţionare a Comisiei şi a arheologiei româneşti, în general. Între acestea: iniţierea unui program naţional de cartare, reglementări şi pregătire profesională pentru arheologie subacvatică; modificarea procedurilor şi cuantumului acordării fondurilor pentru cercetare arheologică sistematică; şi actualizarea listei şantierelor sistematice prioritare (stabilite prin OMCC nr. 2483/ 12.12.2006) şi asigurarea finanţării distincte a acestora.

Nu putem rămâne spectatori la această lipsă de viziune şi incapacitate de aliniere la politicile şi standardele europene, măcar şi alinierea faţă de progresele vecinilor noştri apropiaţi”.

Membrii Comisiei Naţionale de Arheologie şi-au exprimat deschiderea pentru dialog şi au concluzionat: „În cazul în care MCIN nu va găsi căile potrivite de dialog şi de acţiune concretă în această direcţie, convingându-ne că reprezentăm partenerii săi reali, vă anunţăm, domnule ministru, intrarea membrilor Comisiei Naţionale de Arheologie în grevă pe termen nelimitat, începând cu 14 iunie 2019 – data următoarei noastre şedinţe de plen”.

Ei şi-au îndemnat, prin această scrisoare, colegii arheologi să se alăture demersului.

" "

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *