CONAF: România a făcut paşi concreţi în zona de digitalizare, dar este în urma clasamentului european

Sursă foto: Facebook / Cristina Chiriac

România a făcut paşi concreţi în zona de digitalizare, dar, deşi există progrese, ţara noastră este în urma clasamentului european, iar acest lucru este un motiv pentru ca proiecte precum #ITforENERGY să continue, potrivit unui comunicat al Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat (CONAF).

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG) şi Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA), membru al Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat (CONAF), au organizat, vineri, conferinţa finală din cadrul proiectului #ITforENERGY.

Participanţii au subliniat importanţa implicării active a organizaţiilor patronale şi a asociaţiilor profesionale în proiecte dedicate digitalizării, astfel încât rata de absorbţie a fondurilor europene să crească.

”Este important ca atunci când vorbim de programe de digitalizare să avem în vedere ca eligibile organizaţii care activează în zona patronală. Este extrem de importantă coagularea şi susţinerea mediului de afaceri astfel încât proiecte precum #ITforENERGY, care au impact direct, să fie gestionate, accesate şi implementate cel puţin de o entitate care să fie din zona patronală sau asociativă. Prin parteneriatele încheiate, având o bază semnificativă de membrii, am reuşit să implementăm aceste cursuri de digitalizare absolut necesare pentru companii care activează în mediul privat şi cu beneficii reale pentru antreprenorii care înţeleg că trebuie să creştem nivelul de digitalizare din România. Nevoia noastră de a face ceva pentru mediul de afaceri a pornit cu Pactul pentru Muncă, demarat în urmă cu patru ani, împreună cu FPPG”, a declarat Cristina Chiriac, preşedintele PFA.

Ea a subliniat că, prin proiectul #ITforENERGY, s-a reuşit acordarea de sprijin unor IMM-uri, inclusiv în domeniul alfabetizării digitale.

„Digitalizarea reduce costurile organizaţiilor pe termen lung, iar resursele economisite pot fi investite pentru dezvoltarea companiilor. Transformarea digitală este un proces continuu, cu obiective flexibile, atât la nivelul iniţiativei private, cât şi la cel al administraţiei publice. Antreprenorii au oportunitatea de a-şi asuma riscuri calculate, de a inova. Dezbaterile, conferinţele şi întâlnirile din cadrul proiectului au oferit o platformă pentru analiza scenariilor de adaptare a afacerilor astfel încât acestea să profite de beneficiile inovaţiei digitale, au generat idei şi au conectat antreprenori”, a adăugat Cristina Chiriac.

La rândul său, Cătălin Niţă, secretar general al FPPG, responsabil cu atragerea şi implementarea proiectelor din fonduri externe şi managerul de proiect al #ITforENERGY, a susţinut că proiectul a fost un succes, dar eforturile au fost substanţiale, în special din cauza birocraţiei.

„Este nevoie să reducem nivelul acesteia în ceea ce priveşte accesarea şi raportarea proiectelor europene. Suntem realişti, dar şi optimişti. Este necesar ca România să-şi intensifice eforturile în domeniul competenţelor digitale, este imperativ să rămânem în pas cu evoluţiile tehnologice şi să fim pregătiţi pentru provocările viitoare. Digitalizarea este un pilon esenţial pentru progres şi stabilitate, iar proiectul #ITforENERGY a pus accent pe îmbunătăţirea abilităţilor digitale ale angajaţilor. Digitalizarea are un impact semnificativ asupra dezvoltării sustenabile a fiecărei entităţi implicate şi creşte competitivitatea în cadrul pieţei europene”, a spus Niţă.

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze a implementat, în parteneriat cu Patronatul Femeilor Antreprenor, proiectul cu titlul #ITforENERGY – Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT pentru angajaţii IMM din sectorul energetic, cod SMIS 142732. Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătăţirea nivelului de competenţe digitale a 320 de angajaţi din minimum 32 de IMM-uri care îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puţin dezvoltate, cu precădere din sectorul energiei şi managementului de mediu, dar fără a se limita la acestea, în vederea adaptării activităţii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puţin dezvoltate ale României.

Proiectul #ITforENERGY – Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT pentru angajaţii IMM este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, COD SMIS 142732, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi; Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; Prioritatea de investiţii 10.iii: Îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite; Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/ competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor.

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG) este înfiinţată în baza Legii Dialogului Social, este reprezentativă la nivelul sectorului de activitate „Energie, Petrol şi Gaze şi Minerit Energetic” şi prin intermediul companiilor afiliate, reprezintă peste 95% din producţia internă de petrol şi gaze naturale, sectorul de transport petrol şi gaze naturale, furnizare gaze naturale precum şi o parte semnificativă din activităţile de rafinare, comercializare şi distribuţie de produse petroliere din România.

Citește mai mult AICI

Autor

Urmărește știrile PSNews.ro și pe Google News

Citește și: