Skip to content
Constanța Știri locale

Constanța:​ Cine i-a înlocuit pe Stroe Felix și Ramona Petcu în CA-ul RAJA? Foști directori de la Port în conducerea companiei de apă

ziuaconstanta

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RAJA SA a luat act de modificările survenite în componența Consiliului de Administrație și constatarea vacantării a 2 posturi de administratori, potrivit ziuadevacanta.

AGA RAJA a luat act de încetarea mandatelor de administratori, urmare a demisiei a lui Stroe Felix și Ramonei Zena Petcu

Au fost aprobate numirile în funcția de administratori neexecutivi provizorii, pentru un mandat de 4 luni, a lui Constantin Chirilă, respectiv a lui Viorel Sorin Ciutureanu

Totodată au fost aprobate și remunerațiile fixe ale administratorilor în valoare, lunară brută de 7.596 lei

Președintele Consiliului de Administrație, Ghiulentan Encioiu va avea o indemnizație lunară brută de 8.144 lei

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RAJA SA au fost publicate în Monitorul Oficial al României
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RAJA SA, întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al socielății, reuniți în ședința din 04.12.2020 a luat act de modificările survenite în componența Consiliului de Administrație și constatarea vacantării a 2 posturi de administratori.
Astfel, AGA RAJA a luat act de încetarea mandatului de administrator a lui Stroe Felix, urmare demisiei, începând cu 01.10.2020 și  încetarea mandatului Ramonei Petcu, urmare demisiei, începând cu data de 12.10.2020.

În aceeași ședință au fost aprobată numirile în funcția de administratori neexecutivi provizorii, pentru un mandat de 4 luni, începand cu 04.12.2020 a lui Constantin Chirilă, respectiv a lui Viorel Sorin Ciutureanu.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RAJA SA au mai aprobat indicatorii pentru administratorii neexecutivi provizorii pentru anul 2021, care vor constitui anexa la contractele de mandat și vor sta la baza actelor adiționale la contractele de mandat, privind componența variabilă, precum și conținutul contractelor de mandat și a actelor adiționale Ia contract.

Totodată au fost aprobate și remunerațiile fixe, variabile și suplimentare cuprinse în contractul de mandat și în actul adițional, astfel: indemnizația fixă, lunară brută egală este de  7.596 lei (de două media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar calculat la nivelul lunii mai 2018, pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și o componentă variabilă constând într-o sumă brută totală de 12 indemnizații fixe brute/lunare lei, condiționată de îndeplinirea indicatorilor de performanță, ce va fi acordată anual.
Administratorul care îndeplinește funcția de președinte al Consiliului de Administrație va avea o indemnizație lunară brută de 8.144 lei.

Desemnarea Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RAJA SA a mai decis ca reprezentantul acționarului județul Constanța,  Ramona Zena Petcu, să semneze în numele societății, contractele de mandat actele aditionale ce vor fi încheiate cu administratorii neexecutivi provizorii. Administratorii RAJA SA au mai aprobat actualizarea art. 24.1 din Actul constitutiv al societății, privind structura Consiliului de Administrație, după cum urmează: Managementul și administrarea societății sunt încredințate unui Consiliu de Administrație compus din 7 (șapte) membri, în majoritate neexecutivi. Numirea membrilor Consiliului de Administrație („Administratorii”) este temporară și revocabilă.

Persoanele numite în calitate de administratori trebuie să accepte expres numirea.
Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariatii societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatuluiAdministratorii societății, sunt: Aurel Presură- membru – administrator executiv și director general al societătii, Ghiulentan Encioiu – membru – administrator neexecutiv, cetacean roman; Elena Vlad –  membru – administrator neexecutiv, Cezar Paul Neagu –  – membru – administrator neexecutiv, Daniela Șerban (fost director al CNAPMC) – membru – administrator neexecutiv, Constantin Chirilă membru – administrator neexecutiv și Viorel Sorin Ciutureanu – membru – administrator neexecutiv.
Ghiulentan Encioiu,  fosta șefă a serviciului juridic şi contencios din cadrul Companiei Administrația Porturilor Maritime Constanţa a fost mandată președinte al Consiliului de Administrație a RAJA SA. Totodată, data de 04.12.2020 este considerată data de declanșarea a procedurii de selecție privind selecția a doi administratori neexecutivi, pentru o durată ramasă din mandatul predecesorilor (art. 3 lit. g), din H.G. nr. 722/2016).

Selecția se va desfășura de către autoritatea tutelară, A.D.I. APA – CANAL Constanța împreună cu expertul independent conform Hotărârii nr. 5/23.10.2020 adoptată de către asociație.
Se aprobă suportarea de către RAJA SA a contravalorii contractului încheiat cu expertul independent de către Autoritatea Tutelară, ce va avea ca obiect selecția a doi administratori pentru o durată egală cu perioada rămasă din mandatul predecesorilor.
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor RAJA SA au fost publicate în Monitorul Oficial al României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *