Skip to content
Alegeri locale 2020

Cum să te ferești de infectare în secția de votare. Tot ce trebuie să știi despre alegerile de duminică

Inquam Photos / Octav Ganea

Au mai rămas doar două zile până la alegerile locale de duminică, primul scrutin organizat în țara noastră de la declanșarea epidemiei de coronavirus. Prin urmare, pentru a vota trebuie să respecți mai multe măsuri de protecție sanitară precum distanțarea fizică, purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor.

Măsuri de protecție pentru votul de duminică

Potrivit Ghidului pentru alegeri publicat de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și, totodată potrivit ordinului emis de ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, accesul alegătorilor în sediul secției de votare se va face eșalonat  tocmai pentru a evita aglomerările din interiorul acestuia și a respecta distanțarea fizică. Alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secției de votare și la ieșirea din acesta. Distanțarea trebuie să fie de minimum un metru între persoane.

La intrarea în sediul secției de votare va fi organizat un filtru asigurat de către personalul tehnic dotat cu termometru, materiale de protecție sanitară și flacon cu dezinfectant. Alegătorii vor fi termometrizați cu ajutorul unui termometru non-contact. Persoanele care nu au febră își vor dezinfecta mâinile și vor intra în secția de votare, cu masca de protecție care să acopere gura și nasul și păstrând o distanță de un metru față de alte persoane. În cazul în care un alegător nu dispune de mască de protecție, acestuia i se va pune la dispoziție o mască, pe care o va purta pe tot parcursul prezenței în interiorul sediului secției de votare și în localul de vot. După exprimarea votului, alegătorii vor părăsi imediat sediul secției de votare urmând traseele indicate.

Totodată, persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 (de pildă, vârsta peste 65 de ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) pot solicita acces prioritar în localul de vot.

În sala unde se votează este interzis să fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători. Alegătorii vor manevra singuri actul de identitate, fiind instruit să poziționeze buletinul în suportul terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care își va dezinfecta mâinile.

Pentru a fi identificat, alegătorul își va îndepărta pentru scurt timp masca, la o distanță de minimum 1,5 metri față de operatorul de calculator și membrii secției de votare. După identificare, alegătorul își va repoziționa masca, astfel încât să acopere nasul și gura. Totodată, după identificare, fiecare votant se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul secției care îi va prelua semnătura în lista electorală. Alegătorul va pune actul de identitate pe biroul sau banca respectivă, astfel încât să nu fie necesară atingerea acestuia de altă persoană și va semna în lista electorală. Pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât aceștia să le poată prelua singuri.

Alegătorul va lua singur buletinele de vot şi ştampila cu mențiunea „VOTAT”, va merge singur în cabina închisă, unde va aplica ştampila cu mențiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează. Pentru alegerea consiliului local, a consiliului județean, a primarului, a președintelui consiliului județean, precum și a primarului general și a consiliului general al municipiului București, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot. Votul este secret. După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.

O altă noutate constă în faptul că după ce votează, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub supravegherea membrilor secției de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu mențiunea „VOTAT” pe actul de identitate.

Votul cu urna specială

Persoanele care nu pot merge la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate pot solicita urna mobilă, printr-o cerere care trebuie depusă la secția de votare sâmbătă seara, împreună cu actele din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate. Preşedintele AEP, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, afirmă că persoanele infectate cu coronavirus, atât cele aflate în carantină sau izolare, cât şi cele din spitale – vor putea vota la alegerile locale folosind urna mobilă.

Pe raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Membrii biroului secției de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială trebuie să poarte mască și mănuși ce trebuie schimbate sau dezinfectate la părăsirea fiecărei incinte.

Echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanților din alte cauze decât COVID-19, la unitățile sanitare non-COVID, la unitățile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă. Apoi urna specială va ajunge la unitățile sanitare COVID-19 și la adresele persoanelor izolate și carantinate.

Cei care merg cu urna specială nu vor intra în locuința în care se află alegătorul și vor realiza toate formalitățile la intrarea în aceasta, asigurând o distanță de minimum 1 metru.

În unitățile sanitare, cămine de bătrâni, centre sociale, accesul urnei speciale se va face conform normelor de protecție sanitară aplicabile acestora. Echipamentul de protecție pentru cei care însoțesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secției respective.

Alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale și celelalte persoane vor purta obligatoriu mască.

Alegătorul cu drept de vot care nu se poate deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, dacă are domiciliul sau reședința în localitatea sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare, poate solicita urna specială. Acesta trebuie să formuleze o cerere scrisă, tehnoredactată sau întocmită olograf, să o dateze și semneze. Cererea va cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate al alegătorului. Cererea va fi însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate.

Cererea se depune numai la secția de votare la care este arondat imobilul unde alegătorul solicită să se deplaseze urna specială, în preziua votului – 26 septembrie 2020, între orele 18.00 și 20.00, cu excepția situațiilor în care cauza de boală sau invaliditate survine ulterior. Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane.

Urna mobilă mai poate fi solicitată pentru persoanele internate, cele din cămine de bătrâni, centre sociale, penitenciare.

AEP a pus la dispoziție și un model de cerere pentru urna specială. Acesta este următorul:

Către biroul electoral al secției de votare

CERERE URNĂ SPECIALĂ

Doamnă/Domnule Președinte,

Subsemnatul _______________________, CNP:______________ cu domiciliul/reședință în localitatea ___________________________, str.______________, nr __, bl. __ , sc. __, ap. __, județ/municipiul București, sector __ , tel: ________, vă rog prin prezenta să trimiteți urna specială la adresa unde mă aflu, potrivit art 91 din Legea 115/2015 și Hotărârii BEC 81/2020, întrucât nu mă pot deplasa la secția de votare.

Motivul pentru care nu mă pot deplasa la secția de votare este:

Anexez copii ale următoarelor actele din care rezultă starea de sănătate:

Cu stimă,

Data ___________ 2020

Semnătura __________

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *