Skip to content
Politică

Cum vrea Guvernul să combată specula: Prețurile nejustificat de mari, limitarea producției sau stocarea produselor, amendate cu 1% din cifra de afaceri

Inquam Photos/Cornel Putan

În situații de criză, precum starea de război sau orice stare de urgență sau alertă, Guvernul va stabili temporar produsele și serviciile cu risc speculativ, care pot afecta buna funcționare a economiei sau bunăstarea consumatorului, conform actului deja pregătit și analizat de profit.ro.

Practicarea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea producției sau a vânzărilor și acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piața internă și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod artificial vor fi sancționate cu până 1% din cifra de afaceri a firmei găsite în culpă.

Executivul pregătește un act normativ prin care să combată creșterea nejustificată a prețurilor în situații excepționale, precum starea de urgență, starea de alertă, starea de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate, starea de război, starea de asediu sau alte situații de criză. A fost anunțat că statul se pregătește să combată specula la prețurile produselor alimentare și să scurteze lanțurile de aprovizionare.

Astfel, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a unei bune funcționări a pieței interne, sunt reglementate aspecte referitoare la protejarea directă sau indirectă a consumatorilor ”împotriva unor majorări nejustificate de prețuri și disfuncţionalități evidente ale pieţei, în perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate și stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, starea de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative”. În astfel de situații, Guvernul stabilește, prin hotărâre, ”pentru o perioadă determinată de timp, produsele sau categoriile de produse și/sau serviciile considerate în situație de risc speculativ ce pot afecta buna funcționare a economiei sau bunăstarea consumatorului” și detaliază procedura de analiză, aplicare și colaborare dintre Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Consiliul Concurenței, Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte autorități sau instituții publice competente.

Pentru produsele sau categoriile de produse și/sau serviciile identificate ca având risc speculativ vor fi interzise: a) practicarea unor prețuri nejustificat de mari; b) limitarea producției sau a vânzărilor; c) acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piața internă și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod artificial.

În evaluarea incidenței interdicțiilor menționate sunt avute în vedere criterii precum: marjele intermediare de profit pentru produsul și/sau serviciul respectiv, pentru a analiza o majorare disproporționată față de cheltuieli; distribuția produselor printr-un lanț care cuprinde mai mulți intermediari decât în mod uzual, fără ca acesta să sufere vreo transformare, cu scopul de majorare a prețului; limitarea nejustificată a producției și/sau a vânzărilor, care a avut ca efect stoparea/diminuarea semnificativă a aprovizionării pieței interne în lipsa unor factori economici sau de altă natură care să justifice o astfel de limitare/stopare.

Astfel de practici vor constitui și concurență neloială, conform noilor prevederi.  ”În perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate și stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, starea de alertă sau alte situații de criză stabilite explicit prin acte normative, pentru produsele sau categoriile de produse și/sau serviciile stabilite ca fiind în situație de risc speculativ prin hotărâre de Guvern, sunt interzise practicile de concurență neloială care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei credințe, săvârșite de întreprinderi față de alte întreprinderi, care constau în: practicarea unor prețuri nejustificat de mari, limitarea producției sau a vânzărilor, acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piața internă și revânzării lor ulterioare la un preț crescut în mod artificial. Consiliul Concurenţei va stabili, prin regulament, procedura rapidă de constatare și sancționare a practicilor prevăzute la prezentul alineat”, prevede proiectul. Actul introduce noi definiții ale concurenței neloiale în raporturile dintre firme.

Este, de asemenea, practică de concurență neloială care contravine uzanţelor cinstite și principiului general al bunei credințe, exploatarea poziţiei superioare de negociere a unei întreprinderi faţă de o altă întreprindere cu care s-a aflat sau se află într-o relaţie comercială de natură să îi producă acesteia din urmă un prejudiciu semnificativ și să afecteze concurența normală de pe piață, realizată prin acţiuni sau inacţiuni precum: refuzul nejustificat de a furniza sau de a cumpăra bunuri sau servicii, nerespectarea clauzelor contractuale privind plata, furnizarea sau achiziția, impunerea unor condiţii nejustificat de oneroase sau discriminatorii faţă de obiectul contractului sau modificarea ori încetarea nejustificată a relaţiilor comerciale cu întreprinderea parteneră”.

Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor, agentul constatator va putea dispune următoarele măsuri:

a) revenirea la prețul inițial de vânzare într-un termen de maxim 24 de ore precum și oprirea de la comercializare;

b) revenirea la prețul inițial de vânzare la punctul de lucru controlat în termen de 24 de ore de la comunicarea documentului de control. Practicile speculative vor putea fi sancţionate cu amendă de la 0,1% – 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării în cazul contravenţiilor săvârşite de întreprinderi, dar nu mai puțin de 10 000 lei. În cazul persoanelor fizice, amenda va fi cuprinsă între 5.500 lei și 11.000 lei. În scopul luării acestor măsuri, Agenția Națională de Administrare Fiscală va pune la dispoziția Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Consiliului Concurenței, cu celeritate, toate datele solicitate cu privire la întreprinderile care desfășoară activitate pe teritoriul României, pe care le are la dispoziție sau pe care le-a obținut în urma controalelor efectuate. Mecanismul de colaborare se detaliază într-un protocol de colaborare interinstituțional care va prevedea modalitatea de schimb obligatoriu de date și interoperabilitatea cu bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *