Skip to content
Politică

Deputaţii au adoptat un proiect prin care permisul de vânătoare poate fi obţinut după şase luni de stagiatură

DavidShoebridge.org.au

Camera Deputaţilor a adoptat marţi, decizional un proiect de lege prin care permisul de vânătoare poate fi obţinut după şase luni de stagiatură şi nu după un an de stagiatură cum era prevăzut până acum.

Iniţiativa legislativă modifică şi completează Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 407/2006.

Astfel, potrivit unui amendament al grupului parlamentar al PSD, permisul de vânătoare poate fi obţinut dacă persoana a efectuat „şase luni de stagiatură sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepţia absolvenţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic”.

Legea în vigoare prevede o perioadă de un an de stagiatură „sub îndrumarea organizaţiei vânătoreşti care gestionează cel puţin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepţia absolvenţilor de învăţământ superior cu profil cinegetic”.

Alte condiţii pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susţinerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent şi care rămân în vigoare în continuare sunt:

„- vârsta minimă de 18 ani;

– să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul şi folosirea armelor şi muniţiilor de vânătoare;

– să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obţinerea permisului de vânătoare permanent, susţinut în faţa unei comisii, constituită din reprezentanţi ai autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociaţiilor, uniunilor sau federaţiilor reprezentative la nivel naţional şi internaţional şi ai instituţiilor de învăţământ superior de stat;

– în ultimii 5 ani să nu fi săvârşit fapte care sunt încadrate ca infracţiuni de prezenta lege;

– să fie apt din punct de vedere fizic şi psihologic, la data examenului, pentru a deţine şi folosi armă letală”.

Conform unui alt amendament al PSD vânătoarea este practicată „cu păsări de pradă”.

Deputaţii au eliminat un articol din lege care prevedea că: „despăgubirile pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic se suportă după cum urmează: a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice şi în intravilan – de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză; b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă – de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul Fondului pentru Mediu”.

De asemenea, a fost eliminată prevederea care spunea că „despăgubirile pentru pagubele şi/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul Fondului pentru Mediu”.

A fost eliminată şi prevederea care stipula că: „Plăţile despăgubirilor către beneficiari se fac în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de plată de către conducătorul structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare sau ale autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în funcţie de domeniul de competenţă. Decizia de plată se emite în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la constatarea pagubelor şi/sau daunelor”.

În plus, a mai fost eliminată şi prevederea care preciza că: „În cazul decesului, se vor acorda sume compensatorii în maxim 5 zile lucrătoare zile de la producerea evenimentului, de către autorităţi pentru familia victimei, reprezentând echivalentul a cinci salarii minime pe economie, valabil la data decesului, reprenzentând un ajutor imediat. Alte pretenţii materiale ridicate de către aparţinătorii victimei se soluţionează conform dispoziţiilor Codului Civil”.

Senatul a respins, pe 10 iunie, proiectul de lege, însă Camera Deputaţilor l-a adoptat, marţi, decizional, astfel încât legea merge la promulgare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *