Skip to content
Economie

Dezastrul găsit la CFR Călători: Companie condusă mereu „provizoriu“, zero investiţii pentru vagoane şi salarii mai mari pentru mai puţini angajaţi

CFR Calatori

Corpul de control al premierului a descoperit dezastru la CFR Călători. Compania raportează pierderi tot mai mari, pe măsură ce un număr mai mic de angajaţi primesc salarii mai mari, nu se realizează investiţii în modernizarea sau cumpărarea de vagoane, iar conducerea este mereu provizorie. Raportul a fost trimis şi la Direcţia Naţională Anticorupţie.

Corpul de control al primului ministru a efectuat o acţiune de control la CFR Călători care a vizat perioada 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2019.

Controlul arată că structura organizatorică a CFR Călători a fost modificată succesiv, în anii 2018 şi 2019, iar structura consiliului de administraţie (CA) a fost incompletă în diferite intervale de timp. De asemenea, administrarea CFR Călători a fost efectuată pe baza unor mandate provizorii. În perioada vizată, au fost acordate mandate provizorii în CA pentru 22 de persoane. Drept consecinţă, consiliul de administraţie delega atribuţiile de conducere a societăţii către directori, ale căror mandate au fost, de asemenea, provizorii. „În aceste condiţii, conducerea CFR Călători a fost asigurată fără un plan de management”, arată raportul.

Drept urmare, pe scurt, CFR Călători a fost condusă haotic. Mai precis, administrarea CFR Călători s-a realizat „în lipsa unor indicatori-cheie de performanţă integraţi contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administraţie, fără stabilirea unor obiective şi criterii de performanţă, respectiv în lipsa unor instrumente de evaluare a eficienţei activităţii administratorilor şi de măsurare a performanţei acestora”.

Aşadar, lipsa componentei de management a planului de administrare a avut ca efecte: inexistenţa unor obiective specifice stabilite în sarcina directorilor, asumate formal de aceştia şi, implicit, lipsa unor criterii de evaluare clare şi formalizate a activităţii persoanelor cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii.

CFR Călători nu a reuşit să ducă la capăt nici selecţia unor membri CA, prin contractarea serviciilor unui expert independent, procedură care a început în decembrie 2016. Asta pentru că a durat 1 an şi 5 ani ca CFR Călători să dea o hotărâre prin care aproba declanşarea selecţiei membrilor CA prin contractarea serviciilor unui expert independent. Drept urmare, nici trei ani mai târziu, la data de 31 decembrie 2019, nu era finalizată procedura de selecţie a membrilor CA.

REVIZIA SĂGEŢILOR ALBASTRE

Corpul de Control al primului ministrul a descoperit de asemenea probleme legate de atribuirea, încheierea şi derularea contractelor la nivelul CFR Călători.

Mai precis, este vorba despre un contract ce privea revizia a 12 automotoarele Desiro SR 20D, respectiv celebrele Săgeţi Albastre. Valoarea contractului era de 13.458.900 lei, dar a fost majorată ulterior prin acte adiţionale cu 506.827,54 lei.

Corpul de Control a constatat că, în ceea ce priveşte primele 6 automotoare, CFR Călători a achitat integral serviciile de bază efectuate de prestator, în valoare de 7.236.277,55 lei şi cele suplimentare, în valoare de 1.960.516,43 lei, deşi prestatorul nu a respectat termenele de execuţie prevăzute contractual în cazul unui număr de 4 dintre acestea.

Drept urmare, CFR Călători a calculat penalităţi pentru depăşirea acestora în cazul a 4 automotoare şi a emis către prestator un număr de 13 facturi de penalităţi în valoare de 663.368,66 lei. Aceste facturi nu au fost recunoscute de prestator şi figurează neîncasate.

Totodată, pentru celelalte 6 automotoare, imobilizarea maximă în societatea reparatoare a automotoarelor era stabilită pentru o perioadă de 75 de zile calendaristice, iar constatarea unor eventuale servicii suplimentare trebuia să fie efectuată de reprezentanţii prestatorului şi ai beneficiarului şi avizată către CFR Călători SA în mod obligatoriu în interiorul celor 75 de zile.

Cu toate acestea, serviciile suplimentare/imprevizibile, necesar a fi efectuate, au fost constatate pe fluxul de reparaţie cu circa 10 luni întârziere faţă de termenul la care reprezentanţii prestatorului şi cei ai beneficiarului aveau obligaţia contractuală de a le constata.

Drept urmare, 6 dintre cele 12 automotoare sunt şi în prezent imobilizate la societatea reparatoare.

INVESTIŢII APROAPE DE ZERO

În ceea ce priveşte materialul rulant motor, activitatea de transport feroviar a CFR Călători este asigurată prin intermediul a aproximativ 460 de unităţi motoare, din care 125 rame şi automotoare. În aceste condiţii deficitul estimat de societate este de 75-100 de rame şi automotoare.

Parcul de vagoane al CFR Călători era compus la finele lunii august 2019 din 731 vagoane operabile (parc activ), 101 vagoane aflate în reparaţie, 487 vagoane cu privire la care s-a constatat nevoia introducerii în reparaţie, 176 vagoane pentru care s-a aprobat casarea şi 535 de vagoane (cuprinse în parcul inactiv) faţă de care nu au fost luate decizii privind casarea, valorificarea sau eventuala operaţionalizare.

Şi în privinţa parcului activ de vagoane, CFR călători a estimat un deficit de aproximativ 25.000-30.000 de locuri şi a identificat diverse probleme la diferitele categorii (serii) de vagoane deţinute, care împiedică respectarea standardelor de confort şi accesibilitate.

În situaţia în care materialul rulant al CFR Călători este deficitar şi constituie principalul activ corporal patrimonial al CFR Călători care generează venituri şi asigură respectarea standardelor de siguranţă, confort şi viteză pentru transportul feroviar de călători, s-a constatat faptul că gradul de realizare a proiectelor de investiţii în perioada 2017-2019, ce au ca finalitate reparaţiile/modernizările şi achiziţiile de active din această categorie, nu a avut ca efect acoperirea necesarului de unităţi motoare şi vagoane”, arată raportul.

Potrivit acestuia, în anul 2017 CFR Călători nu a realizat/finalizat niciun proiect de investiţii ce a avut ca obiect modernizarea sau achiziţia materialului rulant, iar în perioada 2018-2019 unele dintre proiectele de investiţii în acest domeniu au fost realizate parţial sau nu au fost realizate.

PIERDERI ÎN CREŞTERE

Analizând evoluţia rezultatului brut al CFR Călători într-un orizont mai mare de timp, corpul de control a constatat faptul că tendinţa este de deteriorare.

Mai precis, intervalul de timp 2014-2018 este caracterizat de un maxim de profit aferent anului 2014 (profit brut în valoare de 69.915 mii lei/ profit operaţional 114.378 mii lei) şi o pierdere maximă aferentă exerciţiului financiar 2018 (pierdere brută 82.795 mii lei/ pierdere operaţională 83.447 mii lei).

Tendinţa de deteriorare a rezultatului este cauzată de creşterea veniturilor totale în perioada 2014-2018 într-un ritm inferior (2,12%) creşterii cheltuielilor totale în aceeaşi perioadă (9,31%).

Mai mult, tendinţa de creştere a cheltuielilor totale în perioada 2014-2018 este direct determinată de evoluţia crescătoare a valorii cheltuielilor cu personalul în această perioadă, pe fondul diminuării numărului de angajaţi (numărul mediu de angajaţi a fost în 2014: 13.195 persoane, iar în 2018: 12.782 persoane).

Analiza structurii cheltuielilor efectuate de CFR Călători în perioada 01.01.2017-30.06.2019 a relevat faptul că ponderea cheltuielilor cu personalul din totalul cheltuielilor de exploatare a devenit cea mai mare în 2018 (36,05%) şi primul semestru al anului 2019 (38,71%), devansând ponderea cheltuielilor materiale (35,85% în 2018 şi 35,62% în semestrul 1 2019).

Raportul de control a fost finalizat la data de 15 aprilie 2020 şi transmis către Prim-ministru (spre informare), Ministerul Finanţelor Publice (spre informare şi valorificare), Direcţia Naţională Anticorupţie (spre informare şi valorificare), Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (spre analiză şi valorificare) şi către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A. (spre analiză şi valorificare), scrie Adevarul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *