Skip to content
Economie

Economia României a scăzut cu 3,9% în anul pandemiei. Produsul Intern Brut a crescut în trimestrul IV al 2020 cu 4,8%

unsplash.com

Economia României a scăzut în 2020 cu 3,9%, faţă de 2019, arată datele provizorii (1) publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS). Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2020 a fost, în termeni reali, mai mare cu 4,8% comparativ cu trimestrul III 2020, iar faţă de acelaşi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere cu 1,4% pe seria brută şi de 1,8% pe seria ajustată sezonier.

Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1.053 miliarde lei preţuri curente, în scădere–în termeni reali –cu 3,9% faţă de anul 2019. La scăderea PIB, în anul 2020 faţă de anul 2019, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contribuţii negative mai importante având următoarele ramuri: Industria (-2%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a redus cu 9,3%; Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,9%), cu o pondere de 18% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 4,7%; Activităţile de spectacole, culturale şi recreative; reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (-0,8%), cu o pondere de 2,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 24,5%; Agricultura, silvicultura şi pescuitul (-0,7%), cu o pondere de 3,8% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a redus cu 16,2%; Impozitele nete pe produs (-0,8%), cu o pondere de 9,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 8,7%”, arată datele INS.

Construcţiile au avut o contribuţie pozitivă la modificarea PIB (+0,6%) ca urmare a majorării volumului de activitate cu 9,7%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, reducerea s-a datorat, în principal: Cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a redus cu 5% contribuind cu -3,1% la scăderea PIB; Cheltuielii pentru consumul final individual al administraţiilor, al cărei volum s-a redus cu 2,9% contribuind cu -0,2% la scăderea PIB; Exportului net (-1,4%), consecinţă a reducerii cu 10% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o scădere mai mică a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 6%. Formarea brută de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 5,6%, a avut o contribuţie pozitivă la modificarea PIB, de +1,3%”, mai arată datele INS.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul IV 2020 a fost de 280,125 miliarde lei preţuri curente, în creştere –în termeni reali –cu 4,8% faţă de trimestrul III 2020 şi în scădere cu 1,8% faţă de trimestrul IV 2019, scrie news.ro.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2020 a fost de 329,3 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali –cu 1,4% faţă de trimestrul IV 2019.

Seria brută, cât şi cea ajustată sezonier, a Produsului Intern Brut trimestrial au fost recalculate ca urmare a revizuirii datelor trimestriale pentru anul 2019 în vederea reconcilierii cu datele anuale semidefinitive, publicate în comunicatul de presă din 28 ianuarie 2021, precum şi ca urmare a revizurii estimărilor pentru trimestrele I-IV 2020, fiind rectificate faţă de varianta publicată în comunicatul de presă din 16 februarie 2021.

Estimările ‘semnal’ precum şi cele provizorii ale Produsului Intern Brut trimestrial sunt afectate de dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă. Aceste dificultăţi au fost legate de colectarea datelor de bază care reprezintă intrări pentru conturile naţionale şi s-au concretizat printr-o creştere a ratei de non-răspuns. Pentru completarea informaţiilor au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cât mai mult posibil, efectele acestor cauze asupra calităţii indicatorilor produşi. Conform practicii curente, datele publicate astăzi vor face obiectul unor revizuiri, conform calendarului comunicatelor de presă şi a politicii de revizuire a conturilor naţionale publicate pe site-ul INS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile. În condiţiile actuale, revizuirile ar putea fi mai mari decât de obicei„, precizează INS.

Seria brută a Produsului Intern Brut pentru anul 2019 a fost revizuită pentru a asigura coerenţa cu datele anuale –varianta semidefinitivă, publicate în comunicatul de presă din 28 ianuarie 2021. Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicării noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborată pentru a respecta cerinţele impuse de Regulamentului 2304/2016 referitor la modalităţile, structura, periodicitatea şi indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Ca urmare a modificării seriei brute prin revizuirea seriei trimestriale pentru anul 2019, precum şi a revizurii seriei brute trimestriale pentru anul 2020, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de varianta semnal a Produsului Intern Brut pentru trimestrul IV 2020, publicată în comunicatul de presă din 16 februarie 2021, astfel: rezultatele trimestrului I 2020, comparativ cu trimestrul IV 2019, au fost revizuite de la 100,2% la 100,6%; rezultatele trimestrului II 2020, comparativ cu trimestrul I 2020, au fost revizuite de la 87,8% la 88,2%; rezultatele trimestrului III 2020, comparativ cu trimestrul II 2020, au fost revizuite de la 106,1% la 105,6%; rezultatele trimestrului IV 2020, comparativ cu trimestrul III 2020, au fost revizuite de la 105,3% la 104,8%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *