Skip to content
Economie

Eliminarea declarației privind beneficiarii reali în cazul anumitor firme, avizată de Comisia juridică din Senat

Inquam Photos / Octav Ganea

Comisia juridică din Senat a întocmit raport favorabil proiectului legislativ care elimină obligația depunerii declarațiilor privind beneficiarii reali în cazul societăților, inclusiv asociații și fundații, formate doar din persoane fizice. Totodată, prin proiect este eliminată depunerea declarației anuale și menținerea doar a obligației de a depune o declarație privind beneficiarii reali oricând intervine o schimbare în societate. Autorii proiectului de lege menționat sunt deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună, dar inițiativa este semnată și de președintele comisiei de buget din Camera Deputaților, social-democratul Sorin Lazăr.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, intrată în vigoare anul trecut, instituie obligația depunerii unei declarații privind datele de identificare ale beneficiarilor reali spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăților. Registrul este administrat de Oficiul Național al Registrului Comerțului și poate fi accesat în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal, cu titlu gratuit, de orice persoană sau organizație care poate demonstra un interes legitim.

În cazul societăților prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, beneficiarii reali ai acestora sunt persoanele fizice care dețin sau controlează în cele din urmă persoana juridică (cu excepția persoanelor juridice ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată), criteriu care se consideră îndeplinit în cazul deținerii a cel puțin 25% din acțiuni plus o acțiune sau participația în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%. În cazul în care nu se identifică nicio persoană fizică conform acestor criterii și nu există motive de suspiciune, se consideră beneficiar real persoana sau persoanele fizice care asigură conducerea societății.

Având în vedere aceste considerente, inițiatorii proiectului arată că la finele anului trecut, Oficiul National al Registrului Comerțului raporta un număr total de 984.909 persoane juridice active, dintre care aproximativ 95% SRL-uri formate doar din persoane fizice. Totodată, în cazul asociațiilor și fundațiilor, care au aceeași obligație a depunerii declarației privind beneficiarul real, cele mai recente date indică un număr de 96.763 asociații și un număr de 19.982 fundații.

Autorii proiectului susțin că transpunerea Directivei Europene în Legea 129/2019 generează o birocrație adițională, nesolicitată de dreptul comunitar, pentru un număr imens de persoane juridice din România. Prin urmare, proiectul prevede scutirea de obligația depunerii declarației privind beneficiarul real al persoanei juridice pentru ”persoanele juridice formate doar din asociați persoane fizice”. În cazul persoanelor exceptate – printre care se numără, conform legii actuale, și regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat -, ”Registrul beneficiarilor reali va fi completat din oficiu de către Oficiul Național al Registrului Comerțului pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare, sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate”.

Proiectul propune, totodată, eliminarea depunerii declarației anuale în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, și menșinerea doar a prevederii că dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declarația se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

În mod similar, autorii propun și modificarea reglementărilor privind declarația pe propria răspundere cuprinzând datele de identificare ale beneficiarilor reali ai unei asociații sau fundații. Astfel, în cazul asociațiilor formate doar din persoane fizice, se va putea opta pentru nedepunerea declarației pe propria răspundere și completarea registrului central din oficiu pe baza datelor de identificare din dosar. Ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociația sau fundația are obligația de a comunica Ministerului Justitiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociaților și fundațiilor, prevede proiectul de lege.

Potrivit calculelor autorilor proiectului, de la obligația depunerii declarației ar fi exceptate 942.003 dintr-un total de 978.245 de SRL-uri, adică 96.3%, astfel: – 604.884 SRL-uri cu asociat unic, adică 98.36% din totalul SRL-urilor cu asociat unic și 61.83% din totalul SRL- urilor; – 337.119 SRL-uri cu mai multi asociați persoane fizice, adică aproximativ 35% din totalul SRL-urilor. Astfel, din totalul SRL-urilor, ar rămâne supuse obligației de declarare doar cele 36.242 de SRL-uri cu cel puțin un asociat persoană juridică, adică 3.7%. Efecte similare ar apărea și la nivelul societăților de alt tip formate din persoane fizice, precum și la nivelul asociațiilor și fundațiilor.

Senatul va trebui să voteze proiectul în plen până la 28 mai, altfel va fi transmis tot în această formă Camerei Deputaților, pentru votul final. Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a anunțat, la finele lunii martie, că depunerea declarațiilor privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice este suspendată pe perioada stării de urgență, care, după prelungirea de către șeful statului, se va încheia la 15 mai. După eventual adoptare a ordonanței, până la 1 februarie 2021, persoanele juridice înregistrate la Registrul Comerțului, altele decât companii sau regii de stat, vor depune o nouă declarație privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, informează profit.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *