Skip to content
Economie Politică

Este posibilă pierderea dreptului la concediu de odihna anual? Noi hotărâri CJUE

Dreptul la concediu anual este un drept fundamental prevăzut de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În legislația internă, dreptul la concediu anual este un drept principal ce este derivat din dreptul fundamental la odihnă, prevăzut de Legea Fundamentala a României. Codul muncii enumeră drepturile principale ale salariatului, printre care se regăsește și dreptul la concediu anual plătit.

Concediul se efectuează, de regulă, în fiecare an, iar în cazul în care salariatul, nu poate efectua, fie integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

Conform dispozițiilor legale prevăzute, salariatul are obligația de a efectua în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor prevăzute de lege sau atunci când din motive obiective nu poate fi efectuat concediul.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin hotărârile pronunțate în 6 noiembrie 2018, în cauzele C-619/16 și C-684/16 Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin și Max-Planck- Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV/Tetsuji Shimizu, a specificat că ”un lucrător nu își poate pierde în mod automat dreptul dobândit la concediu anual plătit pentru că nu a solicitat concediu, în schimb, dacă angajatorul dovedește că lucrătorul s-a abținut în mod deliberat și în deplină cunoștință de cauză să își ia concediul anual plătit după ce i s-a oferit posibilitatea să își exercite în mod efectiv dreptul la acest concediu, dreptul Uniunii nu se opune pierderii acestui drept și nici, în cazul încetării raportului de muncă, lipsei corelative a unei indemnizații financiare.”

Astfel, din jurisprudența europeană citată este de înțeles faptul că salariatul nu își poate pierde în mod automat dreptul pe care îl are la concediu anual plătit din cauza faptului că nu a solicitat concediu, ci doar dacă absența condițiilor necesare pentru a exercita acest drept îi este imputabilă angajatorului.Rezultă așadar că, și în situația în care au trecut cele 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual, iar salariatul nu a beneficiat de concediu de odihnă, salariatul nu va pierde acest drept dacă acest lucru nu îi este imputabil, potrivit HotNews.

Pe durata concediilor fără plată, fie ele chiar și de un an, persoanele respective își păstrează calitatea de salariat și au dreptul și la concediu de odihnă pentru anul respectiv. Pe durata concediilor fără plată mai mari de 30 de zile lucrătoare pot fi încadrate alte persoane cu contracte de muncă pe durată determinată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *