Skip to content
Politică

Fiscul a început marea vânătoare. Ținta: Cei care-şi transferă banii în conturi din străinătate

Românii care eludează Fiscul prin transferul banilor în conturi din străinătate vor putea fi identificaţi mult mai uşor după intrarea în vigoare a unui Acord de schimb de informaţii la nivel transfrontalier.

Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri un proiect de lege pentru ratificarea Acordului Multianual al Autorităţilor Competente pentru Schimb Automat de Informaţii privind Conturi Financiare.

Odată intrat în vigoare, acest Acord va permite României să facă schimb de informații în scopul identificării persoanelor fizice sau firmelor care eludează fiscul, prin transferul banilor în conturi din străinătate.

România va face o listă a statelor cu care dorește să realizeze automat acest schimb de informații, deoarece schimbul de informații se va desfășura pe baze bilaterale între autoritățile competente. Astfel, schimbul automat de informații privind conturile financiare se va face pe măsură ce fiecare dintre statele care se vor regăsi pe lista României va fi parcurs procedurile de intrare în vigoare a Acordului multilateral.
Pentru România, schimbul de se informații se va face începând cu luna septembrie 2017.

Schimbul va cuprinde, printre altele, informații pentru identificarea persoanei (nume, adresă, cod identificare fiscală), informații referitoare la numărul contului, despre numele și numărul de identificare (dacă există) al instituției financiare care face raportarea, informații despre soldul sau valoarea contului, iar în cazul unui cont de custode, informații referitoare la suma brută a dobânzii, dividentelor sau a altor venituri pentru activele existente în cont sau suma brută a încasărilor din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare.

Frauda fiscală și evaziunea fiscală la nivel transfrontalier au devenit subiecte de îngrijorare majoră la nivel mondial, astfel încât Comisia Europeană, în comunicarea sa din 6 decembrie 2012, a stabilit un plan de acțiune privind consolidarea luptei împotriva fraudei și evaziunii fiscale, schimbul automat de informații constituind un instrument important în această privință.

Consiliul European din 22 mai 2013 a solicitat extinderea schimbului automat de informații la nivelul Uniunii și la nivel mondial, în vederea combaterii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive.

În februarie 2014, Orgnizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat principalele elemente ale unui standard global pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, iar în iulie 2014 Consiliul OCDE a publicat standardul global complet.

Ca urmare a lărgirii sferei de efectuare a schimbului automat de informații financiare, OCDE a promovat Acordul multilateral pentru schimbul automat de informații privind conturi financiare care include prevederi exprese privind respectarea secretului fiscal.

Ministrul Finanțelor Publice a semnat, pentru România, acest Acord care va permite schimbul de informații la nivelul unui standard globat convenit de OCDE.

Acordul este în concordanță cu legislația din țara noastră și corespunde politicii promovate de România în domeniul schimbului de informații, informează realitatea.net.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *