Skip to content
Economie

Fiscul anunță amnistie fiscală pentru firme: care sunt condițiile

profit.ro

Firmele cu datorii la Fisc, inclusiv cele controlate de stat, vor putea primi înlesniri la plată pe o perioadă de maximum 7 ani, la cerere, acest mecanism urmând să fie o alternativă la eșalonarea la plată din prezent, relevă un proiect de ordonanță de guvern, obținut de Profit.ro. Mecanismul va fi disponibil o perioadă de șase luni. Înlesnirea la plată va fi acordată sub forma unei restructurări a obligațiilor bugetare.

În scopul salvării de la insolvență a contribuabililor care au disfuncționalități de natură structurală, se propune completarea legislației cu prevederi care să facă posibilă restructurarea fiscală a datoriilor pe care le-au acumulat debitorii, în decursul timpului și nu au avut posibilitatea să le achite. Astfel, se propune un mecanism alternativ procedurii de acordare a eșalonării la plată, reglementată deja în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv un mecanism de acordare a înlesnirilor la plată pe o perioadă de maxim 7 ani, la cererea debitorilor persoane juridice, de drept public sau privat. De înlesnirea la plată propusă pot beneficia toți contribuabilii, persoane juridice de drept public sau privat, fără nicio discriminare, respectiv atât  persoanele juridice de drept privat constituite, în mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege cât și persoanele juridice de drept public înființate prin lege sau prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege„, scrie în document.

O asemenea măsură va putea fi aplicată pe o perioadă limitată de timp (6 luni) astfel încât contribuabilul care se află în această situație să ia o decizie cu privire la situația sa, în sensul de a-și restructura compania și de a plăti datoriile. Înlesnirea la plată va fi sub forma unei restructurări a obligațiilor bugetare, respectiv pentru toate obligațiile bugetare principale înscrise în certificatul de atestare fiscală, restante la 31 decembrie 2017 și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscalā.

Înlesnirea la plată va fi, de asemenea, și pentru obligațiile bugetare stabilite de alte organe decât organele fiscale transmise spre recuperare organelor fiscale după 1 ianuarie 2018 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și pentru amenzile de orice fel, indiferent dacă respectivele obligații au termenul de plată anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2018. Astfel, orice debitor persoană juridică, de drept public sau privat care are dificultăți financiare generate de disfuncționalități structurale și care nu poate accesa eșalonarea la plată în condițiile Codului de procedură fiscală și dorește accesarea unei înlesniri la plată va notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa de accesare a înlesnirii la plată și se va  adresa unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare (de ex. expert ANEVAR) pentru contribuabilul în cauză similar planului de reorganizare în cazul insolvenței, afirmă profit.ro. 

Expertul independent urmează să efectueze o analiză referitoare la situația debitorului și problemele structurale cu care se confruntă acesta și să întocmească planul de restructurare. De asemenea, expertul independent va stabili: măsurile de restructurare (vanzare de active, restructurarea afacerii, restructurare de personal, etc.) cu termene clare de implementare;   perioada în care debitorul poate plăti obligațiile acumulate până la 31 decembrie 2017 și un  grafic de plată a acestora.

Graficul de plată va conține obligațiile bugetare ce fac obiectul înlesnirii la plată. situația patrimonială a debitorului; va efectua testul creditorului privat prudent; va furniza informații referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală. De asemenea planul de restructurare trebuie să cuprindă cel puțin o măsură de restructurare efectivă a debitorului respectiv, în actul normativ fiind menționate unele tipuri de măsuri de restructurare (restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului, restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social sau restrângerea activității prin lichidarea parțială a activului din averea debitorului) dar planul poate cuprinde alte măsuri astfel cum sunt identificate de expert diferite față de cele exemplificate în lege.

Citiți mai multe AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *