Skip to content
Politică

Foști și actuali aleși locali, găsiți în incompatibilitate de ANI

stiriletvr.ro

Trei foști și actuali aleși locali au fost găsiți în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese de Agenția Națională de Integritate (ANI), potrivit unui comunicat, remis, luni, redacției de știri Psnews.ro.

Este vorba despre CODREANU IOAN-BOGDAN, primar al comunei Pojorîta, județul Suceava; APALAGHIȚEI DORINEL, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Farcașa, județul Neamț; GRIGORAȘ VASILE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Frãtãuții Noi, județul Suceava.

Vă prezentăm comunicatul ANI, remis luni redacției PSnews.ro:

„Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de naturã administrativã, precum ºi indicii privind existența conflictului de interese de naturã penalã în cazul a 3 foști și actuali aleși locali, dupã cum urmeazã:

1. CODREANU IOAN-BOGDAN, primar al comunei Pojorîta, județul Suceava
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL
În calitate de primar, pe durata mandatului 2012 – 2016, a încheiat un contract de comodat cu Asociația Club Sportiv „Bucovina” Pojorîta, al cãrei membru fondator era la acel moment, încãlcând astfel dispozițiile art. 70 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, în calitate de primar, a semnat Protocolul de colaborare și contractele de finanțare încheiate între Primãria comunei Pojorîta, județul Suceava și Asociația Club Sportiv „Bucovina” Pojorîta, asociație al cãrei membru fondator fusese.

Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângã Judecãtoria Câmpulung Moldovenesc în vederea verificãrii indiciilor privind sãvârșirea de cãtre CODREANU IOAN-BOGDAN a infracțiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul Penal al României.
2. APALAGHIȚEI DORINEL, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Farcașa, județul Neamț
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada deținerii funcției de viceprimar al comunei Farcașa a deținut și funcția de administrator la S.C. Proiect Construct Glidor S.R.L. și a obținut venituri din activitãți remunerate (de la S.C. Domarom Star S.R.L. și Cabinetul medical veterinar Dr. Apalaghiței Dorinel).

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și k) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.
3. GRIGORAȘ VASILE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Frãtãuții Noi, județul Suceava
INCOMPATIBILITATE
Se aflã în stare de incompatibilitate întrucât deține simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul de specialitate al primarului – consilier personal al primarului comunei Frãtãuții Noi, județul Suceava, încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative”;

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Primarii ºi viceprimarii, primarul general ºi viceprimarii municipiului Bucureºti sunt obligaþi sã nu emitã un act administrativ sau sã nu încheie un act juridic ori sã nu emitã o dispoziþie, în exercitarea funcþiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soþul sãu ori rudele sale de gradul I”;

· art. 87, alin. (1) d) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de primar ºi viceprimar, primar general ºi viceprimar al municipiului Bucureºti, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului judeþean este incompatibilã cu […] lit.d) funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie ori cenzor sau orice funcþie de conducere ori de execuþie la societãþile comerciale, inclusiv bãncile sau alte instituþii de credit, societãþile de asigurare ºi cele financiare, la regiile autonome de interes naþional sau local, la companiile ºi societãþile naþionale, precum ºi la instituþiile publice; […] lit. k) orice alte funcþii publice sau activitãþi remunerate, în þarã sau în strãinãtate, cu excepþia funcþiei de cadru didactic sau a funcþiilor în cadrul unor asociaþii, fundaþii sau alte organizaþii neguvernamentale”;

· art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcția de consilier local este incompatibilã cu: […] calitatea de angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local”;

· art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Alesul local poate renunța la funcția deținutã înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceastã funcție”;

· art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcþionarului public care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obþinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soþul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseºte cu închisoarea de la unu la 5 ani ºi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcþie publicã”.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Naționalã de Integritate își exercitã atribuțiile cu respectarea principiilor legalitãții, confidențialitãții, imparțialitãții, independenței operaționale, celeritãții, bunei administrãri, precum și al dreptului la apãrare”, se arată în comunicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *