Skip to content
Politică

Foști și actuali aleși locali, găsiți în incompatibilitate de ANI

stiriletvr.ro

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă, marți, că 12 foști și actuali aleși locali au fost găsiți în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese.

Este vorba despre KIS JOSIF, primar al comunei Zagon, județul Covasna, TOADER MARIAN, primar al comunei Zãbrani, județul Arad, FARA PETRU, primar al comunei Tîrnova, județul Caraș-Severin;  DINU ILIE, fost primar al orașului Titu, județul Dâmbovița; BIRIN ION, actual consilier local și fost primar al comunei Vîlcele, județul Olt; ȘTEFAN CONSTANTIN, fost viceprimar al comunei Ion Neculce, județul Iași; TROFIN CONSTANTIN ROMEO, actual consilier local și fost viceprimar al Comunei Români, județul Neamț;  DANDU IONEL, fost viceprimar și fost consilier local al comunei Darova, județul Timiș;  FLOREA IOAN, consilier local în cadrul Consiliului local al Comunei Sâmbãta de Sus, județul Brașov; PITIC ION RADU, fost consilier local al orașului Dragomirești, județul Maramureș;  DUMITRU FLORIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Mogoșani, județul Dâmbovița; STÎNGACIU AUREL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Banca, județul Vaslui.

" "

Vă prezentăm comunicatul ANI, remis, marți, redacției PSnews.ro:

„Agenția Naționalã de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de naturã administrativã ºi indicii privind existența conflictului de interese de naturã penalã în cazul a 12 foști și actuali aleși locali, dupã cum urmeazã:
1. KIS JOSIF, primar al comunei Zagon, județul Covasna
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de primar, având un interes personal de naturã patrimonialã, a emis acte administrative (expuneri de motive asupra proiectelor de hotãrâre privind concesionarea unor trupuri de pãșune, aflate în domeniul privat al comunei, ce stau la baza Hotãrârilor Consiliului local, în temeiul cãrora a fost încheiat un contract de concesiune între Comuna Zagon și Asociația Gospodarilor din Zagon) și a încheiat acte juridice (contracte încheiate între Primãria comunei și Asociația Gospodarilor din Zagon, asociație în cadrul cãreia deține calitatea de membru).

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
2. TOADER MARIAN, primar al comunei Zãbrani, județul Arad
CONFLICT DE INTERESE PENAL
În calitate de primar, a promovat un proiect de Hotãrâre prin care a propus aprobarea unificãrii unei suprafețe de teren aparținând proprietãții private a comunei și o proprietate privatã a S.C. Oil Distribution S.R.L., societate la care acesta deține calitatea de asociat unic. Ulterior adoptãrii Hotãrârii Consiliului local, între comuna Zãbrani și S.C. Oil Distribution S.R.L., a fost încheiat Actul de alipire.

Astfel, existã indicii cu privire la posibila sãvârºirea infracþiunii de conflict de interese, prevãzutã de art. 301 din Codul penal.
3. FARA PETRU, primar al comunei Tîrnova, județul Caraș-Severin
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2012 – 31 octombrie 2013, întrucât, concomitent cu deținerea funcției de primar, a desfãșurat activitate remuneratã de agent de asigurãri pentru Omniasig Vienna Insurance Group S.A., încãlcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k), din Secțiunea a 4-a, din Legea nr. 161/2003.
4. DINU ILIE, fost primar al orașului Titu, județul Dâmbovița
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de primar, a semnat facturi și ordine de platã în bazã cãrora s-au efectuat plãți în valoare de 179.766,89 Lei cãtre S.C. Died S.R.L. și S.C. Eledanis Com S.R.L. (societãți în cadrul cãrora soția sa deține calitatea de asociat și funcția de administrator).

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70, art. 71 ºi art. 76 din Legea nr. 161/2003.
5. BIRIN ION, actual consilier local și fost primar al comunei Vîlcele, județul Olt
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de primar, a semnat un Acord de parteneriat și o Convenție, producând un folos patrimonial pentru sine în cuantum de 108.732 Lei, respectiv un folos patrimonial pentru nora sa în cuantum de 11.055 Lei.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/20004.

6. ȘTEFAN CONSTANTIN, fost viceprimar al comunei Ion Neculce, județul Iași
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ion Neculce, județul Iași, acesta a votat în favoarea adoptãrii Hotãrârii privind alegerea viceprimarului comunei, potrivit cãreia persoana evaluatã a fost ales în funcția de viceprimar al comunei menționate.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004.
7. TROFIN CONSTANTIN ROMEO, actual consilier local și fost viceprimar al Comunei Români, județul Neamț
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea (votând „pentru”) Hotãrârii privind aprobarea închirierii pãșuni (islazul comunal), în temeiul cãreia s-a încheiat Contractul de închiriere între Primãria Români și persoana evaluatã, deși avea un interes personal în problema supusã dezbaterilor consiliului local.
De asemenea, pentru suprafața ce i-a fost datã spre închiriere, conform contractului de închiriere sus-menționat, și animalele deținute (împreunã cu alte 2,49 ha teren), persoana evaluatã a încasat subvenții de la Agenția de Plãți și Intervenție pentru Agriculturã Neamț.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și 77 din Legea nr. 393/2004.
8. DANDU IONEL, fost viceprimar și fost consilier local al comunei Darova, județul Timiș
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de viceprimar, a luat parte la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului local privind darea în administrare Asociației „Darozoo” a Crescãtorilor de Animale din comuna Darova a unei suprafețe din pãșunea comunalã, având un interes personal patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și 77 din Legea nr. 393/2004.
9. FLOREA IOAN, consilier local în cadrul Consiliului local al Comunei Sâmbãta de Sus, județul Brașov
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, S.C. Floris Blend S.R.L. (societate comercialã în cadrul cãreia fiul acestuia a deținut și deține calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat un contract de furnizare produse (livrare de combustibil și ulei) cu comuna Sâmbãta de Sus, încãlcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

10. PITIC ION RADU, fost consilier local al orașului Dragomirești, județul Maramureș
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În exercitarea mandatului de consilier local, având un interes personal (constând în prelungirea Contractului de concesiune încheiat între Primãrie și cabinetul medical individual al soției sale, prin care sã fie menținutã redevența minimã), a participat la deliberarea Hotãrârii Consiliului Local privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune menționat anterior (fiiind astfel menținutã redevența minimã), având posibilitatea sã anticipeze cã o decizie prin care s-ar aproba adopta încheierea unui astfel de act adițional ar putea prezenta un avantaj pentru sine și soția sa (în calitate de titular al Cabinetului Medical Individual).

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 70 și art. 77 din Legea 161/2003 și art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004.

11. DUMITRU FLORIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Mogoșani, județul Dâmbovița
INCOMPATIBILITATE
S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada 25 noiembrie 2014 – 21 iunie 2016, a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de administrator în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșani, încãlcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
12. STÎNGACIU AUREL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Banca, județul Vaslui
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În calitate de consilier local, a participat la luarea deciziei și aprobãrii Hotãrârii Consiliului Local privind închirierea prin licitație publicã a pãșunilor comunale aparținând domeniului public și privat al comunei Banca, pentru pãșunatul bovinelor și ovinelor, și a încheiat ulterior Contractul Cadru de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor.

Astfel, persoana evaluatã a încãlcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 70 din Legea 161/2003 și art. 75, lit. a) și 77 din Legea nr. 393/2004.
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. KIS JOSIF, DUMITRU FLORIN și STÎNGACIU AUREL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apãrare.

Persoanele menționate au încãlcat urmãtoarele prevederi legale:

· art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Prin conflict de interese se înþelege situaþia în care persoana ce exercitã o demnitate publicã sau o funcþie publicã are un interes personal de naturã patrimonialã, care ar putea influenþa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuþiilor care îi revin potrivit Constituþiei ºi altor acte normative”;

· art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnitãþilor publice ºi funcþiilor publice sunt: imparþialitate, integritate, transparenþa deciziei ºi supremaþia interesului public”;

· art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Primarii ºi viceprimarii, primarul general ºi viceprimarii municipiului Bucureºti sunt obligaþi sã nu emitã un act administrativ sau sã nu încheie un act juridic ori sã nu emitã o dispoziþie, în exercitarea funcþiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soþul sãu ori rudele sale de gradul I”;

· art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Conflictele de interese pentru preºedinþii ºi vicepreºedinþii consiliilor judeþene sau consilierii locali si judeþeni sunt prezãzute în art. 46 din Legea administraþiei publice locale nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare”;

· art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de primar ºi viceprimar, primar general ºi viceprimar al municipiului Bucureºti, preºedinte ºi vicepreºedinte al consiliului judeþean este incompatibilã cu […] lit.k) orice alte funcții publice sau activitãți remunerate, în țarã sau strãinãtate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale”;

· art. 88, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „Funcþia de consilier local sau consilier judeþean este incompatibilã cu calitatea de funcþionar public sau angajat cu contract individual de muncã în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeþean ori al prefecturii din judeþul respectiv”;

· art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cãruia „(1) Consilierii locali ºi consilierii judeþeni care au funcþia de preºedinte, vicepreºedinte, director general,director, manager, administrator, membru al consiliului de administraþie sau cenzor ori alte funcþii de conducere, precum ºi calitatea de acþionar sau asociat la societãþile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unitãþi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestãri de servicii, de executare de lucrãri, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritãþile administraþiei publice locale din care fac parte, cu instituþiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeþean respectiv ori cu societãþile comerciale înfiinþate de consiliile locale sau consiliile judeþene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplicã ºi în cazul în care funcþiile sau calitãþile respective sunt deþinute de cãtre soþia sau rudele de gradul I ale alesului local”;

· art. 46 din Legea 215/2001, potrivit cãruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare ºi la adoptarea hotãrârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soþ, soþie, afini sau rude pânã la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusã dezbaterilor consiliului local (2) Hotãrârile adoptate de consiliul local cu încãlcarea dispoziþiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constatã de cãtre instanþa de contencios administrativ. Acþiunea poate fi introdusã de orice persoanã interesatã”;

· art. 75, lit. a) ºi c) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumitã problemã, dacã au posibilitatea sã anticipeze cã o decizie a autoritãții publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soț, soție, rude sau afini pânã la gradul al doilea inclusiv; […] c) o societate comercialã la care deþin calitatea de asociat unic, funcþia de administrator sau de la care obþin venituri”;

· art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit cãruia „(1) Consilierii judeþeni ºi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea ºi adoptarea de hotãrâri dacã au un interes personal în problema supusã dezbaterii. (2) În situaþiile prevãzute la alin. 1, consilierii locali ºi consilierii judeþeni sunt obligaþi sã anunþe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivã. (3) Anunþarea interesului personal ºi abþinerea de la vot se consemneazã în mod obligatoriu în procesul – verbal al ºedinþei”;

· art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit cãruia „Fapta funcþionarului public care, în exercitarea atribuþiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obþinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soþul sãu, pentru o rudã ori pentru un afin pânã la gradul II inclusiv sau pentru o altã persoanã cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncã în ultimii 5 ani sau din partea cãreia a beneficiat ori beneficiazã de foloase de orice naturã, se pedepseºte cu închisoarea de la unu la 5 ani ºi interzicerea exercitãrii dreptului de a ocupa o funcþie publicã”.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”, se arată în comunicat.

" "
" "

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *