Skip to content
Sănătate

Guvernul a adoptat o ordonanţă care prevede măsuri pentru creşterea calităţii serviciilor medicale

Facebook

Executivul a aprobat luni, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a anunţat ministrul Ioana Mihăilă. Actul normativ aduce mai multe modificări legii-cadru a sănătăţii în vederea armonizării legislaţiei în domeniu, a clarificării unor atribuţii din cadrul structurilor Ministerului Sănătăţii şi ale direcţiilor de sănătate publică, precum şi pentru punerea în acord a mai multor acte normative cu impact asupra sănătăţii populaţiei.

Astfel, în premieră, va fi înfiinţat Registrul Naţional al Profesioniştilor din Sistemul de Sănătate, o platformă electronică în administrarea Ministerului Sănătăţii, şi care va furniza datele necesare pentru managementul şi politicile de resurse umane în sănătate.

„În prezent, informaţiile privind profesioniştii din sănătate sunt disipate între Ministerul Sănătăţii, asociaţii profesionale precum Colegiul Medicilor din România, direcţiile de sănătate publică sau Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Noul registru va facilita aplicarea strategiilor de resurse umane în sănătate şi stabilirea în mod obiectiv a necesarului de specialişti dintr-un anumit domeniu şi repartiţia acestora pe arii geografice sau unităţi sanitare publice”, arată un comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii.

Totodată, actul normativ defineşte pentru prima oară serviciul de audit clinic, care va reprezenta o metodă de îmbunătăţire a calităţii asistenţei medicale prin revizuirea sistematică a practicilor curente în comparaţie cu un sistem de referinţă acceptat. Activitatea de audit clinic se va desfăşura de către auditori clinici interni sau independenţi, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, mai indică sursa citată.

Noile reglementări introduc şi posibilitatea ca spitalele publice să se poată asocia în consorţii medicale, cu personalitate juridică, în scopul derulării în comun de activităţi medicale, cercetare ştiinţifică, investiţii în infrastructură, achiziţii de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, precum şi alte activităţi specifice unităţilor sanitare respective.

De asemenea, actul normativ reglementează tarifele serviciilor hoteliere suportate de persoana care însoţeşte copilul cu vârstă mai mare de 3 ani internat într-un spital public sau în situaţia în care medicul consideră că nu este necesară prezenţa însoţitorului, în sensul că acest tarif nu poate depăşi dublul sumei reprezentând alocaţia pentru hrană specifică secţiei în care este internat copilul.

Pentru pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internat, tarifele serviciilor hoteliere se suportă de către casele de asigurări de sănătate, dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *