Skip to content
Societate

Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru sporirea şi consolidarea protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii

gov.ro

Executivul a adoptat, în şedinţa de miercuri, un proiect de lege pentru sporirea şi consolidarea protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii.

Ministerul Jusţiţiei anunţă, miercuri, într-un comunicat de presă, că Guvernul a adoptat Proiectul de Lege al Ministerului Justiţiei privind protecţia avertizorilor în interes public.

”Proiectul de lege transpune Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii şi aduce la îndeplinire jalonul 430 din PNRR: „Componenta C14. Buna guvernanţă. Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corupţiei”, instituind un nou cadru legislativ, complex, destinat facilitării procesului de raportare a încălcării legilor şi consolidării măsurilor de sprijin şi protecţie pentru avertizori”, arată Ministerul Justiţiei.

Sursa citată a precizat că proiectul de lege, prin care se urmăreşte protejarea interesului public, este încă una din restanţele de pe agenda MJ din anul 2021 şi a fost avizat favorabil de toate instituţiile implicate în acest proces, observaţiile formulate fiind preluate, în cea mai mare parte, în textul final.

Potrivit proiectului, legea ”constituie cadrul general în materia protecţiei persoanelor care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă, în cadrul autorităţilor, instituţiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum şi în cadrul persoanelor juridice de drept privat”.

Legea se aplică ”persoanelor care efectuează raportări şi care au obţinut informaţii referitoare la încălcări ale legii, într-un context profesional”.

În categoria acestor persoane intră următoarele: a) lucrătorii; b) persoanele care desfăşoară o activitate independentă, în înţelesul art. 49 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; c) acţionarii şi persoanele care fac parte din organul de administrare, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi, inclusiv membrii neexecutivi ai consiliului de administraţie, precum şi voluntarii şi stagiarii remuneraţi sau neremuneraţi; d) orice persoană care lucrează sub supravegherea şi conducerea persoanei fizice sau juridice cu care s-a încheiat contractul, a subcontractanţilor şi a furnizorilor acesteia.

Documentul face referire la procedura şi modalităţile de raportare, conţinutul raportărilor, evidenţa acestora, dar şi la obligativitatea păstrării confidenţialităţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *