Skip to content
Politică

Guvernul are vineri spre adoptare o OUG care aprobă măsurile din Programul Naţional pentru racordare a populaţiei la sistemul inteligent de distribuţie a gazele naturale

Guvern Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul are pe ordinea de zi a şedinţei de vineri, care va începe la ora 16.00, un proiect de ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru aprobarea Programului Naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale. Valoarea apelului de proiecte aferent programului naţional este de 9.680.000 lei, iar pentru perioada de programare 2021-2027 este de 38.720.000 lei.

„Pentru perioada de programare 2014-2020 valoarea apelului de proiecte aferent programului naţional este egală cu valoarea în lei a unei alocări de 968.000 mii lei, la cursul de schimb din data aprobării prin ordin de către ministrul fondurilor europene a ghidului solicitantului pentru dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficienţă în operare, precum şi de integrare a activităţilor de transport, distribuţie şi consum final. Valoarea contractelor de finanţare care se pot încheia în cadrul programului naţional pentru perioada de programare 2014-2020 este în limita valorii apelului de proiecte prevăzut la alin.(1) la care se aplică mecanismul de supracontractare prevăzut de art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare”, arată proiectul de act normativ, transmite Guvernul, într-un comunicat de presă.

De asemenea, Programul prevede şi sume pentru perioada 2021-2027.

„Valoarea programului naţional pentru perioada de programare 2021-2027 este de 3,872.000 mii lei echivalent în lei la cursul de schimb euro la data aprobării prin ordin de către ministrul fondurilor europene a ghidului solicitantului pentru racordarea populaţiei şi a clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, cu condiţia aprobării prin decizia Comisiei Europene a programului operaţional în cadrul căruia va avea loc finanţarea”.

Un al proiect de ordonanţă de urgenţă vizează unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

„Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate COVID-19, pentru beneficiari a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă”, arată proiectul de ac normativ înscris pe ordinea de zi.

Sursa citată mai arată că „formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la:

a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;

b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară şi în procent din cifra de afaceri;

c) granturi pentru investiţii productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiţii depus. Întreprinderile mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2), iar persoanele fizice autorizate, denumite în continuare PFA şi cabinetele medicale individuale, denumite în continuare CMI pentru fondurile externe nerambursabile”.

Documentul prevede că fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro din care 265.000.000 euro fonduri externe nerambursabile şi 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat şi coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari.

De asemenea, fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014- 2020 şi 15.000.000 euro din cofinanţarea de la bugetul de stat.

Conform documentului, fondurile totale alocate pentru granturile destinate investiţiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 şi 62.380.500 cofinanţare de la bugetul de stat şi 71.749.500 euro contribuţia proprie.

Guvernul mai are pe ordinea de zi un proiect de hotărâre pentru aprobarea condiţiilor privind acordarea locuinţei de serviciu, a cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi a subprefecţilor, aferente anului 2020.

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Remodelarea, consolidarea şi supraetajarea Sălii Omnia pentru conversia în Centrul Naţional al Dansului Bucureşti”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *