Skip to content
Societate

Guvernul instituie regimul de arie naturală protejată şi declară ariile speciale de conservare ca parte a reţelei europene Natura 2000 în România

oltenianews.com

Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de HG privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Potrivit Ministerului Mediului, proiectul de act normativ are ca principal scop desemnarea a 211 arii speciale de conservare, ca obligaţie a României în ceea ce priveşte implementarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (Directiva Habitate). În plus, faţă de obligaţiile care derivă din prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva Habitate, în 2 iulie 2020, Comisia Europeană a declanşat împotriva României o procedură de infringement referitoare la punerea necorespunzătoare în aplicare a Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică (cauza 2020/2238).

Procedura se află în prima etapă a fazei precontencioase (scrisoare de punere în întârziere), proiectul de act normativ reprezentând unul dintre instrumentele legale care are ca scop rezolvarea neconformităţilor sesizate de către Comisia Europeană.

Ariile speciale de conservare propuse spre desemnare corespund siturilor de importanţă comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare, în conformitate cu planurile de management aprobate. Măsurile de conservare sunt mecanismele şi acţiunile efective care trebuie instituite pentru un sit Natura 2000, cu scopul de a realiza obiectivele de conservare a sitului. Siturile de importanţă comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare au fost notificate Comisiei Europene şi desemnate la nivel comunitar, conform procedurilor specifice, ele fiind desemnate şi la nivel naţional.

„Documentaţia ştiinţifică aferentă celor 211 arii speciale de conservare, respectiv formularele standard ale ariilor speciale de conservare şi limitele aferente acestora, întrunesc cerinţele stabilite de către Comisia Europeană şi au fost avizate favorabil de către Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, forul ştiinţific responsabil în acest domeniu. Totodată, pentru claritate şi transparenţă ele vor fi publicate pe site-ul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi vor fi notificate Comisiei Europene conform procedurilor de raportare specifice”, a arătat Ministerul Mediului.

De asemenea, după intrarea în vigoare a proiectului de hotărâre, actele normative de adoptare a siturilor de importanţă comunitară pentru care s-au stabilit măsuri de conservare conform prevederilor legale în vigoare vor fi modificate şi completate în vederea corelării cu prevederile proiectului de act normativ, respectiv: Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România; Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *