Skip to content
Politică

DOCUMENT/ Hotărârile Guvernului din ședința de miercuri, 17 septembrie

Actele normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 17 septembrie:î

DOCUMENT

 1. PROIECTE DE LEGE – se vor trimite catre Parlament
 2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătățirea calității și eficienției sistemului sanitar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 iunie 2014

Guvernul a aprobat acest proiect de Lege, care va fi dezbatut in procedura de urgenta de catre Parlament. Împrumutul contractat este în valoare de 250 milioane euro și va finanța: raționalizarea rețelei de spitale, întărirea serviciilor de îngrijiri în ambulatoriu și îmbunătățirea guvernării și administrării sectorului de sănătate.

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protoculului adițional la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adițional (Protocolul III), adoptat la Geneva, la 8 decembrie 2005

Guvernul a aprobat acest proiect de Lege.

 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate

Proiectul de Lege aprobat de Guvern vizează îmbunătățirea cadrului legal pentru desfășurarea activității de mediere a forței de muncă în străinătate, stabilește măsuri de gestionare și coordonare a mobilității forței de muncă în străinătate, precum și de prevenire și combatere a migrației ilegale.

 

 1. HOTĂRÂRE
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția polulației afectate de inundații în perioada 12-15 septembrie 2014

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea ca ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru populația afectată de inundații din județul Mehedinți, a unor cantități de produse (motorină, conserve, apă minerală, saltele, pături, cearșafuri), în limita sumei de 141 mii lei.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor materiale de construcții și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru populația afectată de calamitățile înregistrate în luna iulie 2014 în județul Vâlcea

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă scoaterea din rezervele de stat și acordarea ca ajutor umanitar de urgență, cu titlu gratuit, pentru populația afectată de inundații din județul Vâlcea, a unor materiale de construcții (ciment, oțel-beton, BCA, cherestea etc.), în limita sumei de 1000,1 mii lei.

 1. HOTĂRÂRE pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

Hotărârea adoptată de Guvern vizează măsuri pentru dezvoltarea regională prin promovarea investițiilor. Noua schemă de ajutor de stat are în vedere finanțarea sub formă de sume nerambursabile a costurilor cu active corporale și necorporale aferente investiției inițiale. Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, pentru perioada 2015-2023, iar bugetul maxim anual este de 450 milioane lei.

 1. HOTĂRÂRE privind abrogarea alineatelor (2), (3) și (5) ale art. 565 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României

Prin Hotărârea adoptată de Guvern, România se aliniază la prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului European.

 1. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii  și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se completează lista organismelor dăunătoare din HG nr. 563/2007 și se stabilesc tarifele pentru analizele de laborator.

 1. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018

Guvernul a adoptat această Hotărâre, prin care, în Programul Național de Sprijin al României în sectorul viti-vinicol 2014-2018, se introduce și domeniul de distilare a subproduselor de vinificație.

 1. HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ”Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecției mediului, semnat la Ierusalim, la data de 24 iunie 2014

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea mecanismului de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferentă instalațiilor staționare

Acest proiect de Hotarare a fost amanat.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ”RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE”-SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „Radioactiv Mineral Măgurele” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 756 mii lei, iar cheltuielile totale de 756 mii lei.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ”SANEVIT 2003”-SA Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „SANEVIT 2003” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 114 mii lei, iar cheltuielile totale de 1.434 mii lei.

 1.  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC COMALEX SA Alexandria, aflată în portofoliul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

Guvernul a adoptat Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială „COMALEX” S.A., Alexandria, aflată sub autoritatea AAAS.

Veniturile totale estimate pentru anul in curs sunt de 608 mii lei, iar cheltuielile totale de 537 mii lei.

 1.  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1.  HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului, din administrarea Bibliotecii Naționale a României și a Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Național de Artă Contemporană a României

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1.  HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor privind derularea programului național Cantus Mundi, gestionat de Corul Național de Cameră ”Madrigal”

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se creează, în cadrul Corului Național de Cameră „Madrigal”, a departamentului „Cantus Mundi”, al cărui scop este integrarea socială a copiilor prin activitatea corală.

 1.  HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Școlii Naționale de Grefieri, în domeniul public al județului Bistrița-Năsăud și în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

Guvernul a adoptat această Hotărâre.

 1.  HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva la dispoziția Guvernului, prevăzut în Bugetul de stat pe anul 2014, pentru unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații

Prin Hotărârea adoptată de Guvern se aprobă alocarea sumei de 169.361 mii lei pentru remedierea pagubelor produse de inundații în județele Argeș, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

 1.  HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014.

Aceasta Hotarare a fost aprobata.

 1.  HOTĂRÂRE privind implementarea Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

Guvernul a adoptat aceasta Hotarare.

 1.  HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, pentru finantarea unor proiecte culturale.

Prin aceasta Hotarare se suplimenteaza bugetul Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 2.500 mii lei pentru finantarea Festivalului National de Teatru organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) in perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2014. Totodata, se suplimenteaza bugetul Ministerului Culturii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 80 mii lei pentru finantarea turneului desfasurat de corul de copii „Theotokos” in Japonia.

 

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobare pentru semnarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Jersey privind schimbul de informații în domeniul fiscal

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: Subscrierea suplimentară de către România a acțiunilor nealocate în cadrul creșterii selective de capital a Corporației Financiare Internaționale (IFC)

Prin Memorandumul aprobat de Guvern se propune ca România să nu subscrie pentru acțiunile suplimentare în cadrul IFC, întrucât influența subscrierii pentru aceste acțiuni ar fi neglijabilă.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Memorandumului de Implementare: “Aranjamente între statele membre implicate în Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020” de către Guvernul României

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării de către România a Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020 precum și aprobarea semnării Acordului între Statele Membre și Autoritatea de Management privind implementarea acestuia

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării, de către România, a Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia 2014-2020, precum și aprobarea semnării scrisorii de angajament, în vederea transmiterii spre negociere cu Comisia Europeană și mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să realizeze modificările solicitate în urma procesului de negociere cu Comisia Europeană și să retransmită documentul către Comisia Europeană

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea competenței Comitetului interministerial pentru identificarea soluțiilor de reorganizare și relansare a activităților desfășurate de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie “Cantacuzino”

Guvernul a aprobat acest Memorandum.

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind stadiul pregătirii alegerilor pentru Președintele României în anul 2014

Guvernul a luat act de această Informare. Până la această dată, au fost constituite Comisia tehnică centrală și Biroul Electoral Central, care au emis primele hotărâri. Bugetul alocat alegerilor pentru Președintele României este de 192.400 mii lei.

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice”, inițiată de domnul senator PSD Darius-Bogdan Vâlcov și un grup de parlamentari PSD, PNL (Bp. 99/2014)

Aviz favorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege privind stabilirea unor măsuri pentru buna desfășurare a alegerilor și a referendumului din România”, inițiată de domnul deputat PD-L Cristian Constantin Roman și un grup de parlamentari aparținând Grupurilor Parlamentare ale PD-L, PNL, UMDR, PP-DD, Minorități Naționale și Independenți (Bp. 68/2014)

Aviz nefavorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea art. 257 lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal”,  inițiată de domnul deputat PSD Marian Ghiveciu  și un grup de parlamentari aparținând Grupurilor Parlamentare ale PSD și PNL (Bp. 88/2014)

Aviz nefavorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 – Codul Silvic” inițiată de domnul deputat PSD Ion Călin și un grup de deputați aparținând Grupului Parlamentar al PSD (Bp. 155/2014, L 360/2014)

Aviz nefavorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Legea pentru completarea Legii nr. 67/2004, privind alegerea autorităților administrației publice locale”, inițiată de domnul deputat PP-DD Tudor Ciuhodaru (Bp. 216/2014)

Aviz nefavorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “Lege privind modificarea și completarea articolului 60 indice 1, alineat 1, litera e din Legea 192 din 2006”, inițiată de domnul deputat Cornel Itu împreună cu un grup de parlamentari – Grupul parlamentar al PSD (Bp. 144/2014)

Aviz nefavorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată “ Legea pentru modificarea art. 19 și art. 47 din Legea 14/2003 a partidelor politice”, inițiată de doamna senator PD-L Maria-Andreea Paul împreună cu un grup de parlamentari aparținând grupurilor parlamentare al PD-L, PP-DD, PNL, independenți (Bp. 106/2014)

Aviz nefavorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru desemnarea activului funcțional al societății comerciale Fortus SA Iași unitate stategică de importanță națională și suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice din fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014”, inițiată de domnul deputat PD-L Petru Movilă (Bp. 138/2014)

Aviz nefavorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege pentru modificarea și completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal”, inițiată de domnul senator Darius-Bogdan Vâlcov și un grup de parlamentari aparținând Grupurilor parlamentare ale PSD (Bp. 66/2014)

Aviz nefavorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind modificarea și completare Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, inițiață de domnul senator PNL Sebastian Grapă (Bp. 213/2014)

Aviz nefavorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată ”Lege privind modificarea și completare Legii 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităților și instituțiile publice”, inițiată de domnii senatori PNL Dobra Dorin-Mircea și Obreja Marius –Lucian împreună cu un grup de parlamentari din grupurile parlamentare ale PNL și PSD (Bp. 83/2014)

Aviz nefavorabil.

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Proiectul de lege intitulat ”Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori”, inițiată de doamna deputat Ana Birchall și un grup de parlamentari aparținând grupurilor  parlamentare ale PSD, PNL, PP-DD, UDMR, PC, UNPR, Minorităților Naționale (Bp.48/2014, Plx. 345/2014)

Aviz favorabil.

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *