Skip to content
Societate

IGPR: Noile reglementări privind transportul alternativ au intrat în vigoare sâmbătă

geekwire.com

Activităţile de transport alternativ se pot face, începând de sâmbătă, doar printr-o platformă digitală avizat de Ministerul Comunicaţiilor, iar autourismele folosite trebuie să aibă autorizaţie pentru acest tip de transport. Odată cu intrarea în vigoare a OUG 41/2019, şoferii care desfăşoară aceste activităţi trebuie să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane, eliberat de ARR, şi să respecte obligaţii precum ţinuta corespunzătoare, comportament civilizat cu clientul, dar şi să nu refuze cursa în condiţiile agreate iniţial ori să ceară bani în plus, informează news.ro.

Potrivit Poliţiei Române, din 1 februarie intră în vigoare OUG 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto.

„Transportul alternativ se poate realiza doar prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, autoturismele trebuie să deţină autorizaţie pentru transportul alternativ, iar şoferul un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română”, arată sursa citată.

Până acum, persoanele fizice şi juridice care derulează astfel de operaţiuni au beneficiat de o perioadă de tranziţie, pentru punerea în acord cu noile prevederi legale.

Astfel, autoturismele cu care se face transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă maximum 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto; b) să aibă inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni; c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei; d) să deţină copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.

Conform sursei citate, autoturismele care fac transport alternativ nu beneficiază de facilităţile de trafic aferente serviciilor publice de transport local. Pasagerii sunt preluaţi şi coboară în locurile unde este permisă oprirea autovehiculelor.

În trafic, pe durata efectuării curselor de transport alternativ, autoturismele înregistrate pe platforma digitală vor avea afişat la vedere, în partea din faţă şi din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm x 10 cm, ce va conţine următoarele elemente: a) numărul de înmatriculare al autoturismului; b) denumirea platformei digitale pe care este înregistrat autoturismul; c) elemente de siguranţă care să ateste autenticitatea ecusonului.

De asemenea, şoferul care face transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani; b) să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.; c) să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani; d) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului; e) să deţină avizul medical şi avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane; f) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

Atunci când îşi desfăşoară activitatea, şoferul trebuie să deţină la bordul autoturismului şi să prezinte organului de control rutier, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia rutieră, şi următoarele documente: a) asigurarea de răspundere civilă auto; b) asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora; c) ecusonul de transport alternativ; d) copia conformă a autorizaţiei pentru transport alternativ.

Conducătorii auto care efectuează transport alternativ au următoarele obligaţii: a) să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul; b) să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate; c) să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activităţii de transport efectuate; d) să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare; e) să se supună controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniu şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de legislaţia în vigoare; f) să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului; g) să informeze în termen de 24 de ore operatorul de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informaţii referitoare la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitală; h) să efectueze cursa doar cu un autoturism înscris pe platforma digitală.

Controlul respectării noilor prevederi legale este asigurat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – I.S.C.T.R., Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Române, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit actelor normative care reglementează domeniul de competenţă al acestor instituţii.

Poliţia mai arată că reprezintă contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei următoarele fapte ale şoferului:

a) efectuarea unei curse fără deţinerea unui certificat de atestare profesională;

b) efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor articolului 13, alineatul 4 (operatorul de transport alternativ are dreptul să efectueze transport alternativ cu autoturismul pentru care s-a emis copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ: a) permanent, în interiorul localităţii unde îşi are sediul sau domiciliul sau în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, după caz; b) ocazional, cu plecare din localitatea unde îşi are sediul sau domiciliul ori din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, după caz, spre alte localităţi)

c) lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a ecusoanelor pentru transportul alternativ;

d) lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a asigurării de răspundere civilă auto, asigurării pentru persoane şi bunurile acestora, ecusonului de transport alternativ şi copiei conforme a autorizaţiei pentru transport alternativ (aceste documente trebuie avute în plus faţă de cele prevăzute de legislaţia rutieră)

e) solicitarea către pasager a plăţii unei alte sume de bani în schimbul activităţii de transport efectuate

f) neinformarea în termen de 24 de ore a operatorului de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informaţii referitoare la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitală

g) efectuarea cursei cu un autoturism neînscris pe platforma digitală

h)efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

În cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la articolul 34 literele b şi f, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru 6 luni.

Articolul 34, litera b vizează efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (4)(operatorul de transport alternativ are dreptul să efectueze transport alternativ cu autoturismul pentru care s-a emis copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ: a) permanent, în interiorul localităţii unde îşi are sediul sau domiciliul sau în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, după caz; b) ocazional, cu plecare din localitatea unde îşi are sediul sau domiciliul sau din regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, după caz, spre alte localităţi).

Articolul 34, litera f se referă la efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *