Skip to content
Politică

Încă un lot de funcționari publici luați în vizor de ANI

Prin intermediul unui comunicat de presă, ANI transmite că a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a șase funcționari publici, ca urmare a deținerii simultane de funcții, contrar prevederilor legale.

Redăm comunicatul:

„Incompatibilitate – 6 funcționari publici

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a șase funcționari publici, ca urmare a deținerii simultane de funcții, contrar prevederilor legale.
Lista nominală a celor șase funcționari publici în cazul cărora Agenția a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților:
1.

IONESCU VICTOR
Inspector de muncă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă București
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 martie 2011 – 13 mai 2014, întrucât a deținut, simultan cu funcția publică de inspector de muncă în cadrul I.T.M. București, și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul a trei societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
2.
AGACHE MARIA
Consilier la Compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul Consiliului Județean Galați
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 septembrie 2010 – 13 septembrie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcţia publică de consilier la Compartimentul Buget-Contabilitate din cadrul Consiliului Județean Galați, și funcția de economist în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – Serviciul Regional Apă Galați, încălcând, astfel, dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

3.
PANDELE GINA
Referent în cadrul Primăriei I.C. Brătianu, Județul Tulcea
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 mai 2012 – 02 august 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcţia publică de referent în cadrul Primăriei I.C. Brătianu, și funcția de contabil în cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă”, Jud. Tulcea, încălcând, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea 161/2003.

4.
RUSU LUMINIȚA
Ofițer principal la Biroul Educație din cadrul Penitenciarul Focșani, Județul Vrancea
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 februarie 2012 – 30 aprilie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcţia publică cu statut special de ofițer principal la Biroul Educație din cadrul Penitenciarul Focșani, și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Fundației „Școala Română de Afaceri” a Camerelor de Comerț și Industrie, Filiala Vrancea, încălcând, astfel, dispozițiile art. 51 din Legea nr. 293/2004, coroborate cu dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea 161/2003.
5.
UNGUREANU MARIA DOINA
Secretar al Oraşului Topoloveni, Judeţul Argeş
S-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării funcţiei publice de conducere de Secretar al Oraşului Topoloveni, a fost mandatată de două persoane fizice să efectueze, într-un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Topoloveni, acte care au legătură cu funcţia publică pe care o exercită, încălcând, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003.
6.
SINDREȘTEAN AUREL
Consilier local în cadrul Consiliului Local Tăuții Măgherăuș, Județul Maramureș
S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 – 28 septembrie 2012, întrucât a deținut, simultan cu funcţia publică de referent superior la Serviciul Disciplină în Construcții din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, Județul Maramureș, și funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Tăuții Măgherăuș, încãlcând, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) și art. 97 alin. (2), lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SINDREȘTEAN AUREL nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

· art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”;
· art. 94, alin. (4) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită”;
· art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici […] pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici […] pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;
· art. 97, alin. (2), lit. a) și b) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales; până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit”;
· art. 51 din Legea nr. 293/2004, potrivit căruia „Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în alte domenii din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului”.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE”, se arată în comunicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *