Skip to content
Politică

Iniţiativă legislativă USR pentru prevenirea regimului dictatorial: desfiinţarea organizaţiilor cu caracter comunist

USR a depus la Senat un proiect legislativ care prevede închisoare până la zece ani pentru promovarea ideilor şi doctrinelor comuniste. De asemenea, iniţiativa prevede desfiinţarea de drept a organizaţiilor cu caracter comunist.

„Pentru prevenirea instaurării regimului dictatorial comunist şi combaterea incitării la ură, la discriminare şi violenţă pe motiv de diferenţă de clasă socială prezenta lege reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist”, prevede articolul 1 din Propunerea legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter communist.

Iniţiativa prevede următoarele sancţiuni:

„Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei la zece ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter comunist, aderarea la un astfel de grup sau sprijinirea, sub orice formă a vreunei asocieri de acest fel.

Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin 1, dacă denunţă autorităţilor organizaţia, înainte ca aceasta să fi fost descoperită şi să se fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile care intră în scopul grupului.
Dacă persoana care a săvârşit una dintre faptele prevăzute înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracţional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate”, potrivit actului normativ.

De asemenea, confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspunderii de simboluri comuniste se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la trei ani şi interzicerea unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea în public a simbolurilor comuniste.

Şi distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale comuniste constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la cinci ani.

Potrivit proiectului legislativ, nu constituie infracţiune fapta prevăzută dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unei chestiuni în interes public.

USR propune pedeapsa cu şase luni până la trei ani de închisoare sau sancţionarea cu o amendă pentru negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a crimelor comunismului ori a efectelor acestuia.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, toate organizaţiile cu caracter comunist, se vor desfiinţa de drept.

USR explică în propunerea legislativă următorii termeni: „prin organizaţie cu caracter comunist se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor comuniste, precum ura şi violenţa pe motive de diferenţă de clasă socială, politică de exterminare socială. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără peronalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990.Prin simboluri comuniste se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a”.

Iniţiatorii proiectului de lege susţin că, pentru poporul român, comunismul a însemnat tortură şi persecuţie.

„Acest regim criminal a preluat controlul total asupra vieţii economice, sociale, politice, culturale a ţării, fiind incompatibil cu principiile democratice ale statului de drept. Pentru poporul român, comunismul a însemnat mii de victime, tortură, persecuţia minorităţilor etnice, religioase, culturale, ori a minorităţilor sexuale, reprimarea mişcărilor studenţeşti, muncitoreşti, şi a desidenţilor politici, etc. Ilegalităţile comise în acea perioadă sunt comparabile cu cele săvârşite s regimurile fasciste şi legionare, motiv pentru care este necesară interzicerea faptelor de propagare a doctrinelor şi ideologiilor comuniste, precum şi constituirea organizaţiilor de tip comunist, deopotrivă cu cele fasciste, legionare, rasiste şi xenofobe. Deşi Constituţia şi legile în vigoare recunosc şi garantează drepturile şi libertăţile democratice, societatea românească are nevoie de o protecţie sporită asupra unor eventuale abuzuri de tip comunist şi garanţii multiple privind împiedicarea reinstaurării regimului totalitar comunist. Pentru a înlătura orice asemenea posibilitate şi a realiza voinţa cetăţenilor români, propunem adoptarea prezentei legi”, potrivit expunerii de motive.

Senatul este prima Cameră sesizată în acest sens.

2 comentarii la “Iniţiativă legislativă USR pentru prevenirea regimului dictatorial: desfiinţarea organizaţiilor cu caracter comunist

  1. Pai…primii trebuie sa va autodesfiintati voi USR ! Sunteti neomarxisti, adepti ai violentei in strada, aplicati exact perceptele minciunii repetate la infinit, etc, etc, etc !

  2. Luptatorii anticomunisti romani nu pot fi reabilitati, n-au merite de eroi daca anticomunismul lor a fost de pe pozitiile fascismului romanesc, al unui anticomunism NEDEMOCRATIC, DISCRIMINATOR , INUMAN. Ideologia fascista, inclusiv si cea anticomunista, a fost condamnata si interzisa in totalitate de Tribunalul international de la Nurenberg. Ideile comuniste despre echitatea sociala, egalitate etc. le gasim in folclorul popoarelor lumii, in Biblie, in lucrarile socialistilor-utopisti etc. – ele nu pot fi condamnate si n-au fost niciodata interzise – a nu se confunda cu condamarea regimurilor dictatoriale comuniste. In prezent in Europa exista partide de stanga cu idei socialiste si comuniste – din Internationala Socialista, precum si partide de dreapta cu idei anticomuniste – toate avand drepturi egale, toate obligate sa respecte drepturile omului, principiile si valorile democratice europene. Nu e corect ca interdictiile aplicate LEGAL ideologiei fasciste sa fie aplicate ideilor socialiste si comuniste etc.. Nu se poate pune semnul egalitatii intre fascism si comunism. Legislatia europeana interzice DISCRIMINAREA unei persoane, grup, partid etc. in baza unor motive legate de idei, concepte, platforme de idei, optiuni, apartenta la un partid, simpatii si antipatii electorale etc.. Daca o lege a Romaniei intra in contradictie cu legislatia europeana – ea automat devine nula.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *