Skip to content
Economie

INP a prelungit perioada de depunere de proiecte în cadrul subprogramelor dedicate Timişoarei şi Roşiei Montane, finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice

news.ro

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă prelungirea cu două săptămâni a perioadei de depunere a proiectelor în cadrul subprogramelor tematice, pentru a permite soluţionarea tuturor solicitărilor de clarificări sosite şi pentru a da timp potenţialilor beneficiari ai finanţării să reacţioneze în consecinţă. Noul termen limită este 15 februarie, ora 16.00.

Prelungirea perioadei de depunere se aplică doar pentru subprogramele Timişoara, Capitală Europeană a Culturii şi Roşia Montană, Patrimoniu Mondial în Pericol.

Pentru subprogramele Intervenţii de urgenţă şi Proiectare rămâne valabil termenul limită de 1 februarie 2022.

Sesiunea curentă a Apelului de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice a fost lansată la data de 11 octombrie 2021 şi este deschisă până la 1 februarie 2022, ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare pentru Subprogramele Intervenţii urgenţă, Proiectare – , respectiv până la 15 februarie, ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea cererilor de finanţare pentru Subprogramele Roşia Montană şi Timişoara.

O finanţare totală în valoare de 5.000.000 lei este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele patru categorii, şi anume: 1) intervenţii de urgenţă (1.500.000 lei), 2) pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1.000.000 lei); 3) Roşia Montană, patrimoniu mondial în pericol – lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (1.000.000 lei), respectiv 4) Timişoara, Capitală Europeană a Culturii – lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (1.000.000 lei).

Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI, pentru 2022 sunt punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol; angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice şi contribuţia la programe naţionale şi europene dedicate patrimoniului cultural. Prin urmare, primele două apeluri – intervenţii de urgenţă şi proiectare (elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru restaurare) – au adresabilitate naţională, în timp ce apelurile tematice vin să sprijine eforturile de recuperare şi punere în valoare a patrimoniului construit, în contextul unor proiecte mai ample de promovare şi de dezvoltare locală prin intermediul patrimoniului cultural.

Peste 60 de proiecte au beneficiat în ultimii doi ani de finanţare prin sumele strânse din contribuţiile la Timbrul Monumentelor Istorice. O categorie importantă o reprezintă proiectele de elaborare a documentaţiei tehnico-economice necesară pentru intervenţii de restaurare ulterioare. Pentru beneficiarii subprogramului Proiectare, finanţarea TMI a însemnat un sprijin esenţial pentru elaborarea şi avizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.) – o precondiţie pentru accesarea, în perioada imediat următoare, a unor fonduri mai consistente, dedicate restaurării monumentelor istorice (prin fonduri UE, naţionale, regionale etc).

Fiecare subprogram al Apelului 1/2022 are condiţii specifice de eligibilitate şi vă invităm să consultaţi pagina www.patrimoniu.ro/timbru pentru studierea documentaţiei aferente înscrierii cu proiecte şi a criteriilor pentru acordarea finanţării.

Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este de 200.000 Lei pentru sub-programul Intervenţii de urgenţă (IU); 140.000 lei pentru sup-programul Proiectare; 100.000 Lei pentru sup-programul Roşia Montană, patrimoniu mondial în pericol, respectiv 100.000 Lei pentru sup-programul Timişoara, Capitală Europeană a Culturii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *