Skip to content
Politică

Iohannis a promulgat legea prin care pot fi încheiate contracte de concesiune pentru activităţi sanitar-veterinare în exploataţiile nonprofesionale

Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi legea prin care pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare, precum şi a altor activităţi prevăzute în programele naţionale, direcţiile sanitar-veterinare încheie contracte de concesiune pe o perioadă de 4 ani sau pot angaja personal propriu.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2020.

Principalele intervenţii legislative vizează stabilirea cadrului legislativ primar pentru contractarea activităţilor sanitar-veterinare de interes general, rezervat a fi realizate în cadrul profesiei de medic veterinar, de către medicii veterinari de liberă practică, stabilirea condiţiilor specifice pentru atribuirea, derularea şi încetarea contractelor care au ca obiect aceste activităţi sanitar-veterinare publice, precum şi stabilirea condiţiilor specifice pentru decontarea acestora.

Pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie contracte de concesiune pe o durată de 4 ani cu medicii veterinari organizaţi în condiţiile legii sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii”, arată actul normativ promulgat de către şeful statului.

De asemenea, pentru atribuirea contractelor, prin ordin al preşedintelui Autorităţii sunt stabilite circumscripţiile sanitar-veterinare pentru care urmează a fi declanşată procedura de atribuire, la propunerea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin arondarea teritoriilor administrative ale comunelor şi oraşelor identificate în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităţilor administrativ-teritoriale, astfel încât fiecare circumscripţie să cuprindă exploataţii nonprofesionale pe o rază de maximum 30 km şi un număr minim de animale ce atinge 300 de unităţi vită mare, denumite în continuare U.V.M., respectiv lista circumscripţiilor sanitar-veterinare, pentru care există contracte de concesiune şi/sau de prestări servicii în executare.

Concesionarii activităţilor, care asigură prin unităţile medicale veterinare prevăzute la pct. 35 din Anexa nr. 1 un program zilnic de 8 ore pentru proprietarii animalelor din exploataţiile nonprofesionale din circumscripţia sanitar-veterinară contractată, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a sărbătorilor legale, primesc lunar, pentru fiecare contract, pe perioada de derulare a acestuia, suma de 10.000 lei, din bugetul Autorităţii, scutită de TVA, pentru transportul probelor, ridicarea produselor şi tipizatelor necesare, instruirea şi formarea profesională aferentă activităţilor contractate, consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informaţiilor privind lanţul alimentar, bunăstarea şi condiţiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă, precum şi pentru inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării”, mai indică sursa citată.

Senatul a adoptat proiectul pe 2 septembrie, iar votul decizional al Camerei Deputaţilor a fost dat pe 24 noiembrie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *