Skip to content
Educație

Mai multe consorţii universitare importante susţin modificările la noile legi ale educaţiei

facebook

Mai multe consorţii universitare importante din România susţin modificările aflate în dezbatere la noile legi ale educaţiei.

Consorțiul Universităților pentru Stiintele Vieții susține interesele a peste 27.000 studenți care vor asigura securitatea si siguranța alimentară a României! Consorțiul Universităților pentru Stiintele Vietii sustine necesitatea schimbărilor propuse în pachetul legislativ pus în dezbatere publică de către Ministerul Educației – o soluție pentru educația în domeniul agriculturii și dezvoltării durabile!

La întâlnirea cu Premierul Romaniei, în mod unanim, președinții tuturor consorțiilor universitare au fost de acord asupra necesității schimbărilor în sistemul de învățământ universitar și asupra susținerii pachetului legislativ pus în dezbatere, un proiect extrem de important pentru viitorul invatamantului universitar din România”, se arată într-un comunicat de presă remis PSNews.

Reprezentanţii universităţilor îşi mențin punctul de vedere cu privire la temele agreate în urmă cu o săptămână, în data de 25 iulie:

 1. Consolidarea conectării universităților la mediul socioeconomic;
 2. Susținerea conectării universităților românești la mediul academic internațional; în universitățile din consorțiu învață aproape 2.000 de studenți străini provenind din peste 40 țări;
 3. Susținerea excelenței și performanței universităților românești;
 4. Susținerea echității și a sprijinului acordat studenților;
 5. Susținerea eticii și deontologiei universitare;
 6. Consolidarea autonomiei universitare și eliminarea birocrației, în paralel cu creșterea responsabilității universităților;
 7. Susținerea programului de digitalizare a universităților românești;
 8. Aspecte legate de statutul cadrului didactic universitar;
 9. Susținerea învățământului superior medical;
 10. Reglementarea la nivel de lege a valorilor învățământului universitar.

Am formulat la întâlnirea cu Premierul României și ministrul educației propuneri importante care speram să se regasească în pachetul legislativ:

 1. Includerea în proiectul Legii Învățământului Superior a unor aspecte care să susțină dezvoltarea stațiunilor didactice și de cercetaredezvoltare;
 2. Implicarea universităților de științe agronomice și medină veterinară în dezvoltarea strategiilor naționale în domeniul Securității și siguranței alimentare, precum și in domeniul prevenirii și combaterii secetei;
 3. Susținerea finanțării cercetării aplicative și a transferului tehnologic;
 4. Finantarea diferențiată, pe domenii prioritare, pentru a asigura dezvoltarea economică echilibrată și sustenabilă a României.
 5. Reprezentarea echilibrată a universităților în comisii naționale, pe domenii și zone geografice, pentru a asigura dezvoltarea tuturor domeniilor și a tuturor zonelor geografice, prioritar a celor slab dezvoltate.

Proiectele noilor legi ale educației, care pun în aplicare Proiectul ,,România Educată”, promovează un învățământ compatibil cu cel internațional și susțin universitățile românești pentru a avea o autonomie universitară în adevaratul sens al cuvântului.

Cadrul legislativ propus abordează învățământul universitar românesc în ansamblul lui și stabilește, pe de o parte, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare a României, pașii care trebuie urmați de universitățile românești, iar pe de altă parte, consolideaza componenta financiară pentru implementarea acestor propuneri.

Consorțiul Universitatilor pentru Stiințele Vieții susține menținerea mecanismului de finatare prevazut in proiectul Legii Invatamantului Superior, ca fiind unul apt sa asigure desfasurarea unui invatamant în condiții de echitate și performanță pentru toate universitațile din România. Investind în EDUCAȚIE investim în viitorul nostru pentru o viată sustenabilă”, precizează sursa citată.

Şi Asociaţia Alianţa Universitară G6-UMF constituită din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş şi Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, este pentru modificarea legilor educaţiei.

“Din perspectiva Alianţei G6-UMF, actualul proiect al Legii învăţământului superior aflat în dezbatere publică este un proiect de lege capabil să rezolve numeroase probleme existente în acest moment în învăţământul superior, atât la nivel general cât şi la nivelul învăţământului superior medical”, precizează asociaţia într-un comunicat.

Principalele elemente de progres regăsite în aceste proiect, în opinia G6-UMF sunt:

– Întărirea autonomiei universitare şi acordarea unei dimensiuni financiare suplimentare necesară – Alianţa G6-UMF îşi doreşte să aibă mecanismele legale de a-şi gestiona resursele pe care le are, în condiţiile legii, dar cu flexibilitate şi eficienţă crescută şi de a-şi face propria politică de dezvoltare, care să nu fie blocată artificial de Legea bugetului de stat pentru veniturile proprii pe care fiecare universitate le obţine.

– Flexibilizarea carierei didactice şi deschiderea acesteia pentru tinerii absolvenţi, prin eliminarea criteriului de doctorat pentru funcţia de asistent universitar – cariera academică în domeniul medico-farmaceutic este intricată cu cea profesională de medic/farmacist, particularitate care în prezent face dificilă accederea la titlul de doctor dar şi derularea în paralel, a studiilor doctorale şi a rezidenţiatului.

– Acordarea universităţilor a dreptului de a acorda titlul de doctor – considerăm că Alianţa G6-UMF a implementat mecanismele necesare de a-şi asuma responsabilitatea unui asemenea demers.

– O politică mai flexibilă a păstrării în sistemul de învăţământ a personalului didactic cu experienţă, în acord cu nevoile fiecărei universităţi.

Alianţa G6-UMF apreciază în mod deosebit faptul că toate propunerile făcute de aceasta în perioada de redactare a legii, privitoare la învăţământul medical superior au fost acceptate, ele reflectând, după mai multe dezbateri, poziţia principalelor universităţi care pregătesc medici şi farmacişti.

Considerăm că subiectul finanţării universităţilor nu trebuie abordat doar prin prisma numărului de studenţi existent într-o universitate sau prin prisma calităţii de excelenţă a unei universităţi. Regăsim excelenţa şi în universităţile tehnice sau medicale, ambele fiind la baza unora dintre domeniile prioritare de dezvoltare ale României, chiar dacă acestea, prin specificul lor de studiu, se clasifică într-o nişă de domeniu mai îngustă cum, la fel de importante sunt şi alte două aspecte: importanţa socială a profesiilor pe care acestea le pregătesc şi, mai ales, angajabilitatea.

Considerăm că trebuie să apreciem nu doar legalitatea dar şi eficienţa modului de cheltuire a banului public şi să păstrăm un echilibru potrivit

între profesiile care aduc beneficii societăţii indirect, pe termen lung cu cele care aduc imediat plusvaloare, ambele categorii fiind la fel de importante. Gradul mare de angajabilitate al absolvenţilor universităţilor din Alianţa G6-UMF, de peste 98% credem că justifică cel puţin la fel de mult ca alte argumente, de natură cantitativă, finanţarea diferenţiată. Pe de altă parte, cheltuielile de şcolarizare în domeniul medico-farmaceutic (prin specificul de organizare a învăţământului pe grupe mici, infrastructura specifică şi nevoia permanentă de tehnologii moderne, etc) sunt semnificativ mai mari, prin comparaţie cu cele mai multe programe de studii.

În concluzie, considerăm acest proiect de lege ca fiind unul modern şi flexibil, pe care Alianţa G6-UMF îl susţine şi avem convingerea că din dezbaterile şi propunerile care sunt în derulare, anumite aspecte de nuanţă legislativă pot fi încă îmbunătăţite în această fază de dezbatere publică”, se arată în comunicat.

Asociaţia Alianţa Universitară G6-UMF reprezintă o parte importantă a mediului academic românesc, şcolarizând în cele 6 universităţi de medicină şi farmacie tradiţionale un număr de 51.599 studenţi. Dintre aceştia 10.725 sunt studenţi internaţionali, cifră care reflectă dimensiunea internaţională a universităţilor, în condiţiile în care în România, cei mai mulţi studenţi internaţionali, care provin din peste 70 de ţări, studiază la programele de studii medico-farmaceutice. Dacă la aceste cifre adăugăm şi cei aproape 25.000 rezidenţii care parcurg programele de pregătire postuniversitară specifică profesiei medicale, sub coordonarea universităţilor, considerăm că Alianţa G6-UMF reprezintă interesul de formare universitară şi postuniversitară a peste 76.000 de tineri. Este cunoscută şi recunoscută în întreaga lume calitatea formării profesionale în aceste universităţi, în Germania, de pildă, absolvenţii români reprezentând cea mai mare comunitate de medici străini din ţară, situaţie care ne obligă să ne dorim calitate în învăţământul superior pentru a ne păstra competitivitatea la nivel internaţional.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *