Skip to content
Politică

„Manifest pentru Moldova”. Cozmanciuc se bate pentru autostrăzi

Mugur Cozmanciuc

Deputatul Mugur Cozmanciuc (președintele PNL Neamț), miercuri, într-o postare pe pagina personală de Facebook, a făcut anunțul potrivit căruia numele acestuia se află printre semnatarii ”Manifest pentru Moldova”, prin care se cere alocarea sumei de 15.200 mii lei destinată actualizării studiilor pentru Autostrada Iaşi-Tg.Mureş, alocarea a 100.000 mii lei pentru finalizarea modernizării DN 15 Bacău – Piatra Neamţ și suplimentarea cu suma de 4.161,1 mii lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii Conservarea, restaurarea şi protecţia clădirii ”Casei Celibidache” în vederea valorificării patrimoniului cultural, Municipiul Roman, Judeţul Neamţ

”Ca președinte al #PNLNeamț am semnat și eu „MANIFEST PENTRU MOLDOVA” prin care am cerut alocarea sumei de 15.200 mii lei destinată actualizării studiilor pentru Autostrada Iaşi-Tg.Mureş, alocarea a 100.000 mii lei pentru finalizarea modernizării DN 15 Bacău – Piatra Neamţ și suplimentarea cu suma de 4.161,1 mii lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii Conservarea, restaurarea şi protecţia clădirii ”Casei Celibidache” în vederea valorificării patrimoniului cultural, Municipiul Roman, Judeţul Neamţ.

#MANIFESTPENTRUMOLDOVA AL PREŞEDINŢILOR FILIALELOR PNL DIN JUDEŢELE MOLDOVEI ADRESAT PRIM-MINISTRULUI MIHAI TUDOSE – poziţia comună a preşedinţilor filialelor PNL din judeţele Moldovei ca urmare a proiectului Legii Bugetului de stat pe 2018, adoptat de Guvernul României şi transmis spre dezbatere Parlamentului.

Manifest pentru Moldova

Adresat: Domnului Mihai Tudose, Prim-Ministrul României

În atenţia:

Domnului Nicolae-Liviu Dragnea, Preşedintele Camerei Deputaţilor României

Domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, Preşedintele Senatului României

Noi, preşedinţii filialelor Partidului Naţional Liberal din cele şase judeţe ale Moldovei, în baza mandatului obţinut în urma alegerilor locale şi parlamentare din anul 2016, când peste 300.000 de locuitori ne-au delegat să le reprezentăm interesele la nivel central, în urma unei analize profunde asupra proiectului Legii Bugetului de Stat adoptat de Guvernul României şi propus spre dezbatere Parlamentului, constatăm cu profundă îngrijorare şi mâhnire că judeţele din regiunea Moldovei sunt codaşe în privinţa alocărilor bugetare prevăzute pentru anul 2018.

Având în vedere că Regiunea de N-E este cea mai săracă din Uniunea Europeană, este puternic depopulată din cauza subdezvoltării şi a nivelului scăzut de trai, iar actualul proiect de buget nu face decât să accentueze decalajele între regiuni, să menţină Moldova într-o zonă gri, nefrecventabilă pentru marii investitori, cu un grad vizibil de subdezvoltare, considerăm că se impune o corelare a legii bugetului de stat pentru anul 2018 cu necesităţile regiunii, astfel încât fiecare judeţ din Moldova să primească finanţările necesare.

Ţinând cont de evoluţia dezbaterilor din comisiile de specialitate şi din Comisia de Buget Finanţe, când majoritatea amendamentelor ce prevedeau proiecte vitale pentru dezvoltarea judeţelor Moldovei au fost respinse de către majoritatea PSD-ALDE, vă comunicăm că parlamentarii liberali din judeţele Moldovei nu vor vota Legea Bugetului de stat pe anul 2018 dacă în varianta finală nu se regăsesc bugetate următoarele proiecte:

1. Alocarea sumei de 15.200 mii lei destinată actualizării studiilor pentru Autostrada Iaşi-Tg.Mureş

2. Suplimentarea cu suma de 315764 mii lei pentru realizarea proiectului ‘Varianta de ocolire a Municipiului Iaşi – Etapa I -Varianta Sud’

3. Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 70.000 mii lei, până la acoperirea întregii valori rămase de finanţat – pentru Varianta de ocolire Suceava, judeţul Suceava, pentru a asigura finalizarea în anul 2018 a acestui obiectiv.

4. Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 50.000 mii lei pentru Centura municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava.

5. Alocarea a 100.000 mii lei din suma prevăzută la Anexa 3/24- Cap.5, 1. Programul de modernizare a drumurilor naţionale pentru finalizarea modernizării DN 15 Bacău – Piatra Neamţ.

6. Suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 3/27/ Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale/ Capitol 5000/ Grupa 51 Titlul VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE cu suma de 4.161,1 mii lei, pentru realizarea obiectivului de investiţii Conservarea, restaurarea şi protecţia clădirii ‘Casei Celibidache’ în vederea valorificării patrimoniului cultural, Municipiul Roman, Judeţul Neamţ

7. Suplimentarea sumelor pentru Dotarea unităţilor sanitare cu aparatură medicală, echipamente şi mijloace de transport sanitar specifice (ambulanţe, autosanitare, etc.) cu suma de 11.850 mii lei pentru dotarea Serviciului de Ambulanţa Bacău cu 30 de ambulanţe tip B1/B2

8. Suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3 / 26/ Ministerul Sănătăţii/ Proiectul 1. Finanţarea dezvoltării şi modernizarea infrastructurii sanitare cu suma de 230 mii lei pentru lucrări de reparaţii capitale la sediul judeţean de ambulanţă Bacău, Judeţul Bacău.

9. Alocarea sumei de 140.000,00 mii lei, pentru modernizarea DN28B Tîrgu Frumos-Botoşani

10. Alocarea sumei de 23.000,00 mii lei pentru obiectivul ‘Consolidarea şi restaurarea Teatrului Mihai Eminescu din Municipiul Botoşani’, judeţul Botoşani

11. Alocarea sumei de 40.000 mii lei pentru construirea obiectivului ‘Varianta de ocolire Huşi’, din care 2.000 mii lei credite bugetare şi 38.000 lei credite de angajament.

12. Alocarea sumei de 68.702 mii lei, aferentă finanţării naţionale şi cheltuielilor neeligibile ale proiectului ‘Varianta de ocolire Bârlad’, din ‘credite bugetare’, nu ‘credite de angajament’

Solicitarea noastră privind suplimentarea investiţiilor guvernamentale în judeţele din regiunea Moldovei este un demers de menţinere a echilibrului în societate, de estompare a discriminărilor sociale şi în totală armonie cu prevederile:

Articolului 4 din Constituţia României, privind ‘Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni’:

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

ARTICOLUL 135 din Constituţia Romaniei, privind ‘Economia’:

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;

b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;

c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;

e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;

f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene.

Rezoluţiei ‘Moldova Contează’, adoptată pe 21 octombrie 2017, la Iaşi, în cadrul Forumului Administraţiei Publice Locale, când peste 450 de aleşi locali şi naţionali liberali din judeţele Moldovei au decis o susţinere reciprocă pentru atragerea investiţiilor guvernamentale în zona Moldovei;

Rezoluţiei Ligii Aleşilor Locali ai PNL privind aniversarea Centenarului Marii Uniri, adoptată la 25 noiembrie, la Cluj-Napoca, privind susţinerea construirii ‘Autostrăzilor Unirii’, Iaşi – Târgu Mureş şi Sibiu – Piteşti, care leagă provinciile istorice româneşti, ca semn al unităţii, continuităţii şi a respectului faţă de înaintaşii noştri, făuritori ai reîntregirii neamului românesc.

Gheorghe Flutur – Preşedinte PNL Suceava

Costel Alexe – Preşedinte PNL Iaşi

Ionel Palăr – Preşedinte PNL Bacău

Mugur Cozmanciuc – Preşedinte PNL Neamţ

Costel Şoptică- Preşedinte PNL Botoşani

Nelu Tătaru- Preşedinte PNL Vaslui”, scrie acesta pe pagina lui de Facebook.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *