Skip to content
Politică

Mesajul Patriarhului Daniel pentru români, cu ocazia Zilei Naționale

Patriarhul României Daniel a trimis un mesaj pentru toți românii cu ocazia Zilei Naționale. PF Daniel cheamă la unitate națională: „Toţi cetăţenii României, instituţiile statului şi cultele religioase avem datoria să păstrăm şi să cultivăm darul unităţii naţionale ca fiind un simbol al demnităţii poporului, obţinut cu multe jertfe de vieţi omeneşti şi multe eforturi spirituale şi materiale.”

„Pentru toate binefacerile Marii Unirii, aducem astăzi mulţumire lui Dumnezeu Cel preaslăvit în Sfânta Treime şi pomenim cu recunoştinţă pe toţi eroii români care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român. Este semnificativ faptul că Sfânta Treime este hramul catedralelor din marile oraşele transilvănene care au militat pentru Unire: Sibiu, Blaj, Alba-Iulia şi Arad, deoarece Sfânta Treime devenise simbolul dorinţei de unitate într-un singur stat al celor trei mari provincii româneşti: Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. Astăzi, toţi cetăţenii României, toate instituţiile statului şi toate cultele religioase avem datoria să păstrăm şi să cultivăm darul unităţii naţionale ca fiind un simbol al demnităţii poporului român, obţinut cu multe jertfe de vieţi omeneşti şi multe eforturi spirituale şi materiale, spre binele României şi bucuria românilor de pretutindeni”, spune PF Daniel în mesajul trimis cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

Patriarhul mai spune că Biserica Ortodoxă Română a sprijinit Marea Unire, fiind împreună cu poporul în toate eforturile sale de cultivare a conştiinţei naţionale şi de afirmare a dorinţei de unitate naţională, în toate provinciile româneşti, dar mai ales în Transilvania, Basarabia şi Bucovina.

Biserica a fost activă în lucrarea de unire, implicându-se în realizarea acestui ideal prin ierarhi cărturari, preoţi şi diaconi patrioţi, profesori de teologie şi studenţi în teologie, aceştia având talent oratoric, putere de convingere şi de mobilizare, dar şi prin călugări sau călugăriţe care au îngrijit soldaţii răniţi, prin mănăstiri şi parohii care au organizat colecte de bani şi de alimente, toţi împreună încurajând moral şi ajutând material pe luptătorii români pentru libertate şi unitate naţională”, a continuat Patriarhul României, subliniind că slujitorii BOR au participat alături de soldaţii români la Primul Război Mondial.

Patrairahul BOR îşi exprimă în închiere omagiul şi recunoştinţa faţă de cei care au luptat pentru înfăptuirea Marii Uniri.

„La aniversarea a 97 de ani de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, dorim să exprimăm omagiul şi recunoştinţa cuvenite tuturor făuritorilor actului măreţ al istoriei noastre pentru care au luptat moşii şi strămoşii noştri, ştiind că unirea tuturor provinciilor româneşti într-un stat român unitar a fost încoronarea multor eforturi jertfelnice, spirituale şi materiale, de afirmare a conştiinţei naţionale şi a dorinţei de unitate naţională”, spune Patriarhul în încheierea mesajului de 1 Decembrie.

Marţi, de Ziua Naţională a României, potrivit tradiţiei bisericeşti şi hotărârii Sfântului Sinod, în catedralele eparhiale, bisericile parohiale şi mănăstireşti din ţară şi străinătate, precum şi în paraclisele şcolilor de teologie ortodoxă, la Sfânta Liturghie vor fi pomeniţi eroii neamului românesc care acum 97 de ani au înfăptuit unitatea naţională a românilor şi va fi oficiată slujba de Te Deum.

La Catedrala patriarhală, Te Deum-ul de Ziua Naţională a României va fi oficiat, după Sfânta Liturghie, de la ora 12.00, potrivit dcnews.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *