Skip to content
Economie

Mihaela Călugăreanu, președintele ANAF, bilanț la final de mandat: „Am convingerea că aceste lucruri vor continua în același sens!”

Inquam Photos / Octav Ganea

Mihaela Călugăreanu pleacă din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Într-un comunicat de presă remis PS News, marți, Mihaela Călugăreanu face public un raport cu realizările pe care le-a avut din poziția de președinte al ANAF, printre acestea regăsindu-se și „consolidarea relațiilor de cooperare internaționale ale ANAF și OECD, IOTA, FMI, FAD, COM și dezvoltarea unor noi perspective, care au adus un plus de valoare și expertiză din punct de vedere al bunelor practici în materie, contribuind totodată la consacrarea imaginii și expertizei administrației fiscale din România”.

„La finalul mandatului meu de președinte al ANAF, doresc să vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la reformele instituției!

1. Startul acestor reforme au sprijinit procesul de colectare a veniturilor bugetului general consolidat, asigurând resursele necesare funcționării statului român și vor conduce în continuare la eficientizarea colectării veniturilor bugetare.
Veniturile bugetare colectate în anul 2019 au fost în sumă de 271,64 mld. lei, în anul 2020 au fost în sumă de 263,59 mld lei, în anul 2021 au fost în sumă de 311,11 mld. lei, iar în trimestrul I 2022 s-au colectat 82,66 mld. lei. Ponderea veniturilor în PIB a crescut cu 1,1 p.p. în anul 2021 față de 2020 și cu 0,5 p.p. în trimestrul I 2022.
În perioada 2019 – 31 martie 2022 au fost soluționate un număr total de 290.340 de deconturi cu opțiune de rambursare, suma restituită fiind de peste 69 mld. lei.

2. Adoptarea unui pachet integrat de măsuri privind eficiența activității de administrare fiscală.
Au fost astfel stabilite linii de acțiune clare și măsuri concrete care au condus la obținerea unor rezultate importante, acestea fiind definite prin documente strategice precum: Strategia ANAF 2021-2024, Strategia digitală 2021-2025, Planul Operațional de Recuperare a Veniturilor; Planul de comunicare, Programul de prevenire și combatere a evaziunii fiscale, Planul de ocupare a posturilor, Planul de implementare al PNRR la nivelul Agenției, Planul de reformă 2022-2025, etc.

3. Asigurarea celei mai importante surse de finanțare nerambursabilă de care instituția a beneficiat de când a fost înființată, suma de 356 mil euro din PNRR destinată implementării unor reforme esențiale. ANAF trebuie să realizeze un număr de 26 ținte și jaloane. 3 dintre acestea au fost deja atinse în avans.

4. Elaborarea planului de implementare a PNRR pentru perioada 2021 – 2026, document esențial asigurării succesului implementării. Acesta prevede reformele, proiecte și indicatorii de evaluare a gradului de îndeplinire a obiectivelor.

5. Accelerarea procesului de informatizare.
 peste 580.000 de case de marcat deja conectate;
 implementarea SAF-T;
 operaționalizarea facturii electronice;
 extinderea plăților prin ghișeul.ro;
 implementarea identificării vizuale on-line pentru înregistrarea în SPV. Peste 64.000 de conturi create pe această cale;
 dezvoltarea call-center-ului prin introducerea unui număr unic la nivel național;
 implementarea deplină a conceptului de ”self- sevice”;
 modernizarea modului de acordare a asistenței prin implementarea unor sisteme moderne de comunicare (ex. chat);
 digitalizarea unui număr de 52 formulare și declarații;
 implementarea popririi electronice;
 dezvoltarea sistemului RO e-Transport;

6. Soluționarea provocărilor determinate de criza sanitară atât din perspectiva contribuabililor, a mediului de afaceri, cât și a anagajaților ANAF.
 Rambursări cu control ulterior;
 Eșalonări simplificate la plata impozitelor și taxelor. Au fost acordate 79614 de eșalonări pentru 14.144 mil lei;
 Orientarea masivă a interacțiunii dintre contribuabili și ANAF către mediul digital;
 Asigurarea activității de muncă la domiciliu și accesarea bazelor de date de la distanță de către angajați;
 Implementarea semnăturii electronice calificate în interiorul Agenției.

7. Consolidarea transparenței și comunicării atât în interiorul Agenției cât și cu stakeholderii externi.
 Consiliul Consultativ și Panelul Tehnic Consultativ cu rolul de a sprijini procesul decizional și organizațional și de a asigura un dialog eficient cu reprezentanții contribuabililor. Aceste structuri asigură un mecanism formal și structurat cu mediul de afaceri, organismele profesionale și mediul academic. În perioada 2019 – 2022 au avut loc 8 reuniuni ale Consiliului Consultativ și 4 reuniuni ale Panelului Tehnic Consultativ;
 Transparentizarea Procedurii de lucru a organelor de inspecție fiscală cu privire la întocmirea, avizarea și aprobarea Raportului de inspecție fiscală. Scopul principal este de a crea un instrument în plus pentru medierea divergențelor ce apar pe parcursul inspecțiilor fiscale, pentru creșterea calității actului de inspecție fiscală și, implicit, responsabilizarea angajaților care activeaza în acest domeniu;
 Participarea la 12 conferițe și 4 emisiuni televizate.

8. ANAF – un partener credibil și respectat în plan internațional.
 Consolidarea relațiilor de cooperare internaționale ale ANAF și OECD, IOTA, FMI, FAD, COM și dezvoltarea unor noi perspective au adus un plus de valoare și expertiză din punct de vedere al bunelor practici în materie, contribuind totodată la consacrarea imaginii și expertizei administrației fiscale din România;
 ANAF a participat în anul 2019 – 2022 un număr de 1.419 evenimente în format fizic și online, dintre care un număr de 750 de evenimente organizate în format fizic, 669 de evenimente organizate online;
 ANAF a beneficiat de 9 misiuni de asistență tehnică externă de specialitate.

9. Sprijinirea conformării voluntare, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
 Stimularea conformării fiscale voluntare prin identificarea timpurie a riscurilor de neconformare, sens în care a fost creată structura de management a riscului;
 Implementarea desk-auditului prin dezvoltarea componentei de control ce vizează verificarea documentară. La data de 31.03.2022 au fost finalizate 11.050 acțiuni de control fiind stabilite suplimentar sume de peste 553 mil. lei;
 Deplasarea interesului organelor de control fiscal de la controale de lungă durată care implică deplasarea inspectorilor la sediul contribuabililor către desk-audit;
 Atribuirea unui rol fiscal mai accentuat organelor de control antifraudă fiscală în sensul că acestea pot emite decizii de impunere care pot fi contestate;
 Coordonarea unitară a acțiunilor de control efectuate de AIF și DGAF în scopul evitării controalelor paralele și utilizării eficiente a resurselor agenției;
 În perioada 2019 – 2022 au fost efectuate 80.176 inspecții fiscale în urma cărora au fost stabilite suplimentar obligații în valoare de 15,2 mld lei;
 Dezvoltarea și utilizarea unei metodologii de estimare a decalajului fiscal cu dezagregare pe sectoare economice de activitate ce vizează prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și reducerea GAP aferent TVA;
 Creșterea gradului de conformare la declarare și plată.

10. Asigurarea unui management modern al resursei umane.
 Am creat o platformă instituțională care să asigure perfecționarea permanentă a personalului astfel încât acesta să răspundă reformelor operaționale, cu scopul ca ANAF să devină o administrație fiscală modernă;
 În acest scop au fost încheiate protocoale de colaborare cu Camera Consultanților Fiscali, Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Academia de Studii Economice București;
 Prin Planul de ocupare a posturilor vacante avem în vedere atragerea de tineri absolvenți de învățământ superior de specialitate astfel încât să asigurăm atât întinerirea organizației, dar și un transfer eficient de know-how.
***
Tot ceea ce ANAF a realizat în ultimii ani se datorează:
 consolidării colaborării interinstituționale;
 unui parteneriat sincer și la un nivel înalt de expertiză cu mediul de afaceri, organismele profesionale, mediul academic și societatea civilă;
 unei cooperări valoroase și susținute în plan extern;
 consolidării unei echipe puternice de specialiști și de management de linie în interiorul ANAF.
Am convingerea că aceste lucruri vor continua în același sens!
Vă mulțumesc mult tuturor celor care ați sprijinit și veți sprijini în continuare ANAF!”, se arată în comunicatul remis PS News.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *