Skip to content
Politică

Milioane de lei pentru Registrul Matricol Unic. Portița prin care universitățile pot face mișmașuri EXCLUSIV

myunidays.com
" "

Redacția PSnews.ro continuă joi seria episoadelor despre Registrul Matricol Unic. Dacă miercuri v-am prezentat date generale despre RMU, precum și explicațiile fostului ministru tehnocrat al Educației Adrian Curaj (responsabil cu funcționarea RMU), care s-a plâns de birocrația din sistem, de data aceasta venim cu informații amănunțite – inclusiv cifre – legate de proiectul menit să pună ordine în mediul universitar.

CITIȚI ȘI: Haos: Registrul Matricol Unic, lăsat de izbeliște. Un fost ministru arată vinovatul EXCLUSIV

" "
" "

Discuția cu Adrian Curaj – directorul general al Unității Executive pentru Finanțarea
Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – a avut loc marți. Luni, redacția PSnews.ro trimisese în scris câteva întrebări către echipa din UEFISCDI care se ocupă de funcționarea RMU. Miercuri, am obținut răspunsurile de la biroul de presă al „Echipei RMU” (așa s-au semnat) din UEFISCDI.

Înainte să vi le prezentăm integral, iată principalele idei ce se desprind din ele:

  • dezvoltarea sistemului RMU a costat în jur de 4,2 milioane de lei fără TVA, obținuți din fondurile europene destinate Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU);
  • nu au existat universități sau facultăți care să fi refuzat a furniza date legate de studenți, necesare Registrului Matricul Unic, DAR se pare că nici nu sunt modalități legale prin care asemenea refuzuri să poată fi sancționate;
  • există o portiță prin care universitățile private nou-înființate pot tergiversa punerea la dispoziție către RMU a informațiilor cerute: prelungirea procesului de acreditare (astfel, aceste universități pot prelungi perioada în care NU sunt obligate la transparență);
  • datele de pe site nu sunt la zi (ultimele fiind aferente anului 2015) din cauza volumului mare de muncă pentru introducerea lor pe portalul RMU.

Așa cum vă promiteam, iată întrebările trimise de către redacția PSnews.ro și răspunsurile primite de la echipa RMU:

PSnews: Când estimați că veți finaliza aducerea la zi a datelor despre universități și studenți (la nivelul anului 2017, ținând cont că ultimul an care apare pe site este 2015)?

RMU: În prezent datele privind structura universitară sunt actualizate pentru anul universitar curent, 2017/2018. Totodată, universitățile au acces la actualizarea și completarea datelor pentru anii universitari 2015/2016 și 2016/2017.

Menţionăm faptul că până în prezent platforma online RMU, accesată prin intermediul REI,  a centralizat date din 86 de universități de stat și private, pentru aproximativ 475.000 studenți ai anului universitar 2015/2016, aproximativ  88% față de datele oficiale raportate la INS (193.000 de studenți înmatriculaţi în anul I de studii, la ciclurile de licență, master și doctorat și 282.000 studenți din anii superiori).

Actualizarea și completarea la zi a datelor despre studenți este un proces care se realizează în această perioadă, dar neexistând termene legale stabilite pentru introducerea datelor în RMU nu putem să vă precizam o dată exactă la care universitățile vor avea toate datele raportate în sistem.

Având în vedere complexitatea și diversitatea operatiilor din sistemului de învățământ superior menţionam că în paralel UEFISCDI, pe langă activitatea de suport pentru universități, asigură și actualizarea și verificare atât a nomenclatoarelor de programe de studii cât și a nomenclatoarelor naționale (localități, licee, cetățenii, etnii, etc.) în vederea unei raportări unitare la nivel național.

PSnews: Care au fost costurile implementării proiectului „Registrul Matricol Unic”?

RMU: Ministerul Educației Naționale (MEN), prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării și Inovării (UEFISCDI) și Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), a gestionat instrumente cu finanțare europeană în scopul înființării și actualizării sistemului informatic Registrul Matricol Unic (RMU) care urmează să stea la baza Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România (RMUR). Platforma informatică RMU, dezvoltată încă din anul 2011, a avut o abordare de tip client server, respectiv datele erau încărcate prin aplicații locale, la nivel de universități si facultăți si transmise securizat către aplicația centrala. Aceasta abordare necesita personal tehnic de specialitate pentru administrarea instanțelor locale pentru universități. În cadrul proiectului proiectului “Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă (INFO-HE) – POSDRU/155/1.2/S/ 141278”, prin dezvoltarea Registrului Educațional Integrat (REI), în perioada 2014-2015, interfețele de colectare date au fost integrate în noua platformă având la bază soluții de tip open source, RMU fiind astfel adaptat tehnologiilor si cerințelor curente, cu interfețe de colectare date exclusiv on-line, pe infrastructură de tip cloud.  Totodată, prin REI, RMU a beneficiat și de preluarea datelor din sistemul informatic pentru învățământul preuniversitar – SIIIR, prin modulul NOTE BAC, modul care a oferit facilitarea completării și verificării, de către universități, a datelor privind studiile preuniversitare ale studenților, din datele furnizate de MEN.

Valoarea dezvoltării sistemului RMU (perioada de implementare 2009-2011) a fost de aproximativ 4,2 mil lei, fără TVA, care a inclus toate cheltuielile de analiză, proiectare, dezvoltare, suport oferite de Asocierea Indaco Systems – CCT, inclusiv licenţele de baze de date aferente sistemului central și local, pentru universităţi. Detalii despre activitățile derulate în cadrul proiectului precum și a rezultatelor obținute le găsiți la adresa http://rmu.ro/.

PSnews: Au existat universități sau facultăți care au refuzat să raporteze date către RMU?

RMU: Universitatile au raspuns pozitiv solicitării de a raporta date în RMU, pănă în prezent nefiind inregistrată nicio adresă din partea vreunei universităţi, de stat sau privată, prin care se comunică refuzul de a încarca informaţiile solicitate. Totuşi, în prezent sunt saşe instituţii de învăţământ superior particulare, în curs de acreditare, care nu au înregistrat niciun student în sistemul RMU.

PSnews: În general: ce sancțiuni riscă universitățile ori facultățile care oferă un astfel de refuz?

RMU: MEN sprijină utilizarea şi operaţionalizarea sistemului RMU.  În acest demers, Ministerul a susţinut financiar din fondul de dezvoltare instituţională, destinat universităţilor de stat, universitățile care au depus proiecte în cadrul domeniului strategic „Asigurarea transparenţei în gestiunea studenţilor şi implementarea Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România”.

Pentru anul universitar 2016/2017, universitățile care nu au raportat date în RMU nu au putut să primească formulare pentru actele de studii (conform HG nr. 728/18.10.2016 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii pentru absolvenții ciclului II-masterat se prevedea ca, începând cu anul universitar 2016/2017, avizarea/eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate de instituțiile de învățământ se va realiza în baza reglementărilor legale în vigoare și a informațiilor înscrise de acestea în RMUR, pentru promoția respectivă).

De asemenea, MEN a solicitat tuturor universităţilor introducerea studentilor înmatriculaţi în platforma RMU, inculzând prin contractul instituţional, pentru universităţile de stat, obligativitatea acestora de a raporta datele necesare pentru aplicare metodologiei de finanțare.

PSnews: Cu ce instituții – publice sau private – colaborați în derularea RMU?

RMU: Pe toată perioada de dezvoltare, implementare şi operaţionalizare a platformei RMU echipa de experţi UEFISCDI a avut în vedere o colaborare cât mai bună cu reprezentanţii universităţilor, în calitatea lor de beneficiari ai sistemului.

MEN a încheiat un protocol de colaborare cu Institutul Național de Statistică (INS) în vederea schimbului de date primare și statistice, prin intermediul căruia se urmărește implementarea unei raportări unitare și standardizate pentru sistemul de educație, MEN urmând să transfere către INS datele statistice din RMU.

În vederea operaționalizării HG 42/2017 Ministerul Educației Naționale colaborează cu Ministerul Transporturilor pentru transferul datelor din RMU privind studenții înmatriculați în universitățile din România, în vederea asigurării emiterii în sisteme online a legitimațiilor de călătorie  cu reducere/gratuite pentru transportul feroviar sau cu metroul pe teritoriul României.

Tot aici menţionăm şi discuțiile avute cu cu reprezentanți ai instituțiilor centrale în vederea încheierii de parteneriate pentru asigurarea volumului necesar de date certificate MEN/universități cu privire la statutul unei persoane din sistemul de învăţământ superior (de exemplu: cu CNAS pentru a acorda servicii medicale gratuite fără a solicita adeverinţă, cu CNPAS pentru acordarea de pensii de urmaş, cu AJOFM pentru verificarea persoanelor care solicită ajutor de şomaj etc.)”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *